Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2013
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2013

1..99 | 100..180      >>

înregistrări găsite: 180
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.12.2013
-
2. 19.12.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.12.2013
-
3. 19.12.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.12.2013
-
4. 19.12.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.12.2013
-
5. 17.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 423/2013
Propunere legislativă privind înființarea Consiliului National pentru Prevenirea și Combaterea Torturii
Juridică
6. 17.12.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.12.2013, 10.12.2013
-
7. 17.12.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.12.2013, 10.12.2013
-
8. 16.12.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 238/2013
Proiect de Lege privind înființarea Fundației" Proiect Ferentari"
-
9. 16.12.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 238/2013
Proiect de Lege privind înființarea Fundației" Proiect Ferentari"
-
10. 16.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 523/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
-
11. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 513/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii
-
12. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 529/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.251 din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
-
13. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 545/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Codului penal
-
14. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 548/2013
Proiect de Lege privind stabilirea plății unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv pentru săvârșirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945
-
15. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 576/2013
Proiect de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copilului
-
16. 10.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 506/2013
Propunere legislativă privind adopția în România
-
17. 10.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 557/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
18. 05.12.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.11.2013
-
19. 05.12.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.11.2013
-
20. 05.12.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.12.2013
-
21. 05.12.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.12.2013
-
22. 27.11.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.11.2013, 13.11.2013
-
23. 27.11.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.11.2013, 13.11.2013
-
24. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
-
25. 21.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 452/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
26. 21.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 471/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluție române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
-
27. 21.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 474/2013
Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
28. 21.11.2013 Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea unui Protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeana și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiana, pe de alta parte, privind libera circulație a persoanelor, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeana -
29. 20.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 458/2013
Proiect de Lege pentru modificarea Legii partidelor politice nr.14/2003
-
30. 20.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 462/2013
Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical
-
31. 13.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 428/2013
Proiect de Lege privind instituirea Zilei Naționale pentru Adopție
-
32. 13.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 429/2013
Proiect de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în adminstrația publică
-
33. 13.11.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.11.2013
-
34. 13.11.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.11.2013
-
35. 06.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 370/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului
-
36. 06.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 409/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
37. 06.11.2013 Raportul comun asupra raportului de activitate al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii pentru anul 2012 Juridică
Egalitatea de șanse
38. 06.11.2013 Raportul comun asupra raportului de activitate al Consiliului National pentru Combaterea Disriminarii pentru anul 2011 Juridică
Egalitatea de șanse
39. 29.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 404/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul migrației și azilului
-
40. 29.10.2013 Proiect de opinie asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European si Consiliului privind Agentia Uniunii Europene de Cooperare Judiciara in Materie Penala(EUROJUST) -
41. 29.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2013
-
42. 29.10.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.10.2013
-
43. 29.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.10.2013
-
44. 29.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.2013
-
45. 29.10.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.10.2013
-
46. 29.10.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.10.2013
-
47. 22.10.2013 Proiect de opinie asupra propunerii de Regulament al Consiliului privind infiintarea Parchetului European -
48. 21.10.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 238/2013
Proiect de Lege privind înființarea Fundației" Proiect Ferentari"
Juridică
49. 21.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 345/2013
Proiect de Lege privind trecerea Centrului Național de Cultură a Romilor-Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenției Naționale pentru Romi
Cultură
50. 17.10.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.10.2013
-
51. 17.10.2013 Raportul de activitate al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii pe anii 2008, 2009 si 2010. Juridică
Egalitatea de șanse
52. 16.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2013
-
53. 16.10.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.10.2013
-
54. 16.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.10.2013
-
55. 15.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 361/2013
Propunere legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay
-
56. 15.10.2013 Proiect de opinie asupra comunicarii E 62/2013 - Propunere de Recomandare a Consiliului cu privire la masurile de integrare efectiva a romilor in statele membre COM(2013) 460/2013/0229(NLE) -
57. 14.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 238/2013
Proiect de Lege privind înființarea Fundației" Proiect Ferentari"
-
58. 14.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 238/2013
Proiect de Lege privind înființarea Fundației" Proiect Ferentari"
Juridică
59. 08.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 330/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
60. 07.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2013
-
61. 07.10.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.10.2013
-
62. 02.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2013
-
63. 02.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.09.2013
-
64. 02.10.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.09.2013
-
65. 26.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 288/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2012 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
66. 26.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 290/2013
Propunere legislativă privind stabilirea și plata despăgubirilor pentru imobilele preluate în mod abuziv de stat în perioada regimului comunist (6 martie 1945-22 decembrie 1989)
-
67. 26.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 291/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al art.6 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
-
68. 26.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 292/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
-
69. 26.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 296/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
70. 26.09.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2013
-
71. 26.09.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2013
-
72. 16.09.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.09.2013
-
73. 16.09.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.09.2013
-
74. 16.09.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2013
-
75. 16.09.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.09.2013
-
76. 12.09.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.2013
-
77. 12.09.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.09.2013
-
78. 10.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 209/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului
-
79. 11.07.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2013
-
80. 02.07.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2013
-
81. 02.07.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.06.2013
-
82. 26.06.2013 Aviz comun privind audierile candidatilor pentru functia de judecator al Curtii Europene a Drepturilor Omului -
83. 26.06.2013 AVIZ COMUN privind audierile candidatilor pentru functia de JUDECATOR al CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI Juridică
84. 26.06.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.2013
-
85. 26.06.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.2013
-
86. 26.06.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2013
-
87. 26.06.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.06.2013
-
88. 26.06.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.05.2013
-
89. 26.06.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.05.2013
-
90. 26.06.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.05.2013
-
91. 26.06.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.05.2013
-
92. 26.06.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2013
-
93. 26.06.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.05.2013
-
94. 26.06.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.05.2013
-
95. 26.06.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.05.2013
-
96. 26.06.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.05.2013
-
97. 26.06.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.05.2013
-
98. 25.06.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2013
-
99. 25.06.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2013
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 23 iulie 2024, 8:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro