Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2010
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2010

1..99 | 100..199 | 200..211      >>

înregistrări găsite: 211
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 695/2010
Proiect de Lege pentru interzicerea clonării și a aplicațiilor biomedicinei care înalcă drepturile omului și demnitatea umană
-
2. 21.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 519/2010
Propunere legislativă privind comemorarea dezrobirii romilor din România
Cultură
3. 20.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 703/2010
Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
-
4. 20.12.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.12.2010
-
5. 20.12.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.12.2010
-
6. 17.12.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.12.2010
-
7. 17.12.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.12.2010
-
8. 16.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 837/2010
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011
-
9. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 685/2010
Propunere legislativă privind liberul acces al cetățenilor în spațiile deținute de autorități și instituții publice
-
10. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 689/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.132 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-
11. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 696/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
-
12. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 702/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal
-
13. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 732/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
14. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 764/2010
Proiect de Lege privind modificarea alin.(3) al art.257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
15. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 791/2010
Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomuniști)
-
16. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 796/2010
Propunere legislativă pentru instituirea Zilei naționale în memoria românilor -victime ale masacrelor de la Fântâna Albă și alte zone, ale deportărilor și ale Foametei organizate de regimul totalitar sovietic în nordul Bucovinei și întreaga Basarabie
-
17. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 806/2010
Propunere legislativă privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor, precum și a doctrinei comuniste care a avut la bază lupta de clasă
-
18. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 821/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, titlul VI, Efectuarea prelevării și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană, în scop terapeutic, Capitolele I și II
-
19. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 823/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
20. 14.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 686/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii Codului Penal cu toate modificările și completările ulterioare
-
21. 14.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 724/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
-
22. 14.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 740/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Codului de procedură penală al României din 12 noiembrie 1968 - republicat, cu modificările și completările ulterioare
-
23. 14.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 745/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.16 din Legea fondului funciar nr.18/1991
-
24. 14.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 746/2010
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XIII "Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
25. 14.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 793/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală
-
26. 14.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 830/2010
Propunere legislativă privind interzicerea evacuărilor forțate începînd cu data de 1 noiembrie a fiecărui an până la data de 15 martie a anului următor
-
27. 13.12.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.11.2010
-
28. 13.12.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.11.2010
-
29. 13.12.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.12.2010
-
30. 13.12.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.12.2010
-
31. 13.12.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.12.2010
-
32. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 662/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie
-
33. 07.12.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.12.2010
-
34. 24.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.11.2010
-
35. 24.11.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.11.2010
-
36. 24.11.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2010
-
37. 24.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.11.2010
-
38. 19.11.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.11.2010
-
39. 19.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.11.2010
-
40. 19.11.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.11.2010
-
41. 19.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.11.2010
-
42. 18.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 565/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii voluntariatului nr.195/2001
-
43. 18.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 574/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.60 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-
44. 18.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 610/2010
Proiect de Lege pentru abrogarea art.1 alin.(2) lit.b) din Legea nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
-
45. 18.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 616/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
46. 18.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 624/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
-
47. 18.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 647/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
48. 18.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 652/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
-
49. 18.11.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2010
-
50. 18.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.11.2010
-
51. 17.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 256/2010
Proiect de Lege pentru instituirea sărbătorii limbii tătare
-
52. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 529/2010
Proiect de Lege pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada-Kaleh
-
53. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 556/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.19 din Legea nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
54. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 609/2010
Proiect de Lege privind unele măsuri de expropriere în vederea realizării unor obiective de interes național, local și județean
-
55. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 631/2010
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Național de Informații privind Vizele și participarea României la Sistemul de Informații privind Vizele
-
56. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 634/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, și pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
57. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 641/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
58. 17.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 642/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România
-
59. 04.11.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.11.2010
-
60. 04.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.11.2010
-
61. 28.10.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.10.2010
-
62. 28.10.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.10.2010
-
63. 22.10.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.2010
-
64. 22.10.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.10.2010
-
65. 22.10.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.10.2010
-
66. 14.10.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2010
-
67. 14.10.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.10.2010
-
68. 13.10.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.10.2010
-
69. 13.10.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.10.2010
-
70. 08.10.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.10.2010
-
71. 08.10.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.10.2010
-
72. 07.10.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2010
-
73. 07.10.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2010
-
74. 05.10.2010 AVIZ asupra PL nr. 406/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.504 din 11 iunie 2002, a audiovizualului
-
75. 04.10.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2010
-
76. 04.10.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.09.2010
-
77. 04.10.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.09.2010
-
78. 04.10.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2010
-
79. 29.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 493/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
80. 29.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 496/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
-
81. 24.09.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2010
-
82. 24.09.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.09.2010
-
83. 22.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 411/2010
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
-
84. 22.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 475/2010
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
-
85. 22.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 478/2010
Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(3) al art.61 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
86. 21.09.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2010
-
87. 21.09.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2010
-
88. 10.09.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2010
-
89. 10.09.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.09.2010
-
90. 10.09.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2010
-
91. 10.09.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2010
-
92. 10.09.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.09.2010
-
93. 10.09.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.09.2010
-
94. 08.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 382/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.15 din 25 martie 1993 pentru aderarea României la Convenția europeană în materia adopției de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967
-
95. 08.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 394/2010
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.19 din 17/03/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii
-
96. 08.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 400/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalității organizate transfrontaliere și a terorismului internațional, semnat la București la 28 septembrie 2009
-
97. 08.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 401/2010
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la București la 9 decembrie 2009 și semnată de România la București, la aceeași dată
-
98. 07.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 391/2010
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3¹) ți (3²) ale art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
99. 07.09.2010 AVIZ asupra PL nr. 398/2010
Proiect de Lege privind ratificarea Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 și semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 23 iulie 2024, 8:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro