Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2008
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2008

1..99 | 100..131      >>

înregistrări găsite: 131
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 23.12.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.12.2008
-
2. 21.12.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.12.2008
-
3. 10.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 219/2008
Propunere legislativă privind stimularea întoarcerii în județele Harghita, Covasna și Mureș a familiilor de români alungate de către șovinii de etnie maghiară după 21 decembrie 1989, precum și a sprijinirii familiilor tinere de români care doresc sa-și stabilească domiciliul în aceste județe
Juridică
4. 02.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 306/2008
Propunere legislativă privind loialitatea cetățenilor aparținând minorităților naționale față de România și statul național unitar român
Juridică
5. 02.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 334/2008
Propunere legislativă privind acordarea unor facilități cetățenilor români, aparținând minorităților naționale, care doresc să părăsească definitiv România pentru că nu recunosc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 și statul național unitar român
Juridică
6. 02.10.2008 RAPORT asupra PL nr. 345/2008
Propunere legislativă privind Statutul persoanelor aparținând minorităților naționale din România
Juridică
7. 29.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2008
-
8. 29.09.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.2008
-
9. 22.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 253/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
-
10. 22.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 335/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Juridică
11. 19.09.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.2008
-
12. 19.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2008
-
13. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 438/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
14. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 439/2008
Proiect de Lege privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de comunicații electronice destinate publicului sau de rețele publice de comunicații
-
15. 17.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 443/2008
Propunere legislativă pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
16. 15.09.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.09.2008
-
17. 15.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.09.2008
-
18. 15.09.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2008
-
19. 15.09.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2008
-
20. 12.09.2008 RAPORT asupra PL nr. 333/2008
Propunere legislativă privind terminologia folosită pentru etnia țiganilor
-
21. 10.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 389/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală
-
22. 10.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 404/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
23. 10.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 422/2008
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.14/2003, Legea partidelor politice
-
24. 10.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 436/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă
-
25. 09.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 388/2008
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
26. 09.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 397/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată
-
27. 02.09.2008 AVIZ asupra PL nr. 344/2008
Propunere legislativă privind condamnările cu caracter politic din perioada 1956-1962
-
28. 03.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 336/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanța de Urgență nr.214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
-
29. 03.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 340/2008
Propunere legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997
-
30. 03.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 341/2008
Propunere legislativă de modificare și completare a alineatului 1 al articolului 11 din Legea nr.10 din 08/02/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, versiune consolidată în 01/04/2007
-
31. 03.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 400/2008
Proiect de Lege privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
32. 02.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 246/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
-
33. 02.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 356/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale
-
34. 01.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 317/2008
Propunere legislativă privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
35. 01.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 318/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
-
36. 01.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 319/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
37. 01.07.2008 AVIZ asupra PL nr. 320/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege Nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
38. 25.06.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.2008
-
39. 25.06.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.06.2008
-
40. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 123/2008
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
41. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 127/2008
Propunere legislativă privind subvenționarea salariilor preoților
-
42. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 146/2008
Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
-
43. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 147/2008
Propunere legislativă privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române și a celorlalte culte religioase pentru desfășurarea unor acțiuni sociale și umanitare
-
44. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 161/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000
-
45. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 165/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.42 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată
-
46. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 192/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului - Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
47. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 211/2008
Propunere legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 273/2004, privind regimul juridic al adopției
-
48. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 229/2008
Propunere legislativă privind asigurarea transparenței sondajelor de opinie cu relevanță politică
-
49. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 241/2008
Propunere legislativă privind sondajele de opinie
-
50. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 275/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-
51. 18.06.2008 AVIZ asupra PL nr. 305/2008
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România, cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice
-
52. 05.05.2008 AVIZ asupra PL nr. 144/2008
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, modificată și completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției și unele măsuri adiacente și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.789/2005
-
53. 22.04.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.04.2008
-
54. 22.04.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.04.2008
-
55. 22.04.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.04.2008
-
56. 22.04.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.04.2008
-
57. 15.04.2008 AVIZ asupra PL nr. 73/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
58. 15.04.2008 AVIZ asupra PL nr. 74/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul familiei și din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
59. 15.04.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2008
-
60. 15.04.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2008
-
61. 19.03.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.03.2008
-
62. 19.03.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.03.2008
-
63. 18.03.2008 RAPORT asupra PL nr. 913/2007
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date
Tehnologia informației
64. 18.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 76/2008
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru popularizarea drepturilor cetățenilor Uniunii Europene
-
65. 18.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 112/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
66. 14.03.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.03.2008
-
67. 14.03.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.03.2008
-
68. 14.03.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.03.2008
-
69. 14.03.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.03.2008
-
70. 14.03.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.03.2008
-
71. 14.03.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.03.2008
-
72. 13.03.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.03.2008
-
73. 13.03.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.03.2008
-
74. 11.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 71/2008
Propunere legislativă pentru modificarea 385, alin (1) și (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății
-
75. 11.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 77/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
76. 11.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 81/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
77. 06.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 20/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.132 pe 1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de formare Profesională a Adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare
-
78. 06.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 38/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
-
79. 05.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 43/2008
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
-
80. 05.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 44/2008
Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos și Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005
-
81. 05.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 54/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 10 septembrie 2007
-
82. 05.03.2008 AVIZ asupra PL nr. 55/2008
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la București la 10 septembie 2007 la Tratatul dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999
-
83. 29.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.02.2008
-
84. 29.02.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.02.2008
-
85. 28.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.02.2008
-
86. 28.02.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.02.2008
-
87. 28.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.02.2008
-
88. 27.02.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.02.2008
-
89. 26.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 880/2007
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
90. 26.02.2008 AVIZ asupra PL nr. 18/2008
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
-
91. 22.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 368/2007
Propunere legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparținând cultelor religioase ortodox și greco-catolic din România
Juridică
92. 22.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 369/2007
Propunere legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor ortodox și greco-catolic
Juridică
93. 22.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 369/2007
Propunere legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor ortodox și greco-catolic
Juridică
94. 22.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 19/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Juridică
95. 22.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 19/2008
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Juridică
96. 22.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 26/2008
Propunere legislativă pentru liniștea românilor și a României
Juridică
97. 22.02.2008 RAPORT asupra PL nr. 26/2008
Propunere legislativă pentru liniștea românilor și a României
Juridică
98. 21.02.2008 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.02.2008
-
99. 21.02.2008 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.02.2008
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 23 iulie 2024, 9:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro