Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2024
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2024

1..99 | 100..199 | 200..292      >>

înregistrări găsite: 292
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 01.07.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.06.2024
-
2. 01.07.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2024
-
3. 01.07.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2024
-
4. 01.07.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2024
-
5. 26.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 357/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2024 pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
-
6. 26.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 361/2024
Proiect de Lege pentru anularea unor obligații fiscale
-
7. 26.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 362/2024
Proiect de Lege pentru amenajarea, administrarea și conservarea traseelor pedestre de interes național în scop recreativ
-
8. 26.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 365/2024
Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative în domeniul evidenței persoanelor și permiselor de conducere
-
9. 26.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 366/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
10. 26.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 369/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2024 pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
11. 26.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 372/2024
Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 9 septembrie ca „Ziua națională a bunicilor”
-
12. 26.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 374/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii
-
13. 13.06.2024 PROIECT DE OPINIE asupra Propunerii de DIRECTIVA A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploat?rii sexuale a copiilor ?i a materialelor care contin abuzuri sexuale asupra copiilor si de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (reformare) - COM(2024)60 -
14. 13.06.2024 PROIECT DE OPINIE asupra COM(2024)188 - COMUNICARE A COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - Punerea intereselor copiilor pe primul loc: Comunicare ce însoteste Recomandarea Comisiei privind sistemele integrate de protectie a copilului -
15. 13.06.2024 asupra COM(2024)133 - Propunere de Recomandare a Consiliului privind un cadru de calitate consolidat pentru stagii -
16. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 313/2024
Propunere legislativă pentru completarea Legii învățământului superior nr.199/2023
-
17. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 315/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr.111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic
-
18. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 317/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.40/2024 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
19. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 320/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2024 pentru completarea art.71 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, pentru modificarea și completarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, precum și privind completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții
-
20. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 321/2024
Proiect de Lege pentru modificarea art.108 alin.(1) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023 și pentru instituirea unei măsuri tranzitorii
-
21. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 322/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare
-
22. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 323/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.32 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
23. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 329/2024
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
-
24. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 333/2024
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Muntii Apuseni și în Rezervatia Biosferei ”Delta Dunării”
-
25. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 334/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
26. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 335/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.360/2023 privind sistemul public de pensii
-
27. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 337/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.66 din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023
-
28. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 338/2024
Propunere legislativă privind deconspirarea rudelor lucrătorilor Securității care ocupă demnități sau funcții publice prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
29. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 340/2024
Proiect de Lege privind organizarea activității de intermediere imobiliară
-
30. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 341/2024
Proiect de Lege pentru suportarea de către statul român a cheltuielilor ocazionate de repatrierea cetățenilor români decedați în străinătate, precum și pentru abrogarea lit.b) a alin.(1) al art. 15 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
31. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 343/2024
Propunere legislativă privind modificarea Legii Nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali cât și pentru modificarea Legii Nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
-
32. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 344/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și pentru modificarea și completarea art.337 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
-
33. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 346/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
-
34. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 347/2024
Proiect de Lege pentru modificarea art.428 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
35. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 348/2024
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
36. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 350/2024
Propunere legislativă privind atribuțiile Băncii Naționale a României în domeniul protecției consumatorilor de produse și servicii financiar-bancare și pentru modificarea unor acte normative
-
37. 12.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 351/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
38. 11.06.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.05.2024
-
39. 11.06.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.05.2024
-
40. 11.06.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.05.2024
-
41. 11.06.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.05.2024
-
42. 11.06.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.05.2024
-
43. 11.06.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.05.2024
-
44. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 242/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului superior nr.199 din 4 iulie 2023
-
45. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 251/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.17 din Ordonanța de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
46. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 291/2024
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
47. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 293/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2024 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative aferente reprezentării statului în litigiile arbitrale și judiciare internaționale și concesionării proprietății publice a statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
48. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 298/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.220 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
49. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 299/2024
Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 1 august ca Ziua națională a Salvamont România
-
50. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 300/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.711 alin.(1) și (2) din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
-
51. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 301/2024
Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
52. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 302/2024
Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
53. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 305/2024
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
54. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 306/2024
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru implementarea procedurii bugetării participative
-
55. 29.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 308/2024
Propunere legislativă -Legea pachetului civic de majorat
-
56. - 21.05.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2024
-
57. - 21.05.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2024
-
58. - 21.05.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.04.2024
-
59. - 21.05.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2024
-
60. 21.05.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.04.2024
-
61. 21.05.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.04.2024
-
62. 21.05.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2024
-
63. 21.05.2024 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.04.2024
-
64. 21.05.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2024
-
65. 21.05.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2024
-
66. 21.05.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.04.2024
-
67. 21.05.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2024
-
68. 15.05.2024 asupra PL nr. 394/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii drepturilor pacientului nr.46 din 21 ianuarie 2003
-
69. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 253/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2024 pentru modificarea art.1 alin.(10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
-
70. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 255/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și adoptarea unor măsuri în domeniul energiei
-
71. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 257/2024
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
72. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 259/2024
Proiect de Lege pentru modificarea art.IX alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative
-
73. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 262/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2024 privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naționale și a unor cheltuieli determinate de pregătirea și executarea unor misiuni în afara teritoriului național, în vederea realizării și menținerii capabilității aferente achiziției Sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 și a altor programe de înzestrare, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind retenția și atragerea personalului în aceste domenii
-
74. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 263/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a art.LIX din Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
-
75. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 264/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.33/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
-
76. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 265/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuți, pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și prorogarea unui termen
-
77. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 267/2024
Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
78. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 268/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
79. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 269/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri
-
80. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 270/2024
Propunere legislativă privind protecția și promovarea drepturilor fundamentale ale copiilor cetățeni români domiciliați sau cu reședința în străinătate (Legea Pia)
-
81. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 271/2024
Propunere legislativă privind acordarea unor facilități fiscale sub forma unor reduceri/scutiri de la plata impozitelor pentru familiile care au in intreținere mai mult de trei copii, precum și pentru cele care adoptă copii
-
82. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 274/2024
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
83. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 276/2024
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
84. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 277/2024
Propunere legislativă privind obligativitatea folosirii camerelor de corp în timpul controalelor și/sau inspecțiilor realizate de către instituțiile publice de control din România
-
85. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 278/2024
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
86. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 279/2024
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare
-
87. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 280/2024
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.286/2009 - Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare
-
88. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 281/2024
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare
-
89. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 282/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
90. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 283/2024
Propunere legislativă privind implementarea Programului de acordare gratuită a rației zilnice de hrană pentru copiii din unitățile de învățământ preuniversitar publice precum creșe și grădinițe
-
91. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 284/2024
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.104/2018 privind implementarea Programului guvernamental „gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar”
-
92. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 285/2024
Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 24 noiembrie Ziua Stephan Ludwig Roth - Ziua respectării națiunii române de către minoritățile etnice
-
93. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 286/2024
Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Naționale a Țăranului Român
-
94. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 287/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.128 din Legea învățământului superior nr.199/2023
-
95. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 288/2024
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.77 din Legea nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
96. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 290/2024
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite de colaborare în utilizarea informațiilor privind călătorii, semnat la 19 ianuarie 2024, la București
-
97. 15.05.2024 PROIECT DE OPINIE asupra COIMUNICARII COMNISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Asigurarea unui echilibu privind migrația : o abordare justa și totodata ferma- COM (2024)126 -
98. 15.05.2024 PROIECT DE OPINIE asupra Propunerii de DIRECTIVA A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI de stabilire a unor norme minime de prevenire și combatere a facilit?rii intrarii, tranzitului și șederii neautorizate în Uniune și de înlocuire a Directivei 2002/90/CE a Consiliului și a Deciziei-cadru 2002/946/JAI a Consiliului - COM(2023)755 -
99. 15.05.2024 PROIECT DE OPINIE asupra Comunicarii comune catre Parlamentul European și Consiuliu - Ura nu își are locul aici: O Europ? unit? împotriva urii - Join (2023)51 -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 23 iulie 2024, 9:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro