Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2014
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2014

1..99 | 100..157      >>

înregistrări găsite: 157
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 17.12.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 401/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2001
Juridică
2. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
-
3. 15.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.12.2014, 10.12.2014
-
4. 15.12.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.12.2014, 10.12.2014
-
5. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 504/2014
Propunere legislativă pentru abrogarea art.4 alin.(5) din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
6. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 508/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
7. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 509/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității
-
8. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 510/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
9. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 512/2014
Proiect de Lege pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
10. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 515/2014
Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Istoriei Totalitarismului
-
11. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 519/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
12. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 521/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
-
13. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 525/2014
Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei " Istoria Totalitarismului în România " în ciclul superior al liceului
-
14. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 526/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.19 și art.47 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice
-
15. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 527/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
-
16. 09.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 528/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
17. 27.11.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.11.2014
-
18. 27.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.2014
-
19. 19.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 460/2014
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria , semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunuriel proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea unor acte normative
-
20. 19.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 470/2014
Proiect de Lege privind stabilirea metodologiei de aprobare, arborare și folosire a steagurilor unităților administrative-teritoriale
-
21. 19.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 473/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
22. 14.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 401/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.87/2001
Juridică
23. 24.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 422/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
24. 24.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 423/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
25. 24.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 431/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
26. 24.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 433/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, cu modificările și completările ulterioare, republicată
-
27. 23.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 353/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
-
28. 23.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 427/2014
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii slovace
-
29. 23.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 428/2014
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii cehe
-
30. 23.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 446/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Art.19, alin.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003
-
31. 22.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2014
-
32. 22.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2014
-
33. 22.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.2014
-
34. 22.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.2014
-
35. 17.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 392/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală
-
36. 17.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 398/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
37. 17.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 407/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.139 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) - Codul muncii
-
38. 16.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2014
-
39. 16.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2014
-
40. 09.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 339/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
41. 09.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 351/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
42. 09.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 391/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea Legii nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
43. 25.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2014, 25.06.2014
-
44. 25.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.06.2014, 25.06.2014
-
45. 19.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 287/2014
Propunere legislativă privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elvețieni
-
46. 19.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2014, 17.06.2014
-
47. 19.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2014, 17.06.2014
-
48. 17.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 290/2014
Proiect de Lege privind proclamarea Zilei naționale a martirilor români anticomuniști
-
49. 17.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 305/2014
Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
50. 17.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 317/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională decizională în administrația publică
-
51. 16.06.2014 Aviz comun referitor la audierea a doi candidati pentru ocuparea unui post vacant de membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii Juridică
Egalitatea de șanse
52. 16.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2014, 12.06.2014
-
53. 16.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2014, 12.06.2014
-
54. 12.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 265/2014
Proiect de Lege privind ratificarea Protocolului nr.15 la Convenția privind apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 și semnat de România la 24 iunie 2013
-
55. 11.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 268/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
-
56. 10.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2014, 04.06.2014
-
57. 10.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2014, 04.06.2014
-
58. 05.06.2014 Proiect de opinie asupra documentului Comunicare a Comisiei catre Consiliu si Parlamentul European, cu privire la orientarile pentru punerea in aplicare a Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reintregirea familie COM(2014 210) -
59. 02.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.05.2014, 28.05.2014
-
60. 02.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2014, 28.05.2014
-
61. 15.05.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.05.2014, 13.05.2014
-
62. 15.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2014, 13.05.2014
-
63. 14.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2014, 06.05.2014
-
64. 14.05.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.05.2014, 06.05.2014
-
65. 13.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 245/2014
Propunere legislativă privind carnetul de sănătate al copilului
-
66. 13.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 251/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetățeniei române
-
67. 13.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 254/2014
Propunere legislativă privind medicina școlară
-
68. 13.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 258/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
69. 07.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 186/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
70. 07.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 189/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii
-
71. 07.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 201/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
72. 07.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 216/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea 53/2003 -Codul muncii, republicată
-
73. 07.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 220/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
74. 07.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 232/2014
Propunere legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relația cu cetățenii vârstnici
-
75. 06.05.2014 RAPORT asupra PL nr. 238/2013
Proiect de Lege privind înființarea Fundației" Proiect Ferentari"
Juridică
76. 06.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 193/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii
-
77. 06.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 206/2014
Propunere legislativă privind acordarea unor facilități cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată
-
78. 06.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 207/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2014 privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
79. 06.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 214/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
-
80. 06.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 224/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
-
81. 06.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 231/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii Nr.14/2003 a partidelor politice
-
82. 17.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2014, 16.04.2014
-
83. 17.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2014, 16.04.2014
-
84. 16.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 163/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
85. 15.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 174/2014
Propunere legislativă privind modificarea art.1 din Legea nr.226/29.11.2011 privind reparațiile morale și material pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
-
86. 15.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 178/2014
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.286/2009-Codul Penal
-
87. 15.04.2014 Comunicat de presa -
88. 10.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.03.2014
-
89. 10.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.04.2014, 09.04.2014
-
90. 10.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.04.2014, 09.04.2014
-
91. 09.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 149/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.55 al Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
92. 09.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 150/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
93. 07.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2014, 03.04.2014
-
94. 07.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2014, 03.04.2014
-
95. 02.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 132/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
-
96. 02.04.2014 AVIZ asupra PL nr. 134/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003, precum și a altor acte normative
-
97. 02.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2014
-
98. 31.03.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2014
-
99. 31.03.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2014
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 23 iulie 2024, 9:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro