Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din anul 2018
Comisia:Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..199 | 200..211      >>

înregistrări găsite: 211
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 576/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
Juridică
2. 19.12.2018 asupra PL nr. 576/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
Juridică
3. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 695/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni
Juridică
4. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 735/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
Învățământ
5. 19.12.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.12.2018, 19.12.2018
-
6. 19.12.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.12.2018, 19.12.2018
-
7. 17.12.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.12.2018, 13.12.2018
-
8. 17.12.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2018, 13.12.2018
-
9. 17.12.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.12.2018, 05.12.2018, 06.12.2018
-
10. 17.12.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.12.2018, 05.12.2018, 06.12.2018
-
11. 12.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 430/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2002 privind desființarea Societății naționale "Cai de Rasă" - S.A. și preluarea parimoniului acesteia de către Regia Națională a Pădurilor
-
12. 12.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 573/2018
Propunere legislativă privind înființarea Societății Naționale "Cai de Rasă " - S.A. în cadrul A.N.S.V.S.A. și preluarea patrimoniului acesteia de la Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA
-
13. 11.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 132/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Juridică
Mediu
14. 11.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 235/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Mediu
15. 11.12.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.11.2018, 29.11.2018
-
16. 11.12.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.11.2018, 29.11.2018
-
17. 06.12.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 581/2014
LEGEA ZOOTEHNIEI
-
18. 06.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 639/2018
Proiect de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligații
Buget
19. 05.12.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 208/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
-
20. 05.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 495/2018
Proiect de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România
Apărare
21. 04.12.2018 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 584/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
Buget
22. 03.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 145/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii
Buget
23. 03.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 569/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
Industrii
24. 03.12.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.2018, 21.11.2018, 22.11.2018
-
25. 03.12.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.11.2018, 21.11.2018, 22.11.2018
-
26. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 584/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune
Buget
27. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 670/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 2006
Mediu
28. 28.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 395/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor
-
29. 28.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 383/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
Juridică
30. 28.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 561/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
-
31. 28.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 574/2018
Proiect de Lege privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate
-
32. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 555/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
-
33. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 581/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
-
34. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 612/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecție socială persoanelor concediate din cadrul societăților din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
Muncă
35. 21.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 613/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
-
36. 21.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 649/2018
Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară precum și pentru modificarea și completarea Legii cadstrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
37. 21.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 668/2018
Proiect de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
-
38. 20.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 126/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2017 pentru modificarea art.23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Mediu
39. 19.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 539/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
-
40. 19.11.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.10.2018, 31.10.2018, 01.11.2018
-
41. 19.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2018, 31.10.2018, 01.11.2018
-
42. 19.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.11.2018, 07.11.2018, 08.11.2018
-
43. 19.11.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.11.2018, 07.11.2018, 08.11.2018
-
44. 19.11.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.11.2018, 14.11.2018, 15.11.2018
-
45. 19.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.11.2018, 14.11.2018, 15.11.2018
-
46. 14.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 607/2018
Propunere legislativă privind comercializarea produselor alimentare care conțin o proporție mai mică de 95% de origine animală
Industrii
47. 13.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 439/2018
Proiect de Lege privind instituirea Zilei naționale a gastronomiei și a vinului românesc
-
48. 06.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2018, 24.10.2018, 25.10.2018
-
49. 06.11.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.10.2018, 24.10.2018, 25.10.2018
-
50. 06.11.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2018, 17.10.2018, 18.10.2018, 19.10.2018
-
51. 06.11.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.10.2018, 17.10.2018, 18.10.2018, 19.10.2018
-
52. 01.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 548/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2018 pentru modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
53. 31.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 545/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
-
54. 30.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 581/2014
LEGEA ZOOTEHNIEI
-
55. 24.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 502/2018
Proiect de Lege privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici
-
56. 24.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2018, 10.10.2018, 11.10.2018
-
57. 24.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.10.2018, 10.10.2018, 11.10.2018
-
58. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 520/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
59. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 521/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
60. 17.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 485/2018
Proiect de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
-
61. 16.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2018, 04.10.2018
-
62. 16.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.10.2018, 04.10.2018
-
63. 15.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.09.2018, 26.09.2018, 27.09.2018
-
64. 15.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2018, 26.09.2018, 27.09.2018
-
65. 10.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 392/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.11 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Juridică
66. 03.10.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2018, 19.09.2018, 20.09.2018
-
67. 03.10.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2018, 19.09.2018, 20.09.2018
-
68. 02.10.2018 asupra PL nr. 717/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Muncă
69. 02.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 203/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
70. 02.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 451/2018
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanță de urgență a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
-
71. 02.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 464/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
72. 26.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 524/2017
Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naționale
Mediu
73. 25.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2018, 13.09.2018
-
74. 25.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.09.2018, 13.09.2018
-
75. 19.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018
-
76. 19.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018
-
77. 17.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 429/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
78. 17.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.08.2018, 28.08.2018, 29.08.2018, 30.08.2018
-
79. 17.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.08.2018, 28.08.2018, 29.08.2018, 30.08.2018
-
80. 13.09.2018 AVIZ asupra PL nr. 392/2018
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române
-
81. 05.09.2018 RAPORT asupra PL nr. 279/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru abrogarea pct.25 al art.I din Legea nr.164/2016 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr.566/2004 și pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr.566/2004
Buget
82. 04.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.07.2018, 25.07.2018
-
83. 04.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.07.2018, 25.07.2018
-
84. 04.09.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.07.2018, 10.07.2018
-
85. 04.09.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.07.2018, 10.07.2018
-
86. 10.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 322/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea art.9 din Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
Juridică
Mediu
87. 04.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.07.2018
-
88. 04.07.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.07.2018
-
89. 04.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2018, 28.06.2018
-
90. 04.07.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.06.2018, 28.06.2018
-
91. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 235/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Mediu
92. 03.07.2018 RAPORT asupra PL nr. 337/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Juridică
93. 02.07.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2018, 20.06.2018, 21.06.2018
-
94. 02.07.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2018, 20.06.2018, 21.06.2018
-
95. 28.06.2018 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018
-
96. 28.06.2018 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.06.2018, 13.06.2018, 14.06.2018
-
97. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 573/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Industrii
98. 27.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 391/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
Învățământ
99. 26.06.2018 RAPORT asupra PL nr. 516/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.62 și modificarea art.110 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic
Juridică
Mediu

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 20 iunie 2024, 14:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro