Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2006
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2006

1..99 | 100..183      >>

înregistrări găsite: 183
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.12.2006
-
2. 21.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.12.2006
-
3. 20.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 853/2006
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.42 din 29.01.2004 privind organizarea activității veterinare aprobată prin Legea nr. 215 din 27.05.2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 531 din 14 iunie 2004
-
4. 20.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.12.2006
-
5. 18.12.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.12.2006
-
6. 14.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 845/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
-
7. 14.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.12.2006, 07.12.2006
-
8. 13.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 914/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2006 între Guvernul României și Comisia Comunităților Europene în numele Comunității Europene, semnat la București și, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006
-
9. 12.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 887/2006
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Legea nr.30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană
-
10. 08.12.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.12.2006, 07.12.2006
-
11. 07.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 731/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
-
12. 07.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 820/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
13. 07.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 822/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
-
14. 07.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.11.2006
-
15. 04.12.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.11.2006
-
16. 28.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.11.2006
-
17. 23.11.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.11.2006
-
18. 22.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 846/2006
Propunere legislativă privind sprijinirea populației afectate de catastrofele naturale din lunile aprilie-mai 2006
-
19. 21.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.11.2006, 14.11.2006
-
20. 16.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 771/2006
Propunere legislativă pentru aplicarea unor articole, modificarea și completarea Legii Apiculturii nr.89 din 28 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare
-
21. 16.11.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.11.2006, 14.11.2006
-
22. 15.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 757/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD
-
23. 15.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 765/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin.(2) al art.11 din Legea nr.231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură
-
24. 15.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 767/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor mecanizate de înființare și întreținere a unor culturi agricole ce se înființează în primăvara anului 2006, precum și pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei a Programului Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic și piscicol, precum și alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare
-
25. 15.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 768/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană
-
26. 15.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 769/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs și pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007
-
27. 15.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 781/2006
Proiect de Lege privind intervențiile active în atmosferă
-
28. 15.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 795/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înființarea culturilor din toamna anului 2006
-
29. 15.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 839/2006
Proiect de Lege privind atribuirea cu titlu gratuit, către prsoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamităților naturale, de materiale lemnoase confiscate în condițiile legii
-
30. 14.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2006, 08.11.2006
-
31. 13.11.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.11.2006, 08.11.2006
-
32. 06.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 758/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
33. 06.11.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.10.2006, 01.11.2006, 02.11.2006
-
34. 06.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2006, 01.11.2006, 02.11.2006
-
35. 01.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 749/2006
Proiect de Lege privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane
-
36. 31.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2006, 25.10.2006, 26.10.2006
-
37. 30.10.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.10.2006, 25.10.2006, 26.10.2006
-
38. 25.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 752/2006
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007
-
39. 24.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 452/2006
Propunere legislativă privind salarizarea și alte depturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar
Muncă
40. 24.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2006, 18.10.2006, 19.10.2006
-
41. 23.10.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.10.2006, 18.10.2006, 19.10.2006
-
42. 18.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 648/2006
Propunere legislativă pentru completarea art.49 din Legea nr.26/1996 - Codul silvic
-
43. 18.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 671/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr.111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfășoară activități de asistență sanitar-veterinară
-
44. 18.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 677/2006
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (6) al articolului 92 din Legea fondului funciar nr.18/1991
-
45. 18.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 710/2006
Propunere legislativă privind suportarea de la bugetul de stat a tarifelor aferente analizei și verificării documentațiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol
Buget
46. 18.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 723/2006
Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru IMM-urile din industria berii
-
47. 18.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 724/2006
Propunere legislativă privind aprobarea unor măsuri financiare pentru societățile comerciale din industria berii
-
48. 16.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2006, 11.10.2006
-
49. 11.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 688/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată
-
50. 11.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 698/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
51. 11.10.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.10.2006, 11.10.2006
-
52. 11.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.10.2006, 03.10.2006, 05.10.2006
-
53. 10.10.2006 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 27/2006
Proiectul Legii protecției fondului cinegetic și a vânătorii
Juridică
54. 09.10.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.10.2006, 03.10.2006, 05.10.2006
-
55. 21.09.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2006
-
56. 20.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 565/2006
Proiect de Lege pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998
-
57. 20.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 625/2006
Propunere legislativă privind acordarea în anul 2006 a unui sparijin direct al statului de 300 lei(RON)/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
-
58. 20.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 626/2006
Propunere legislativă pentru sprijinirea producătorilor agricoli în vederea achiziționării de motorină în anul 2006, cu finanțare de la bugetul de stat
-
59. 20.09.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2006
-
60. 19.09.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2006, 13.09.2006
-
61. 18.09.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.09.2006, 13.09.2006
-
62. 13.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 622/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului sub formă de Schimb de Scrisori între România și Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferențiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006
-
63. 12.09.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2006, 06.09.2006, 07.09.2006
-
64. 11.09.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.09.2006, 06.09.2006, 07.09.2006
-
65. 07.09.2006 RAPORT asupra PL nr. 603/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2004 privind producerea, comercializarea și utilizare materialelor forestiere de reproducere
-
66. 05.09.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.08.2006, 29.08.2006, 30.08.2006, 31.08.2006
-
67. 01.09.2006 AVIZ asupra PL nr. 611/2006
Proiect de Lege privind expertizarea utilajelor și/sau instalațiilor utilizate în prelucrarea lemnului rotund în cherestele
-
68. 01.09.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.08.2006, 29.08.2006, 30.08.2006, 31.08.2006
-
69. 13.07.2006 AVIZ asupra PL nr. 590/2006
Proiect de Lege privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea Uniunii Statale Serbia-Muntenegru în urma aplicării Protocolului cu privire la frontiera dintre Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor și Regatul României, încheiat la 24 noiembrie 1923, completat prin Protocolul din 4 iunie 1927
-
70. 13.07.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.07.2006, 11.07.2006, 12.07.2006, 13.07.2006
-
71. 13.07.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.07.2006, 13.07.2006
-
72. 11.07.2006 AVIZ asupra PL nr. 536/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
-
73. 06.07.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.07.2006, 04.07.2006
-
74. 04.07.2006 AVIZ asupra PL nr. 610/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii patronatelor nr.356/2001
-
75. 04.07.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.07.2006, 04.07.2006
-
76. 03.07.2006 AVIZ asupra PL nr. 570/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției Cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
-
77. 29.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 526/2006
Propunere legislativă privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și a unor terenuri agricole și forestiere
-
78. 29.06.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.06.2006, 28.06.2006
-
79. 29.06.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2006, 28.06.2006
-
80. 22.06.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.06.2006, 21.06.2006
-
81. 22.06.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.06.2006, 21.06.2006
-
82. 21.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 446/2006
Propunere legislativă pentru acordarea de compensații cetățenilor români sau urmașilor acestora pentru bunurile - inventar agricol proprietatea lor, trecute în patrimoniul fostelor gospodării cooperative agricole de producție, ca urmare a colectivizării impuse de regimul comunist instaurat la 6 martie 1945
-
83. 21.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 457/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din TITLUL XI, Renta viageră agricolă , al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
84. 21.06.2006 AVIZ asupra PL nr. 463/2006
Propunere legislativă privind modificarea unor dispoziții legale care reglementează exercitarea comerțului cu produse agricole în piețe, târguri, oboare și alte zone publice
-
85. 21.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 471/2006
Proiect de Lege privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
86. 20.06.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2006, 14.06.2006
-
87. 15.06.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.06.2006, 14.06.2006
-
88. 13.06.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.06.2006, 07.06.2006, 08.06.2006
-
89. 12.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 410/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2005, pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare - dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice" Gh. Ionescu - Șișești", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.232/2005
Învățământ
90. 09.06.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.06.2006, 07.06.2006, 08.06.2006
-
91. 07.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 329/2006
Propunere legislativă privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenții începând cu anul 2006 producătorilor agricoli din serviciul vegetal, în scopul valorificării cât mai eficiente a producțiilor obținute, a creșterii producției și a indicilor de calitate a produselor agricole
-
92. 07.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 499/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, cu modificările și completările ulterioare
-
93. 06.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 322/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1991 a fondului funciar
-
94. 05.06.2006 RAPORT asupra PL nr. 475/2006
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate Utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986 și a Protocolului de Amendare a Convenției Europene pentru Protecția Animalelor Vertebrate utilizate în Experimente și alte Scopuri Științifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006
-
95. 05.06.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.05.2006, 31.05.2006, 01.06.2006
-
96. 05.06.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2006, 31.05.2006, 01.06.2006
-
97. 01.06.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 217/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
Administrație
98. 31.05.2006 RAPORT asupra PL nr. 335/2006
Propunere legislativă privind completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
99. 31.05.2006 AVIZ asupra PL nr. 468/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 iunie 2024, 16:36
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro