Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2021
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2021

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..423      >>

înregistrări găsite: 423
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.12.2021
-
2. 22.12.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.12.2021
-
3. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 611/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022
-
4. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 611/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022
Muncă
Egalitatea de șanse
Sport
5. 20.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.12.2021
-
6. 20.12.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.12.2021
-
7. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 537/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
-
8. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 538/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
9. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 570/2021
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrelor de nașteri pe teritoriul României
-
10. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 574/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
11. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 577/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii
-
12. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 580/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
13. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 581/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si pentru completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala
-
14. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 583/2021
Proiect de Lege pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative
-
15. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 584/2021
Propunere legislativă privind modificarea și completarea OUG 217/2000 cu modificările și completările ulterioare
-
16. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 585/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
17. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 586/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice
-
18. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 587/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
19. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 588/2021
Propunere legislativă privind declararea unor zile oficiale în România
-
20. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 589/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
21. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 591/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal
-
22. 16.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 593/2021
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
23. 13.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 329/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Juridică
24. 09.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 504/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 361 din 26 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare
-
25. 08.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 565/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
-
26. 08.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 567/2021
Proiect de Lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate
-
27. 08.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.2021
-
28. 08.12.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.11.2021
-
29. 24.11.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Marian-Catalin Predoiu, candidat la funcția de ministru al justiției Juridică
Abuzuri
Constitutionalitate
30. 23.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2021
-
31. 23.11.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.11.2021
-
32. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 551/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
33. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 552/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2021 privind aprobarea și implementarea Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii"
-
34. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 554/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități
-
35. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 555/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2021 pentru completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
-
36. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 556/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2021 privind modificarea și completarea Legii nr.56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19
-
37. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 557/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii
-
38. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 559/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
-
39. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 540/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului
-
40. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 541/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
41. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 542/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-COV-2
-
42. 10.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 547/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011
-
43. 10.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2021
-
44. 10.11.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.11.2021
-
45. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 381/2021
Propunere legislativă privind modificarea art.131 și 132 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară
-
46. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 382/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.61 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
-
47. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 428/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice
-
48. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 505/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului
-
49. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 508/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni
-
50. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 512/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2021 privind echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale, la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
-
51. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 514/2021
Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
-
52. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 515/2021
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
-
53. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 517/2021
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
-
54. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 518/2021
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua Națională a Alegătorului”
-
55. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 520/2021
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
56. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 521/2021
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
57. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 523/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
58. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 524/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului "Schi în România"
-
59. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 525/2021
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
-
60. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 526/2021
Propunere legislativă pentru plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze pentru consumatorii casnici
-
61. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 528/2021
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 3 mai ca zi de sărbătoare națională pentru recunoașterea meritelor fruntașilor români de la Blaj din 1848
-
62. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 529/2021
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial nr.670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare
-
63. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 530/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
-
64. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 531/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
-
65. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 532/2021
Proiect de Lege privind completarea Codului de Procedură Civilă
-
66. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 533/2021
Proiect de Lege pentru instituirea anului 2022 - ”Anul Smaranda Brăescu”
-
67. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 534/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal
-
68. 04.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 535/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților
-
69. 04.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2021
-
70. 04.11.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.11.2021
-
71. 04.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.10.2021
-
72. 04.11.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.10.2021
-
73. 04.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2021
-
74. 04.11.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2021
-
75. 03.11.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.10.2021
-
76. 03.11.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.10.2021
-
77. 03.11.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.10.2021
-
78. 03.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.10.2021
-
79. 03.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.2021
-
80. 03.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.10.2021
-
81. 03.11.2021 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.10.2021
-
82. 03.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2021
-
83. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 344/2021
Propunere legislativă pentru completarea O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
84. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 462/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2021 pentru modificarea art.5 pct.IV 4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
85. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 464/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
86. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 468/2021
Proiect de Lege pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
87. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 469/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
88. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 472/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
89. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 477/2021
Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri pentru acordarea drepturilor salariale personalului din echipele de proiecte finanțate din fonduri europene
-
90. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 478/2021
Propunere legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii
-
91. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 479/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
-
92. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 480/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
93. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 483/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
-
94. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 485/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății precum și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
-
95. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 486/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății
-
96. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 487/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
97. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 489/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea "Legii nr.272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului"
-
98. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 492/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
-
99. 28.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 497/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 23 iulie 2024, 8:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro