Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2017
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2017

1..99 | 100..199 | 200..256      >>

înregistrări găsite: 256
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 27.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 523/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.704 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
2. 20.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.12.2017
-
3. 20.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.12.2017
-
4. 20.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.12.2017
-
5. 20.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.12.2017
-
6. 19.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 472/2017
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
7. 19.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 486/2017
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
8. 19.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 487/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2017 pentru completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru modificarea art.24 din Ordonanța Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
-
9. 19.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 488/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant
-
10. 19.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 491/2017
Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii și a Art.2, alin.(1) și Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ
-
11. 19.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 495/2017
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
12. 19.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 497/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
-
13. 19.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 498/2017
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-
14. 19.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 499/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
15. 19.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 501/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
-
16. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 504/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
-
17. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 505/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
18. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 517/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe dreptului de autor
-
19. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 520/2017
Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea pe langă casele de copii și centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie
-
20. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 521/2017
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
21. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 522/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
22. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 525/2017
Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor
-
23. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 527/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
24. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 528/2017
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare
-
25. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 529/2017
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populației, generate de epidemii și pandemii și încredințarea prestării unor servicii de interes economic general instituțiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății
-
26. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 530/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
27. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 531/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
28. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 532/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
29. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 533/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 100 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice
-
30. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 534/2017
Propunere legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice
-
31. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 535/2017
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
32. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 537/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transmiterii unor directive ale Uniunii Europene
-
33. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 542/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
34. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 544/2017
Proiect de Lege pentru susținerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri
-
35. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 549/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil
-
36. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 550/2017
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
37. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 551/2017
Proiect de Lege privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomuniști
-
38. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 552/2017
Proiect de Lege privind modificarea art.281 alin.(1) litera f) din Legea nr.135 / 2010 privind Codul de procedură penală
-
39. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 553/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
40. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 556/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.903 din Legea nr.134/ 2010 privind Codul de procedură civilă
-
41. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 558/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Decretul-Lege nr.118 /1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
42. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 559/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.39 alin.(1) lit.b) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
43. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 561/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
44. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 562/2017
Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaților
-
45. 18.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 564/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
46. 14.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 420/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Nr.1/2011 a Educației Naționale
-
47. 14.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 506/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
48. 14.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 510/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
49. 14.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 513/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
50. 14.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 519/2017
Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.2 și modificarea anexei nr.3 la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
51. 14.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 526/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău
-
52. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 567/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018
-
53. 29.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 483/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
54. 29.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.11.2017
-
55. 29.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.11.2017
-
56. 28.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 464/2017
Propunere legislativă pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș
-
57. 28.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 467/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2017 pentru completarea art.9 din Legea poliției locale nr.155/2010
-
58. 28.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 468/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România
-
59. 28.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 469/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penal, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
60. 28.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 473/2017
Proiect de Lege privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)
-
61. 28.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 474/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
62. 28.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 477/2017
Proiect de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
-
63. 28.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 480/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
64. 23.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2017
-
65. 23.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.11.2017
-
66. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 454/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
67. 21.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 363/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
-
68. 21.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 443/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016
-
69. 21.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 450/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
-
70. 21.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 455/2017
Proiect de Lege privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare
-
71. 21.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 456/2017
Proiect de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate
-
72. 20.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2017
-
73. 20.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.11.2017
-
74. 20.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.11.2017
-
75. 17.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2017
-
76. 15.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 423/2017
Proiectul Legii prevenirii
-
77. 15.11.2017 Raport de proiect "Modalitați de promovare a principiilor nediscriminarii și egalitatii de șanse în societatea româneasca actuala" - Ed. a XI-a 2017 -
78. 14.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 422/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2017 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
79. 14.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 427/2017
Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
80. 14.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 430/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
81. 14.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 436/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
82. 14.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 439/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
83. 14.11.2017 Proiect de opinie privind comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind mentinerea si consolidarea spatiului Schengen COM(2017)570 -
84. 09.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 408/2017
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 mai - ziua limbii și teatrului idiș
-
85. 08.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 338/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
Juridică
86. 08.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 400/2017
Proiect de Lege privind reglementarea activității de telemuncă
-
87. 08.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 405/2017
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Minorităților Naționale din România
-
88. 08.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 410/2017
Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului
-
89. 07.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 306/2017
Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011
-
90. 07.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 390/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
91. 07.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 392/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
92. 07.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 393/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
93. 07.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 396/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
-
94. 07.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 399/2017
Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România
-
95. 07.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 406/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006
-
96. 07.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 411/2017
Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare și pentru modificarea și completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată
-
97. 07.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 416/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
98. 01.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 293/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.19 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
-
99. 01.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 368/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 23 iulie 2024, 8:44
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro