Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2019
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2019

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..418      >>

înregistrări găsite: 418
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. - 19.12.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.12.2019
-
2. - 19.12.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.12.2019
-
3. 17.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 573/2019
Proiect de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române
-
4. 17.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 619/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutul Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
-
5. 11.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 636/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995
-
6. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 621/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare
-
7. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 623/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
8. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 625/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
-
9. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 626/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
10. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 630/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
11. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 632/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
12. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 633/2019
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
13. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 634/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală precum și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
14. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 638/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
-
15. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 639/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
16. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 645/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor
-
17. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 647/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
18. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 649/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale
-
19. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 650/2019
Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare națională
-
20. - 10.12.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.12.2019
-
21. - 10.12.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.12.2019
-
22. 04.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 616/2019
Propunere legislativă privind abrogarea dispozițiilor care reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din sistemul judiciar
-
23. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 615/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
-
24. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 617/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
25. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 618/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.361 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
26. 03.12.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.2019
-
27. 03.12.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.2019
-
28. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 537/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
29. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 540/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
30. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 542/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
31. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 545/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
-
32. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 546/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
-
33. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 549/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
-
34. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 550/2019
Proiect de Lege pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituțiilor publice
-
35. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 552/2019
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
36. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 553/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
-
37. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 557/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE
-
38. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 558/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE
-
39. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 560/2019
Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de psihoterapeut în România
-
40. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 561/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal
-
41. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 564/2019
Proiect de Lege privind anularea unor contribuții și obligații fiscale
-
42. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 565/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
43. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 570/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
44. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 571/2019
Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea votului electronic
-
45. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 574/2019
Proiect de Lege privind organizarea și desfășurarea votului electronic
-
46. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 575/2019
Proiect de Lege pentru completarea unor legi electorale
-
47. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 576/2019
Proiect de Lege privind programul național "Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenți"
-
48. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 579/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern
-
49. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 580/2019
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea legii nr.167 din 2014 privind exercitarea profesiei de bonă, cu modificările și completările ulterioare
-
50. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 581/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Comisiei Naționale de Alăptare
-
51. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 582/2019
Proiect de Lege pentru clasificarea maternităților ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării și susținerii alăptării și reducerii gradului de mortalitate și morbiditate infantilă
-
52. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 583/2019
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională
-
53. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 587/2019
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun
-
54. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 588/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
55. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 589/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
56. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 592/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii
-
57. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 593/2019
Proiect de Lege privind protejarea vieții de familie și reglementarea unor situații juridice în cazul persoanelor aflate în uniune consensuală
-
58. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 594/2019
Proiect de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate
-
59. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 598/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
60. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 603/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
61. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 604/2019
Proiect de Lege privind activitatea artiștilor interpreți-cascadori profesioniști și liber-profesioniști din România
-
62. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 606/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
63. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 611/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, precum și pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată
-
64. - 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 611/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, precum și pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată
-
65. 28.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 612/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
-
66. 27.11.2019 RAPORT asupra PL nr. 440/2019
Proiectul Legii Magnițki privind instituirea unor sancțiuni în privința cetățenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului
Politică externă
67. 27.11.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.11.2019
-
68. 27.11.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.11.2019
-
69. 19.11.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2019
-
70. 19.11.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.11.2019
-
71. 19.11.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.11.2019
-
72. 19.11.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.10.2019, 30.10.2019
-
73. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 455/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului
-
74. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 470/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
75. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 471/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
-
76. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 472/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
77. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 475/2019
Proiect de Lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice
-
78. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 477/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
79. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 478/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
80. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 479/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA
-
81. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 481/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
-
82. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 484/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare
-
83. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 488/2019
Propunere legislativă privind activitatea de medicină legală în România
-
84. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 489/2019
Proiect de Lege privind pensiile ocupaționale
-
85. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 492/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 și (UE) nr.1296/2013
-
86. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 493/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
87. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 494/2019
Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea țării, precum și pentru acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
88. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 495/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.4 și art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
89. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 496/2019
Proiect de Lege privind cerințele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari și construcțiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare și pentru modificarea și completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar
-
90. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 497/2019
Proiect de Lege privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice și unele măsuri de depunere a declarațiilor
-
91. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 498/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
92. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 502/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
93. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 504/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
94. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 505/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni și pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
95. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 508/2019
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României
-
96. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 510/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
97. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 512/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
98. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 515/2019
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
-
99. 12.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 517/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 23 iulie 2024, 8:47
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro