Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2012
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2012

1..99 | 100..111      >>

înregistrări găsite: 111
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 13.12.2012 RAPORT asupra PL nr. 368/2007
Propunere legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparținând cultelor religioase ortodox și greco-catolic din România
Juridică
2. 23.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 854/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Juridică
3. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 169/2012
Proiect de Lege privind completarea art.1 al Ordonanței nr.137 din 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Juridică
4. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 422/2012
Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
Buget
5. 29.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2012
-
6. 29.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.10.2012
-
7. 29.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2012
-
8. 29.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.10.2012
-
9. 29.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.10.2012
-
10. 29.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.2012
-
11. 11.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2012
-
12. 11.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.10.2012
-
13. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 792/2010
Propunere legislativă privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist
Juridică
14. 03.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2012
-
15. 03.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.09.2012
-
16. 03.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.09.2012
-
17. 03.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2012
-
18. 03.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.09.2012
-
19. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 657/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Juridică
20. 01.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 49/2008
Proiect de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953-Codul familiei
Juridică
21. 26.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 117/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
Diaspora
22. 26.09.2012 Proiect de opinie asipra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor. E 36/2012-Strategia UE pentru perioada 2012-2016 in vederea eradicarii traficului de persoane(COM(2012)286) -
23. 20.09.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2012
-
24. 20.09.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.09.2012
-
25. 20.09.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2012
-
26. 20.09.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2012
-
27. 19.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 239/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, Legii nr.550 din 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și Legii nr.155/2010, Legea poliției locale
-
28. 19.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 319/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea și completarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
-
29. 13.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 276/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
-
30. 13.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 305/2012
Propunere legislativă privind interzicerea activității de cerșetorie
-
31. 13.09.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.09.2012
-
32. 13.09.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.09.2012
-
33. 12.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 275/2012
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.c) din Legea nr.178/1997, cu modificările și completările ulterioare
-
34. 12.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 306/2012
Propunere legislativă pentru reglementarea pentru reglementarea unor măsuri privind cerșetoria
-
35. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 277/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și a Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
36. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 316/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
-
37. 28.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2012
-
38. 28.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.06.2012
-
39. 27.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 251/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
-
40. 27.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 263/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
-
41. 27.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 271/2012
Propunere legislativă pentru modificarea art.15, alin.(1) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
42. 26.06.2012 Audierea unor candidati propusi pentru ocuparea a dou? functii de membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discrimin?rii pentru câte un mandat de 5 ani si ocuparea unei functii pentru restul de mandat r?mas vacant în urma unei demisii -
43. 25.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.2012
-
44. 25.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.06.2012
-
45. 19.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.06.2012
-
46. 19.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.06.2012
-
47. 19.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.06.2012
-
48. 19.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2012
-
49. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 143/2012
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
50. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 157/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare
-
51. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 167/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
-
52. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 173/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
53. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 202/2012
Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creștinării Poporului Român
-
54. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 204/2012
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată
-
55. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 210/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 - Codul Muncii, republicată
-
56. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 220/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
-
57. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 226/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
58. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 168/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.14 din 09.01.2003 - Legea partidelor politice
-
59. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 182/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
60. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 191/2012
Proiect de Lege privind completarea art.28 al Legii nr.340/2004
-
61. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 200/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
62. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 206/2012
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
63. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 207/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
64. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 213/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
-
65. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 217/2012
Propunere legislativă privind colectarea și stocarea datelor necesare identificării clienților serviciilor de comunicații electronice furnizate prin intermediul cartelelor preplătite
-
66. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 233/2012
Propunere legislativă privind protecția minorilor împotriva presei cu conținut indecent
-
67. 16.05.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.05.2012
-
68. 16.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.05.2012
-
69. 16.05.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2012
-
70. 16.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2012
-
71. 15.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2012
-
72. 15.05.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.05.2012
-
73. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 100/2012
Proiect de Lege privind protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate
-
74. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 104/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
-
75. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 107/2012
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-
76. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 108/2012
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului
-
77. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 115/2012
Proiect de Lege privind completarea art.108 din Legea nr.188/1999
-
78. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 116/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.67din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată
-
79. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 121/2012
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
80. 26.04.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.02.2012
-
81. 26.04.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.02.2012
-
82. 26.04.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.04.2012
-
83. 26.04.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.04.2012
-
84. 26.04.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2012
-
85. 26.04.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2012
-
86. 25.04.2012 Proces verbal asupra Pachetului privind protectia datelor cu caracter personal -
87. 25.04.2012 Proces verbal privind conformarea cu principiul subsidiaritatii al propunerii de Regulament al Consiliului privind exercitarea dreptului de a desfasura actiuni colective in cadrul libertatii de stabilire si a libertatii de a presta servicii - COM(2012) 130. -
88. 24.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 63/2012
Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator
-
89. 24.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 65/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.21 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
90. 24.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 72/2012
Proiect de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite
-
91. 24.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 73/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
92. 24.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 81/2012
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
93. 29.03.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2012
-
94. 29.03.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2012
-
95. 29.03.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.03.2012
-
96. 29.03.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.03.2012
-
97. 22.03.2012 Proces verbal - E 17/2012-s -
98. 13.03.2012 Proces verbal asupra Propunerii de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date(Regulament general privind protectia datelor)[COM(2012)11] -
99. 13.03.2012 Proces verbal referitor la Propunerea de Dircectiva a Parlamentului European si Consiliului privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, identificarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si la libera circulatie a acestor date[COM(2012)10] -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 23 iulie 2024, 9:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro