Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2016
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2016

1..99 | 100..199 | 200..224      >>

înregistrări găsite: 224
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 29.12.2016 AVIZ asupra PL nr. 526/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
-
2. 29.12.2016 AVIZ asupra PL nr. 530/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Oronanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
3. 29.12.2016 AVIZ asupra PL nr. 531/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea consumului de tutun
-
4. 29.12.2016 AVIZ asupra PL nr. 532/2016
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a martirilor români din temnițele comuniste
-
5. 28.12.2016 AVIZ asupra PL nr. 448/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
6. 28.12.2016 AVIZ asupra PL nr. 503/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
7. 28.12.2016 AVIZ asupra PL nr. 516/2016
Proiect de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
8. 28.12.2016 AVIZ asupra PL nr. 519/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
9. 28.12.2016 AVIZ asupra PL nr. 524/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
10. 28.12.2016 AVIZ asupra PL nr. 540/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
-
11. 22.12.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.12.2016
-
12. 08.11.2016 RAPORT asupra PL nr. 366/2016
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.48/2002
Juridică
13. 08.11.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.11.2016
-
14. 08.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.11.2016
-
15. 08.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.10.2016
-
16. 08.11.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.10.2016
-
17. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 488/2016
Propunere legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de pulberi, gaze și vapori provenite de la fostele fabrici, uzine și întreprinderi din raza municipiului Turda
-
18. 02.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 491/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii
-
19. 01.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 476/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
20. 01.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 477/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2016 pentru modificarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
-
21. 01.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 481/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
22. 01.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 483/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
23. 01.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 484/2016
Propunere legislativă pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
24. 01.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 486/2016
Proiect de Lege pentru Mamele Eroine privind indemnizația viageră pentru mamele care au născut și crescut 3 copii sau mai mult de 3 copii
-
25. 01.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 489/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.530 din 23 iulie 2003
-
26. 01.11.2016 AVIZ asupra PL nr. 490/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
27. 01.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2016
-
28. 01.11.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2016
-
29. 01.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.10.2016
-
30. 01.11.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.10.2016
-
31. 01.11.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.10.2016
-
32. 01.11.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.10.2016
-
33. 26.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 420/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
34. 26.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 439/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
-
35. 26.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 444/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru modificarea art.184 alin.(6) și (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
36. 26.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 445/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
37. 26.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 454/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii
-
38. 26.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 466/2016
Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918"
-
39. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 365/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
40. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 414/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art.31 alin.(1) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară
-
41. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 419/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
42. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 421/2016
Proiect de Lege privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale
-
43. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 425/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră
-
44. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 428/2016
Propunere legislativă privind Codul Rutier
-
45. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 429/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
46. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 441/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
47. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 442/2016
Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse
-
48. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 443/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
-
49. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 451/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români
-
50. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 453/2016
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
51. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 458/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
52. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 459/2016
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal)
-
53. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 463/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
54. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 464/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
55. 25.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 470/2016
Propunere legislativă privind măsurile de prevenire și control a tuberculozei
-
56. 13.10.2016 Proiect de opinie asupra Propunerii de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitantilor de protectie international(reformare) -
57. 12.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 403/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
58. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 389/2016
Proiect de Lege privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară
-
59. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 390/2016
Proiect de Lege privind ceremoniile oficiale
-
60. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 397/2016
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
61. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 406/2016
Propunere legislativă pentru reglementarea și organizarea votului electronic
-
62. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 407/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
63. 11.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 410/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.576 din 13 august 2010
-
64. 11.10.2016 Proiect de opinie asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu-cresterea nivelului de securitate intr-o lume a mobilitatii: imbunatatirea schimbului de informatii in cadrul combaterii terorismului si a consolidarii frontierelor externe-COM(2016)602 -
65. 04.10.2016 RAPORT asupra PL nr. 162/2016
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce în România
Cultură
66. 04.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 338/2016
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
67. 04.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 342/2016
Propunere legislativă privind completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, actualizată
-
68. 04.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 355/2016
Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov
-
69. 04.10.2016 AVIZ asupra PL nr. 368/2016
Proiect de Lege privind venitul minim de incluziune
-
70. 04.10.2016 Proiect de opinie asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European si a Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii si de modificare a Regulamentului(UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European si al Consiliului - COM(2016)468 -
71. 04.10.2016 Proiect de opinie asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind standardele referitoare la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca resortisantii tarilor terte sau apatrizii pentru a putea beneficia de protectia international, la un statut uniform pentru refugiati sau persoanele eligibile pentru protective subsidiara si la continutul protectiei acordate si de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung - COM(2016)466 -
72. 04.10.2016 PROIECT DE OPINIE asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unei proceduri comune ?materie de protectie internationala in Uniune si de abrogare a Directivei 2013/32/UE- COM (2016) 467 -
73. 04.10.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.09.2016
-
74. 04.10.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.09.2016
-
75. 04.10.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.09.2016
-
76. 04.10.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.09.2016
-
77. 29.09.2016 Proiect de opinie Asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului-membru responsabil de examinarea unei cereri de protective internationala prezentate intr-unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte sau de catre un apatrid(reformare) COM(2016)270 -
78. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 343/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
79. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 352/2016
Propunere legislativă privind reglementarea numărului de ore alocate studiului disciplinei "Istorie" în învățământul preuniversitar
-
80. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 358/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
81. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 360/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
-
82. 27.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 362/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
83. 26.09.2016 Proiect de opinie asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Evaluarea punerii in aplicare a cadrului UE pentru strategiile nationale de integrare a romilor si a Recomandarii Consiliului cu privire la masurile de integrare efectiva a romilor in statele member - 2016 - COM(2016)424 -
84. 21.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 284/2016
Propunere legislativă privind deconspirarea activității întregului personal al Securității (ofițeri, colaboratori, informatori) ca aparat ideologic al regimului comunist în România în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
85. 20.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 326/2016
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului de 15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
86. 20.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 327/2016
Proiect de Lege privind completarea art.23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
87. 20.09.2016 Proiect de opinie asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - "Sprijinirea prevenirii radicalizarii care duce la extremism violent", COM(2016)379 -
88. 20.09.2016 Proiect de opinie asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu si Banca Europeana de Investitii privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu tarile terte bazat pe Agenda europeana privind migratia COM(2016)385 -
89. 20.09.2016 Proiect de opinie Asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Agentia pentru Azil a Uniunii Europene si de abrogare a Regulamentului(UE) nr439/2010 - COM(2016)271 -
90. 20.09.2016 Proiect de opinie asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Plan de actiune privind integrarea resortisantilor din tarile terte COM(2016)377 -
91. 15.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 297/2016
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților aministrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
92. 13.09.2016 RAPORT asupra PL nr. 212/2016
Propunere legislativă pentru modificarea art,15, alin.(1), lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, a art.10, alin.(3) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor și abrogarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
Buget
93. 09.09.2016 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2016
-
94. 09.09.2016 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.09.2016
-
95. 07.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 304/2016
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic precum și a Legii nr.200 din 2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare
-
96. 06.09.2016 AVIZ asupra PL nr. 278/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare
-
97. 05.07.2016 AVIZ asupra PL nr. 288/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
98. 27.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 238/2016
Propunere legislativă privind declararea UDMR drept organizație ilegală, anti-constituțională și anti-statală
Juridică
99. 22.06.2016 RAPORT asupra PL nr. 161/2016
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe în România
Cultură

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 iulie 2024, 17:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro