Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2016
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2016

1..99 | 100..162      >>

înregistrări găsite: 162
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 27.12.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.12.2016
-
2. 29.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2016, 22.11.2016
-
3. 29.11.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.11.2016, 22.11.2016
-
4. 23.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 373/2016
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport international Brașov-Ghimbav" și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
Juridică
5. 23.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2016, 15.11.2016
-
6. 23.11.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.11.2016, 15.11.2016
-
7. 17.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 504/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
-
8. 17.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 518/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
9. 15.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.11.2016, 09.11.2016, 10.11.2016
-
10. 15.11.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.11.2016, 09.11.2016, 10.11.2016
-
11. 11.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016
-
12. 11.11.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016
-
13. 09.11.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.11.2016, 02.11.2016, 03.11.2016
-
14. 03.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016
-
15. 03.11.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.10.2016, 26.10.2016, 27.10.2016
-
16. 02.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 242/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Mediu
17. 02.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 270/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Muncă
Mediu
18. 01.11.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 749/2010
Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii
Juridică
19. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 360/2015
Propunere legislativă privind protejarea pădurilor din România
Juridică
Mediu
20. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 408/2015
Proiect de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Juridică
21. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 673/2015
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
Juridică
22. 01.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 416/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2016 pentru modificarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie șoi de executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Apărare
23. 31.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 176/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Mediu
24. 31.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 199/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Mediu
25. 31.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 419/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
26. 28.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 396/2016
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua națională a pădurilor
Mediu
27. 27.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 477/2015
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru monitorizarea exporturilor și a livrărilor intercomunitare de materiale lemnoase
Mediu
28. 26.10.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.10.2016, 19.10.2016, 20.10.2016
-
29. 26.10.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.10.2016, 19.10.2016, 20.10.2016
-
30. 20.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 510/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Juridică
31. 20.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 220/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 și 25 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri
Juridică
32. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 832/2015
Proiect de Lege privind modificarea art.49 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Mediu
33. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 890/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Mediu
34. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 69/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2015 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) și k) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Mediu
35. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 211/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Mediu
36. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 229/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Mediu
37. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 245/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Mediu
38. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 246/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările și completările ulterioare
Mediu
39. 19.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 263/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Mediu
40. 18.10.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.10.2016, 12.10.2016, 13.10.2016
-
41. 18.10.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.10.2016, 12.10.2016, 13.10.2016
-
42. 17.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 831/2015
Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Juridică
Mediu
43. 17.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 398/2016
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pe anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
-
44. 12.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 354/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
45. 12.10.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.09.2016, 28.09.2016, 29.09.2016
-
46. 12.10.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2016, 05.10.2016, 06.10.2016
-
47. 12.10.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.09.2016, 28.09.2016, 29.09.2016
-
48. 12.10.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2016, 05.10.2016, 06.10.2016
-
49. 05.10.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 650/2015
Propunere legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov,în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
Juridică
50. 04.10.2016 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 717/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Muncă
51. 28.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 675/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
52. 28.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 208/2016
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
53. 28.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 312/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și pentru înființarea funcției de atașat agricol
-
54. 28.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.09.2016, 21.09.2016, 22.09.2016
-
55. 28.09.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.09.2016, 21.09.2016, 22.09.2016
-
56. 26.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 315/2016
Propunere legislativă privind măsurile necesare implementării proiectului de dezvoltare pe teritoriul României a Sistemului de Transport Gaze Naturale pe coridorul conductei de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria
-
57. 21.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2016, 15.09.2016
-
58. 21.09.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.09.2016, 15.09.2016
-
59. 15.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2016, 07.09.2016, 08.09.2016
-
60. 15.09.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.09.2016, 07.09.2016, 08.09.2016
-
61. 07.09.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 228/2016
Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000
Buget
62. 07.09.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.09.2016
-
63. 06.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.07.2016, 05.07.2016, 06.07.2016, 07.07.2016
-
64. 06.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.08.2016, 23.08.2016, 24.08.2016, 25.08.2016
-
65. 06.09.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.08.2016, 23.08.2016, 24.08.2016, 25.08.2016
-
66. 06.09.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.07.2016, 05.07.2016, 06.07.2016, 07.07.2016
-
67. 11.07.2016 RAPORT asupra PL nr. 86/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
68. 11.07.2016 AVIZ asupra PL nr. 262/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
69. 11.07.2016 AVIZ asupra PL nr. 267/2016
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei
-
70. 30.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 228/2016
Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000
Buget
71. 30.06.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2016, 29.06.2016, 30.06.2016
-
72. 30.06.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.06.2016, 29.06.2016, 30.06.2016
-
73. 29.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 92/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Mediu
74. 28.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 142/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
-
75. 28.06.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2016, 22.06.2016, 23.06.2016
-
76. 28.06.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.06.2016, 22.06.2016, 23.06.2016
-
77. 22.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 398/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Industrii
Mediu
78. 22.06.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.06.2016, 16.06.2016
-
79. 22.06.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.06.2016, 16.06.2016
-
80. 14.06.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.06.2016, 09.06.2016
-
81. 14.06.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.06.2016, 09.06.2016
-
82. 08.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 417/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
Mediu
83. 24.05.2016 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 798/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
84. 24.05.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.05.2016
-
85. 24.05.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.05.2016
-
86. 18.05.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.05.2016
-
87. 18.05.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.05.2016
-
88. 10.05.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.04.2016
-
89. 10.05.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2016
-
90. 10.05.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.05.2016
-
91. 10.05.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.04.2016
-
92. 05.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 148/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei și faunei sălbatice
-
93. 05.05.2016 AVIZ asupra PL nr. 224/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
94. 26.04.2016 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 108/2011
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Juridică
95. 26.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 642/2015
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
96. 26.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 797/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimenatare
-
97. 26.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 798/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
98. 26.04.2016 RAPORT asupra PL nr. 834/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
-
99. 26.04.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2016, 21.04.2016
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 iunie 2024, 4:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro