Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2007
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2007

1..99 | 100..179      >>

înregistrări găsite: 179
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 18.12.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.12.2007, 11.12.2007, 12.12.2007, 13.12.2007
-
2. 17.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 815/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
-
3. 17.12.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.12.2007, 11.12.2007, 12.12.2007, 13.12.2007
-
4. 12.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 738/2007
Propunere legislativă pentru modificarea alin. (2) al art.5 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
-
5. 11.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 735/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
-
6. 11.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 798/2007
Proiect de Lege privind unele măsuri în vederea asigurării terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit
-
7. 11.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 800/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
-
8. 11.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 803/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005, privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și alte măsuri adiacente
-
9. 11.12.2007 AVIZ asupra PL nr. 804/2007
Propunere legislativă pentru modificarea lit. a) a alin. (1) al art.73 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
-
10. 11.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 872/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
-
11. 11.12.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2007, 04.12.2007, 06.12.2007
-
12. 10.12.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.2007, 04.12.2007, 06.12.2007
-
13. 04.12.2007 RAPORT asupra PL nr. 737/2007
Proiect de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
14. 03.12.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.11.2007, 28.11.2007, 29.11.2007
-
15. 03.12.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.11.2007, 28.11.2007, 29.11.2007
-
16. 29.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 767/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003
-
17. 20.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 665/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.2 și art.3 din Titlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Juridică
18. 20.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.11.2007, 13.11.2007, 14.07.2007, 15.11.2007
-
19. 19.11.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.11.2007, 13.11.2007, 14.11.2007, 15.11.2007
-
20. 15.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 603/2007
Propunere legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne
-
21. 15.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 616/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
-
22. 13.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 680/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
23. 13.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 716/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
24. 13.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 717/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
-
25. 13.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.11.2007, 06.11.2007, 07.11.2007, 08.11.2007
-
26. 12.11.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.11.2007, 06.11.2007, 07.11.2007, 08.11.2007
-
27. 12.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.11.2007, 06.11.2007, 07.11.2007, 08.11.2007
-
28. 06.11.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.10.2007, 31.10.2007, 01.11.2007
-
29. 06.11.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2007, 31.10.2007, 01.11.2007
-
30. 05.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 695/2007
Legea bugetului de stat pe anul 2008
-
31. 01.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 645/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
Buget
32. 01.11.2007 RAPORT asupra PL nr. 663/2007
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor și a altor sume prevăzute de art. 92 alin (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56, și 58 din Legea nr. 26/1996- Codul silvic și ale art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, precum și adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea și aprobarea documentațiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcției de drumuri de interes național din circuitul agricol și, respectiv, din fondul național silvic
-
33. 01.11.2007 AVIZ asupra PL nr. 691/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate prin Programul SAPARD
-
34. 31.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 646/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
-
35. 31.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2007, 24.10.2007, 25.10.2007
-
36. 29.10.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.10.2007, 24.10.2007, 25.10.2007
-
37. 28.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 694/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
38. 27.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 782/2007
Proiect de Lege pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare
-
39. 25.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 658/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
-
40. 24.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 543/2007
Propunere legislativă privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase
Drepturile omului
41. 23.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 490/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar
-
42. 23.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 634/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2007 pentru modificarea și completarea art.35 din Legea zootehniei nr.72/2002
-
43. 23.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2007, 17.10.2007, 18.10.2007
-
44. 22.10.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.10.2007, 17.10.2007, 18.10.2007
-
45. 17.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 635/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universității "Ștefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar
Învățământ
46. 16.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 545/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 cu modificările ulterioare
-
47. 16.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 560/2007
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
-
48. 16.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 638/2007
Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
-
49. 16.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2007, 10.10.2007, 11.10.2007
-
50. 15.10.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.10.2007, 10.10.2007, 11.10.2007
-
51. 09.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 486/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
52. 09.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 488/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
53. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 553/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
-
54. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 567/2007
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
55. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 573/2007
Propunere legislativă privind modificarea Codului Fiscal
-
56. 09.10.2007 AVIZ asupra PL nr. 600/2007
Proiect de Lege pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
-
57. 09.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2007
-
58. 08.10.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2007
-
59. 04.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 436/2007
Propunere legislativă privind acordarea despăgubirilor pentru caii sacrificați, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale cailor
-
60. 03.10.2007 RAPORT asupra PL nr. 440/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Juridică
61. 03.10.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2007, 26.09.2007
-
62. 01.10.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.09.2007, 26.09.2007
-
63. 27.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 435/2007
Propunere legislativă privind instituirea Zilei Plantațiilor
-
64. 27.09.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2007, 20.09.2007
-
65. 26.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 557/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington D.C. la 5 iunie 2007 și la București la 20 iunie 2007, între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnat la București la 26 mai 2004 și pentru modificarea și completarea Legii nr. 389/2004 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare acționând în calitate de Agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
-
66. 26.09.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2007, 20.09.2007
-
67. 19.09.2007 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 476/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
-
68. 19.09.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2007, 12.09.2007, 13.09.2007
-
69. 17.09.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.09.2007, 12.09.2007, 13.09.2007
-
70. 12.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 453/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
71. 12.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 529/2007
Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptată la Washington, la 2 decembrie 1946 și la Protocolul la Convenția Internațională privind Reglementarea Vânării Balenelor, adoptat la Washington, la 19 noiembrie 1956
-
72. 11.09.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2007, 05.09.2007, 06.09.2007
-
73. 10.09.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.09.2007, 05.09.2007, 06.09.2007
-
74. 05.09.2007 AVIZ asupra PL nr. 478/2007
Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
75. 05.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 502/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
-
76. 04.09.2007 RAPORT asupra PL nr. 428/2007
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
-
77. 04.09.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.08.2007, 28.08.2007, 29.08.2007, 30.08.2007
-
78. 03.09.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.08.2007, 28.08.2007, 29.08.2007, 30.08.2007
-
79. 10.07.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.07.2007, 03.07.2007, 04.07.2007, 05.07.2007
-
80. 05.07.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.07.2007, 03.07.2007, 04.07.2007, 05.07.2007
-
81. 04.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 419/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 cu modificările și completările ulterioare privind codul fiscal
-
82. 03.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 416/2007
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
83. 03.07.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.06.2007, 27.06.2007
-
84. 02.07.2007 AVIZ asupra PL nr. 409/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
85. 02.07.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.06.2007, 27.06.2007
-
86. 27.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 476/2007
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
-
87. 26.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 568/2006
Propunere legislativă privind abrogarea alineatului (24) al articolului nr.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
88. 26.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2007, 20.06.2007, 21.06.2007
-
89. 25.06.2007 AVIZ asupra PL nr. 492/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea și completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
-
90. 25.06.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2007, 20.06.2007, 21.06.2007
-
91. 21.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 168/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse agroalimentare
-
92. 20.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 312/2007
Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
93. 20.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 423/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2007 pentru modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România
-
94. 20.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2007, 13.06.2007, 14.06.2007
-
95. 18.06.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.06.2007, 13.06.2007, 14.06.2007
-
96. 13.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2007, 05.06.2007, 06.06.2007
-
97. 11.06.2007 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.2007, 05.06.2007, 06.06.2007
-
98. 07.06.2007 RAPORT asupra PL nr. 371/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Juridică
99. 06.06.2007 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.05.2007, 29.05.2007, 30.05.2007, 31.05.2007
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 iunie 2024, 3:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro