Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2012
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2012

1..99 | 100..134      >>

înregistrări găsite: 134
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.12.2012
-
2. 13.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 101/2012
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Fundulea și în administrarea Consiliului Local al Comunei Fundulea, județul Călărași
Juridică
3. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 877/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Administrație
4. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 127/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare
Administrație
5. 31.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 455/2011
Proiect de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții "Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă"
Juridică
6. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 573/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
Administrație
7. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 336/2012
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.46/2008 Codul Silvic
Administrație
8. 30.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.10.2012, 24.10.2012, 25.10.2012
-
9. 30.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2012, 24.10.2012, 25.10.2012
-
10. 25.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 423/2012
Propunere legislativă privind scutirea de la plata impozitului pe venit aferent arendării terenurilor agricole, precum și a majorărilor de întîrziere aferente
-
11. 24.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 541/2010
Proiect de Lege privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal
-
12. 24.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 542/2011
Proiect de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice
-
13. 24.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 621/2011
Propunere legislativă privind producerea și comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de panificație și a produselor făinoase
-
14. 24.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 410/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale
-
15. 23.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2012, 10.10.2012, 11.10.2012
-
16. 23.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.10.2012, 10.10.2012, 11.10.2012
-
17. 22.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 108/2011
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Juridică
18. 17.10.2012 asupra PL nr. 455/2011
Proiect de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții "Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă"
Juridică
19. 16.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 372/2012
Propunere legislativă pentru interzicerea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor arabile
Juridică
20. 15.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.10.2012, 02.10.2012, 03.10.2012, 04.10.2012
-
21. 15.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2012, 02.10.2012, 03.10.2012, 04.10.2012
-
22. 12.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 416/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
-
23. 04.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.09.2012, 25.09.2012, 26.09.2012, 27.09.2012
-
24. 04.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.09.2012, 25.09.2012, 26.09.2012, 27.09.2012
-
25. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 408/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii zootehniei Nr.72/2002
-
26. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 557/2009
Propunere legislativă privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților
Juridică
27. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 752/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole
-
28. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 760/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-
29. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 807/2010
Propunere legislativă privind interzicerea cultivării organismelor modificate genetic și etichetarea unor categorii de produse
-
30. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 485/2011
Propunere legislativă privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope și derivaților acestora
Sănătate
Juridică
31. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 878/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic
Administrație
32. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 879/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 -Codul silvic
Administrație
33. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 92/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Juridică
34. 01.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 576/2010
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic
Juridică
35. 01.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 149/2012
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru stimularea comasării terenurilor agricole
Juridică
36. 01.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 153/2012
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița în domeniul public al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița, și în administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița
Juridică
37. 01.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 262/2012
Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sișești "- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea în domeniul privat al Orașului Fundulea, județul Călărași și în administrarea Consiliului Local al Orașului Fundulea, Județul Călărași, în vederea realizării obiectivului privind dezvoltarea economică a Orașului Fundulea
Juridică
38. 01.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2012, 20.09.2012
-
39. 01.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2012, 20.09.2012
-
40. 28.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 433/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
Învățământ
41. 28.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 570/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte obligații prevăzute de Legea fondului funciar nr.18/1991 și de Legea fondului funciar nr.18/1991 și de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile necesare realizării, extinderii și supraînălțării depozitelor de zgură și cenușă aferente activităților nucleare desfășurate de către societăți sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
Industrii
42. 27.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 66/2012
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
43. 24.09.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 329/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
44. 24.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 743/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Juridică
45. 24.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 745/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.16 din Legea fondului funciar nr.18/1991
Juridică
46. 24.09.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 671/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului
-
47. 24.09.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 701/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
48. 24.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 707/2011
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra în domeniul public al Comunei Vidra, județul Ilfov și în administrarea Consiliului Local al Comunei Vidra, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate
Juridică
49. 21.09.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2012, 12.09.2012, 13.09.2012
-
50. 21.09.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.09.2012, 12.09.2012, 13.09.2012
-
51. 13.09.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2012, 05.09.2012, 06.09.2012
-
52. 12.09.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.09.2012, 05.09.2012, 06.09.2012
-
53. 10.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 541/2010
Proiect de Lege privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal
-
54. 10.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 763/2010
Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin gluten
-
55. 05.09.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.08.2012, 28.08.2012, 29.08.2012, 30.08.2012
-
56. 05.09.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.08.2012, 28.08.2012, 29.08.2012, 30.08.2012
-
57. 09.07.2012 RAPORT asupra PL nr. 245/2012
Proiect de Lege privind transmiterea unor suprafețe suprafețe de teren de 645 mp aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Sișești "- Institutul de Cercetare -Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas-Constanța, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -S.A. a obiectivului de investiții " Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
Juridică
58. 09.07.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.07.2012, 03.07.2012, 04.07.2012, 05.07.2012
-
59. 06.07.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.07.2012, 03.07.2012, 04.07.2012, 05.07.2012
-
60. 03.07.2012 RAPORT asupra PL nr. 150/2012
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
-
61. 29.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.06.2012, 28.06.2012
-
62. 29.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2012, 28.06.2012
-
63. 28.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 46/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2011 pentru modificarea Titlului XI " Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011
Juridică
64. 28.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 99/2012
Proiect de Lege pentru completarea art.256 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
65. 28.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 145/2012
Proiect de Lege pentru completarea art.38 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
66. 28.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 244/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
-
67. 28.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 247/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
68. 26.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2012, 20.06.2012, 21.06.2012
-
69. 26.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2012, 20.06.2012, 21.06.2012
-
70. 18.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2012, 14.06.2012
-
71. 18.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.06.2012, 14.06.2012
-
72. 15.06.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 7/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
-
73. 15.06.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 44/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
-
74. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 151/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea apelor nr.107/1996
-
75. 13.06.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 462/2011
Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.283/2010 privind Camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală publicat în Monitorul Oficial al României nr.15 din 07 ianuarie 2010
-
76. 13.06.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 541/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
77. 13.06.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 704/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
78. 13.06.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 705/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
79. 30.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 462/2011
Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.283/2010 privind Camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală publicat în Monitorul Oficial al României nr.15 din 07 ianuarie 2010
-
80. 30.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 541/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
81. 30.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 705/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
82. 28.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 704/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
83. 28.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.05.2012, 22.05.2012, 23.05.2012
-
84. 24.05.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.05.2012, 22.05.2012, 23.05.2012
-
85. 15.05.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.05.2012
-
86. 15.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2012
-
87. 15.05.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.05.2012, 08.05.2012, 09.05.2012, 10.05.2012
-
88. 14.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.05.2012, 08.05.2012, 09.05.2012, 10.05.2012
-
89. 10.05.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2012, 25.04.2012, 26.04.2012
-
90. 10.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2012, 25.04.2012, 26.04.2012
-
91. 02.05.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 329/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2010 privind identificarea și înregistrarea suinelor, ovinelor și caprinelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
92. 02.05.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 541/2010
Proiect de Lege privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal
-
93. 02.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 752/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole
-
94. 02.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 7/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
-
95. 02.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 44/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
-
96. 02.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.04.2012, 18.04.2012, 19.04.2012
-
97. 27.04.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.04.2012, 18.04.2012, 19.04.2012
-
98. 24.04.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 156/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
Administrație
99. 23.04.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 108/2011
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Juridică

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 iunie 2024, 4:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro