Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2009
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2009

1..99 | 100..166      >>

înregistrări găsite: 166
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 23.12.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.12.2009
-
2. 23.12.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.12.2009
-
3. 21.12.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.12.2009, 16.12.2009, 17.12.2009
-
4. 21.12.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.12.2009, 16.12.2009, 17.12.2009
-
5. 17.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 536/2009
Proiect de Lege privind accesibilizarea fondului forestier național
-
6. 17.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 539/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2009 pentru modificarea termenului privind sancționarea contravențiilor prevăzute la art.14 alin.(1) lit.e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-
7. 17.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 560/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
-
8. 17.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 597/2009
Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
-
9. 09.12.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.2009, 26.11.2009
-
10. 08.12.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.11.2009, 25.11.2009, 26.11.2009
-
11. 23.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.11.2009, 11.11.2009, 12.11.0209
-
12. 23.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2009, 05.11.2009
-
13. 16.11.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.11.2009, 11.11.2009, 12.11.2009
-
14. 12.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 558/2009
Propunere legislativă privind măsurile de simplificare și de accelerare a înscrierii proprietarilor în cartea funciară
-
15. 12.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 576/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al României
-
16. 09.11.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.11.2009, 05.11.2009
-
17. 09.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.10.2009
-
18. 09.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2009, 28.10.2009
-
19. 04.11.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.10.2009, 28.10.2009
-
20. 29.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 476/2009
Propunere legislativă privind acordarea sumei de 300 euro/hectar pentru plățile directe în sectorul vegetal
-
21. 28.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 469/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2009 pentru modificarea art.19 din Ordonanța Guvernului nr.42/2009 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
22. 28.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 477/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și Fondul european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
-
23. 28.10.2009 Audierea domnului Adrian Radulescu la functia de ministru al agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale -
24. 28.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.2009, 21.10.2009, 22.10.2009
-
25. 27.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.10.2009, 21.10.2009, 22.10.2009
-
26. 26.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 472/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale
-
27. 26.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 474/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
-
28. 26.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 475/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
29. 21.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2009, 15.10.2009
-
30. 19.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.10.2009, 15.10.2009
-
31. 12.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2009, 07.10.2009
-
32. 12.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2009, 07.10.2009
-
33. 08.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2009, 30.09.2009, 01.10.2009
-
34. 06.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 385/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 2.534 m², proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișești” - Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. a obiectivului de investiție „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii Rutiere a municipiului București pe sectorul cuprins între km 2+400 și intersecția cu DN 2”
Învățământ
35. 06.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.09.2009, 30.09.2009, 01.10.2009
-
36. 29.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2009, 23.09.2009
-
37. 28.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.09.2009, 23.09.2009
-
38. 24.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 343/2008
Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Studii Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie, Județul Sibiu
Învățământ
39. 24.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 386/2009
Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.29 din Legea pomiculturii nr.348/2003
-
40. 24.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 403/2009
Proiect de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic
-
41. 23.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 343/2008
Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Studii Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie, Județul Sibiu
Învățământ
42. 23.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 404/2009
Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
43. 23.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.08.2009, 01.09.2009, 02.09.2009, 03.09.2009, 04.09.2009
-
44. 22.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.08.2009, 01.09.2009, 02.09.2009, 03.09.2009, 04.09.2009
-
45. 22.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2009, 17.09.2009
-
46. 21.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2009, 17.09.2009
-
47. 21.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.08.2009
-
48. 21.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.08.2009
-
49. 16.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 363/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Administrație
50. 15.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.09.2009, 09.09.2009, 10.09.2009
-
51. 15.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2009, 09.09.2009, 10.09.2009
-
52. 14.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 378/2008
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii români din acvacultură, comparabil cu mediul economic al producătorilor din acvacultura celorlalte state membre ale Uniunii Europeană
-
53. 14.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 398/2008
Propunere legislativă privind pescuitul și acvacultura
-
54. 11.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 312/2009
Propunere legislativă "Legea comercializării produselor agroalimentare"
-
55. 11.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 325/2009
Propunere legislativă pentru modificarea lit.q) a alin.(1) al art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
56. 11.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2009, 03.09.2009
-
57. 09.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.01.2009, 03.01.2009
-
58. 02.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.08.2009, 18.08.2009, 19.08.2009, 20.08.2009, 21.08.2009
-
59. 02.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.08.2009, 18.08.2009, 19.08.2009, 20.08.2009, 21.08.2009
-
60. 24.08.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.08.2009, 11.08.2009, 12.08.2009, 13.08.2009, 14.08.2009
-
61. 24.08.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.08.2009, 11.08.2009, 12.08.2009, 13.08.2009, 14.08.2009
-
62. 17.08.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.08.2009, 04.08.2009, 05.08.2009, 06.08.2009, 07.08.2009
-
63. 17.08.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.08.2009, 04.08.2009, 05.08.2009, 06.08.2009, 07.08.2009
-
64. 17.08.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.07.2009, 28.07.2009, 29.07.2009, 30.07.2009, 31.07.2009
-
65. 17.08.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.07.2009, 28.07.2009, 29.07.2009, 30.07.2009, 31.07.2009
-
66. 03.08.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.07.2009, 21.07.2009, 22.07.2009, 23.07.2009, 24.07.2009
-
67. 03.08.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.07.2009, 21.07.2009, 22.07.2009, 23.07.2009, 24.07.2009
-
68. 27.07.2009 RAPORT asupra PL nr. 299/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2009 privind unele măsuri de creștere a suprafeței contractate pentru irigații
-
69. 27.07.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.07.2009, 14.07.2009, 15.07.2009, 16.07.2009, 17.07.2009
-
70. 23.07.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.07.2009, 14.07.2009, 15.07.2009, 16.07.2009, 17.07.2009
-
71. 21.07.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.07.2009, 08.07.2009, 09.07.2009, 10.07.2009
-
72. 15.07.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.07.2009, 08.07.2009, 09.07.2009, 10.07.2009
-
73. 08.07.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2009, 02.07.2009, 03.07.2009
-
74. 06.07.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.2009, 02.07.2009, 03.07.2009
-
75. 01.07.2009 AVIZ asupra PL nr. 321/2009
Propunere legislativă pentru modificarea unor prevederi legale în domeniul circulației juridice a terenurilor
-
76. 01.07.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2009, 25.06.2009
-
77. 30.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 273/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
-
78. 30.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 313/2009
Propunere legislativă pentru completarea art.20 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
79. 29.06.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.06.2009, 25.06.2009
-
80. 29.06.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2009, 17.06.2009, 18.06.2009
-
81. 22.06.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2009, 17.06.2009, 18.06.2009
-
82. 16.06.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.06.2009
-
83. 15.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 280/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.7 al Legii apiculturii nr.89/1998
-
84. 15.06.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.06.2009
-
85. 10.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 271/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
-
86. 10.06.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.05.2009, 27.05.2009
-
87. 09.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 266/2009
Propunere legislativă pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.157/2003 privind Codul fiscal
-
88. 09.06.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.05.2009, 27.05.2009
-
89. 03.06.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.05.2009, 20.05.2009, 21.05.2009
-
90. 26.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 71/2007
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară
Învățământ
91. 26.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 237/2009
Propunere legislativă privind obligativitatea achiziționării și comercializării brazilor de Crăciun în ghiveci
-
92. 25.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.05.2009, 20.05.2009, 21.05.2009
-
93. 21.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 262/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
-
94. 18.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 719/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic
Administrație
95. 18.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2009, 13.05.2009, 14.05.2009
-
96. 18.05.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.05.2009, 13.05.2009, 14.05.2009
-
97. 15.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 252/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
-
98. 11.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.05.2009, 07.05.2009
-
99. 04.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 537/2007
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului Aeroport Internațional Brașov - Ghimbav
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 iunie 2024, 3:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro