Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2008
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2008

1..99 | 100..109      >>

înregistrări găsite: 109
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.12.2008
-
2. 22.12.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.12.2008
-
3. 22.12.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.12.2008
-
4. 08.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 366/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2008 pentru modificarea alin.(3) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură
Buget
5. 07.10.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.09.2008, 01.10.2008
-
6. 06.10.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.09.2008, 01.10.2008
-
7. 02.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 64/2008
Propunere legislativă pentru completarea art.18 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
8. 02.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 408/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.9 alin.(3) din Legea 1/ 2000, actualizată, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Juridică
9. 01.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 264/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
Muncă
10. 25.09.2008 asupra PL nr. 871/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Juridică
11. 25.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 426/2008
Propunere legislativă privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de crăciun în ghiveci
-
12. 25.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 491/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare
-
13. 25.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 492/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești
-
14. 25.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 496/2008
Propunere legislativă privind unitățile zootehnice construite înainte de 1 ianuarie 2007
-
15. 25.09.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.2008
-
16. 25.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2008
-
17. 24.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 538/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii), între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 28 decembrie 2007
-
18. 22.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 399/2008
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) și (2) ale art.15 din Legea cooperației agricole nr.566/2004
-
19. 22.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 425/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.46 din Legea pomiculturii nr.348/2003
-
20. 22.09.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.2008
-
21. 22.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2008
-
22. 18.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 210/2008
Propunere legislativă pentru modificarea art.2 1 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
Juridică
23. 16.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 159/2008
Proiect de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
Juridică
24. 16.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 159/2008
Proiect de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
Juridică
25. 16.09.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2008, 10.09.2008
-
26. 16.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2008, 10.09.2008
-
27. 11.09.2008 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 666/2007
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Învățământ
28. 10.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 412/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
-
29. 10.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 460/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
-
30. 10.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 467/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare și de asociere, între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007
-
31. 04.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.08.2008, 26.08.2008, 27.08.2008, 28.08.2008
-
32. 02.09.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.08.2008, 26.08.2008, 27.08.2008, 28.08.2008
-
33. 01.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 360/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
-
34. 07.07.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2008, 02.07.2008, 03.07.2008, 04.07.2008
-
35. 04.07.2008 RAPORT asupra PL nr. 222/2008
Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.205 din 2004 privind protecția animalelor
-
36. 04.07.2008 RAPORT asupra PL nr. 251/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 15/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic
-
37. 04.07.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.2008, 02.07.2008, 03.07.2008, 04.07.2008
-
38. 02.07.2008 RAPORT asupra PL nr. 134/2008
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură
-
39. 25.06.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.06.2008
-
40. 25.06.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2008
-
41. 24.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 666/2007
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
42. 24.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 207/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004
-
43. 24.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 247/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr.347/2004
-
44. 24.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 373/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de înghețul târziu de primăvară în pomicultură
-
45. 24.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 375/2008
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2008 pentru abrogarea art.3² din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
-
46. 24.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 387/2008
Proiect de Lege pentru modificarea art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
47. 24.06.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.2008
-
48. 23.06.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.06.2008
-
49. 18.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 170/2008
Propunere legislativă privind interzicerea utilizării E-urilor nocive sănătății în pâine și produse de panificație, carne și produse din carne, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice
-
50. 18.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 213/2008
Proiect de Lege privind efectuarea recensământului general agricol din România
-
51. 18.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 218/2008
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.459/2003
-
52. 09.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 103/2008
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu
Administrație
53. 09.06.2008 RAPORT asupra PL nr. 103/2008
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de Mediu
Administrație
54. 23.04.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.04.2008, 22.04.2008
-
55. 23.04.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.04.2008, 22.04.2008
-
56. 22.04.2008 RAPORT asupra PL nr. 119/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură
Buget
57. 22.04.2008 AVIZ asupra PL nr. 129/2008
Propunere legislativă privind acordarea de compensații persoanelor spoliate de inventarul agricol și silvic în perioada comunistă
-
58. 22.04.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2008, 16.04.2008, 17.04.2008
-
59. 22.04.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2008, 16.04.2008, 17.04.2008
-
60. 16.04.2008 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 740/2007
Proiect de Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor
Învățământ
61. 15.04.2008 RAPORT asupra PL nr. 59/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pentru Universitatea "Transilvania" din Brașov în scopul construirii unui campus universitar
Învățământ
62. 10.04.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2008, 10.04.2008
-
63. 10.04.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2008, 10.04.2008
-
64. 09.04.2008 RAPORT asupra PL nr. 914/2007
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Juridică
65. 09.04.2008 RAPORT asupra PL nr. 914/2007
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Juridică
66. 19.03.2008 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 603/2007
Propunere legislativă privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne
-
67. 19.03.2008 RAPORT asupra PL nr. 94/2008
Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic
-
68. 19.03.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.03.2008
-
69. 18.03.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.03.2008
-
70. 17.03.2008 RAPORT asupra PL nr. 16/2008
Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri în cazul calamităților produse de seceta excesivă în agricultură în anul 2007
-
71. 17.03.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.03.2008, 12.03.2008, 13.03.2008
-
72. 17.03.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.03.2008, 12.03.2008, 13.03.2008
-
73. 11.03.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.03.2008, 05.03.2008, 06.03.2008
-
74. 10.03.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.03.2008, 05.03.2008, 06.03.2008
-
75. 05.03.2008 RAPORT asupra PL nr. 873/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1991, republicată
-
76. 05.03.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.02.2008, 27.02.2008, 28.02.2008
-
77. 04.03.2008 RAPORT asupra PL nr. 745/2007
Propunere legislativă pentru completarea Titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Juridică
78. 03.03.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.02.2008, 27.02.2008, 28.02.2008
-
79. 27.02.2008 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 735/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
-
80. 27.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 740/2007
Proiect de Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor
Învățământ
81. 26.02.2008 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 428/2007
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
-
82. 26.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 809/2007
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Juridică
83. 26.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 863/2007
Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru creșterea calității producției obținute pe pajiști
-
84. 26.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 864/2007
Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru culturile ecologice
-
85. 26.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 865/2007
Proiect de Lege privind completarea anexei nr.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului
-
86. 25.02.2008 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 217/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
87. 25.02.2008 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 265/2007
Propunere legislativă privind "Codul silvic"
-
88. 25.02.2008 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 802/2007
Proiectul Legii Codului Silvic
-
89. 25.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2008, 20.02.2008
-
90. 25.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2008, 20.02.2008
-
91. 25.02.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.02.2008, 20.02.2008
-
92. 21.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 871/2007
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Juridică
93. 19.02.2008 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 615/2007
Propunere legislativă privind modificarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
Administrație
94. 19.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.02.2008, 13.02.2008, 14.02.2008
-
95. 18.02.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.02.2008, 13.02.2008, 14.02.2008
-
96. 12.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.02.2008, 06.02.2008, 07.02.2008
-
97. 11.02.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.02.2008, 06.02.2008, 07.02.2008
-
98. 07.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 857/2007
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 120/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
-
99. 06.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 217/2007
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 iunie 2024, 4:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro