Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2017
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2017

1..99 | 100..165      >>

înregistrări găsite: 165
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 27.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 407/2017
Proiect de Lege privind combaterea ambroziei
Mediu
2. 19.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 476/2017
Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov
Juridică
3. 18.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 402/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Juridică
4. 18.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.12.2017, 06.12.2017, 07.12.2017
-
5. 18.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.12.2017, 06.12.2017, 07.12.2017
-
6. 14.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 314/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Administrație
Juridică
7. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 450/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
Sănătate
8. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 451/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
-
9. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 470/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
Buget
10. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 471/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Buget
11. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 507/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
12. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 567/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018
-
13. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 567/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018
-
14. 11.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.11.2017, 29.11.2017
-
15. 11.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.11.2017, 29.11.2017
-
16. 11.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2017, 22.11.2017, 23.11.2017
-
17. 11.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.11.2017, 22.11.2017, 23.11.2017
-
18. 07.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 378/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
Învățământ
19. 04.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2017, 15.11.2017, 16.11.2017
-
20. 04.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.11.2017, 15.11.2017, 16.11.2017
-
21. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 835/2015
Propunere legislativă privind interzicerea exportului de lemn
Mediu
22. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 324/2017
Propunere legislativă privind protejarea suprafețelor forestiere din România
Juridică
Mediu
23. 28.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 199/2015
Proiect de Lege pentru modificarea art.62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Mediu
24. 27.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2017, 08.11.2017, 09.11.2017
-
25. 27.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.11.2017, 08.11.2017, 09.11.2017
-
26. 21.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 318/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
Juridică
27. 21.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 393/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
28. 20.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 423/2017
Proiectul Legii prevenirii
-
29. 20.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 426/2017
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea
-
30. 16.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 277/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Administrație
Mediu
31. 16.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 313/2017
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în domeniul public al statului și administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, județul Ilfov
Juridică
32. 16.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 321/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Juridică
33. 16.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 373/2017
Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea pomiculturii nr.348/2003
-
34. 16.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 404/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
35. 13.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2017, 01.11.2017, 02.11.2017
-
36. 13.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.10.2017, 01.11.2017, 02.11.2017
-
37. 08.11.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 172/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art.26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Mediu
38. 07.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 315/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
-
39. 06.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 370/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
40. 06.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 372/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
41. 06.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2017, 25.10.2017, 26.10.2017
-
42. 06.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.10.2017, 25.10.2017, 26.10.2017
-
43. 31.10.2017 asupra PL nr. 717/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Muncă
Juridică
44. 31.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 318/2017
Proiect de Lege privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Juridică
45. 31.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.10.2017, 18.10.2017, 19.10.2017
-
46. 31.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2017, 18.10.2017, 19.10.2017
-
47. 25.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 370/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Mediu
48. 25.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.10.2017, 12.10.2017
-
49. 24.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.10.2017, 12.10.2017
-
50. 23.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 312/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2017 pentru suspendarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
-
51. 18.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 263/2017
Propunere legislativă privind înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale " Mihai Cristea "Suceava, prin divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
Învățământ
52. 17.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2017
-
53. 17.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2017
-
54. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 424/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, precum și pentru modificarea art.II alin.(4) din Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Mediu
55. 11.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017
-
56. 11.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017
-
57. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 106/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Juridică
Mediu
58. 04.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017
-
59. 04.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017
-
60. 27.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 261/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din adminstrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
61. 25.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.09.2017
-
62. 25.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2017
-
63. 19.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 06.09.2017, 07.09.2017
-
64. 19.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 06.09.2017, 07.09.2017
-
65. 12.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.07.2017, 04.07.2017, 05.07.2017, 06.07.2017
-
66. 12.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.08.2017, 29.08.2017, 30.08.2017, 31.08.2017
-
67. 12.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.07.2017, 04.07.2017, 05.07.2017, 06.07.2017
-
68. 12.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.08.2017, 29.08.2017, 30.08.2017, 31.08.2017
-
69. 07.09.2017 asupra PL nr. 455/2011
Proiect de Lege privind transformarea unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Neamț, în vederea realizării obiectivului de investiții "Protecție și consolidare infrastructură, calibrare albie și apărări pe maluri pod b.a. pe Dj 207C peste Siret km 6+075, localitatea Ion Creangă"
Juridică
70. 06.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 208/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
71. 05.07.2017 AVIZ asupra PL nr. 241/2017
Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române " în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale sau consiliilor județene ale acestora
-
72. 05.07.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2017, 27.06.2017, 28.06.2017, 29.06.2017
-
73. 05.07.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.06.2017, 27.06.2017, 28.06.2017, 29.06.2017
-
74. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Petre Daea, candidat la functia de ministru al agriculturii si dezvoltarii rurale -
75. 27.06.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 542/2011
Proiect de Lege privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice
-
76. 27.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 129/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
77. 27.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2017, 20.06.2017, 22.06.2017
-
78. 27.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2017, 20.06.2017, 22.06.2017
-
79. 21.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 220/2017
Proiect de Lege privind abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 și alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
80. 21.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 230/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum și pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
81. 21.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.06.2017, 14.06.2017, 15.06.2017
-
82. 21.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2017, 14.06.2017, 15.06.2017
-
83. 20.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 837/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
Mediu
84. 20.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 103/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Juridică
Mediu
85. 20.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2017, 08.06.2017
-
86. 20.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2017, 08.06.2017
-
87. 16.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 172/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art.26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Mediu
88. 14.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 181/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin. (21) din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
89. 13.06.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 49/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate
-
90. 13.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.05.2017, 31.05.2017
-
91. 12.06.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 356/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Industrii
92. 12.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2017, 31.05.2017
-
93. 07.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 220/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 și 25 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor (republicată în 30 aprilie 2014), în sensul de a interzice folosirea animalelor sălbatice în circuri
Juridică
94. 07.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 179/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea art.51 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, precum și pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, repectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, și închiderea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Buget
95. 06.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 49/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum și a produselor lactate
-
96. 06.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 187/2017
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești
-
97. 31.05.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 270/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, precum și pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Muncă
Mediu
98. 30.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.05.2017, 24.05.2017, 25.05.2017
-
99. 30.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.05.2017, 24.05.2017, 25.05.2017
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 iunie 2024, 15:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro