Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 1997
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 1997

1..99 | 100..101      >>

înregistrări găsite: 101
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 30.12.1997 AVIZ asupra PL nr. 396/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.71/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea școlilor- semnat la Washington la 2 octombrie 1997.
-
2. 30.12.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.12.1997, 30.12.1997
-
3. 30.12.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.12.1997, 30.12.1997
-
4. 29.12.1997 AVIZ asupra PL nr. 395/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.70/1997 pentru ratificarea Acordului-Cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 octombrie 1997
-
5. 17.12.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.12.1997
-
6. 10.12.1997 AVIZ asupra PL nr. 328/1997
Propunere legislativă privind responsabilitatea ministerială.
-
7. 10.12.1997 AVIZ asupra PL nr. 373/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997.
-
8. 10.12.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.12.1997
-
9. 03.12.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.12.1997
-
10. 03.12.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.12.1997
-
11. 26.11.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.11.1997
-
12. 20.11.1997 AVIZ asupra PL nr. 354/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităților izolate din Delta Dunării.
-
13. 19.11.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.1997
-
14. 19.11.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.11.1997
-
15. 13.11.1997 RAPORT asupra PL nr. 140/1997
Propunere legislativă privind organizarea unor comune.
-
16. 13.11.1997 RAPORT asupra PL nr. 175/1997
Propunere legislativă privind declararea ca municipiu al orașului Târnăveni din județul Mureș.
-
17. 12.11.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.11.1997
-
18. 12.11.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.11.1997
-
19. 06.11.1997 AVIZ asupra PL nr. 268/1997
Propunere legislativă privind regimul concesiunilor.
-
20. 05.11.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.11.1997
-
21. 05.11.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.11.1997
-
22. 29.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 231/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent.
-
23. 29.10.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.10.1997
-
24. 29.10.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.10.1997
-
25. 22.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 258/1997
Proiect de Lege privind unele măsuri de îmbunătățire a asistenței medicale de urgență prespitalicească.
-
26. 22.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 298/1997
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979.
-
27. 22.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 311/1997
Proiect de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative .
-
28. 22.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 318/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.62/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997.
-
29. 22.10.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.1997
-
30. 22.10.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.10.1997
-
31. 15.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 85/1997
Propunere legislativă privind monumentele istorice.
-
32. 15.10.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.10.1997
-
33. 15.10.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.10.1997
-
34. 08.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 264/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind navigația civilă.
-
35. 08.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 265/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.
-
36. 08.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 276/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1997 privind transporturile.
-
37. 08.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 278/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul Aerian.
-
38. 08.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 296/1997
Propunere legislativă privind acordarea de credite cu dobândă parțial subvenționată de la bugetul de stat familiilor pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea sau repararea capitală a locuințelor proprietate personală.
-
39. 07.10.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.10.1997
-
40. 07.10.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.10.1997
-
41. 02.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 266/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere.
-
42. 02.10.1997 AVIZ asupra PL nr. 267/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor.
-
43. 01.10.1997 RAPORT asupra PL nr. 238/1997
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind mormintele române de război din Republica Federală Germania și mormintele germane de război din România, semnat la Bonn la 25 iunie 1996.
Apărare
44. 01.10.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.1997
-
45. 24.09.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.09.1997
-
46. 18.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 70/1997
Propunere legislativă privind reînființarea comunelor Costinești și Horia din județul Constanța.
-
47. 18.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 180/1997
Proiect de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985.
Juridică
48. 17.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 226/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale, cu modificările ulterioare.
-
49. 17.09.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.09.1997
-
50. 17.09.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.09.1997
-
51. 11.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 194/1997
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996.
-
52. 10.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 187/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
-
53. 10.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 212/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.68/1994 aprobată prin Legea 41/1995.
-
54. 10.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 228/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural.
-
55. 09.09.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.1997
-
56. 04.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 222/1996
RAPORT asupra proiectului de Lege privind declararea ca municipiu a orașului Calafat
-
57. 04.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 103/1997
Propunere legislativă privind declararea comunei Baia de Arieș oraș.
-
58. 04.09.1997 RAPORT asupra PL nr. 174/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.33/1997 privind competența stabilirii de către autoritățile administrației publice locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme și a consumului lunar de carburanți.
-
59. 03.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 106/1997
Propunere legislativă pentru anularea Legii 112/1995 și restituirea unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea Statului.
-
60. 03.09.1997 AVIZ asupra PL nr. 182/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele materiale naționale.
-
61. 03.09.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.1997
-
62. 25.06.1997 AVIZ asupra PL nr. 158/1997
Proiect de Lege privind utilizarea unor lăcașuri de cult de către Biserica Română Unită cu Roma-Greco-Catolică.
-
63. 25.06.1997 AVIZ asupra PL nr. 163/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.13/1997 privind transferul, cu titlul gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania.
-
64. 25.06.1997 AVIZ asupra PL nr. 166/1997
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România.
-
65. 25.06.1997 AVIZ asupra PL nr. 168/1997
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.
-
66. 25.06.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.06.1997
-
67. 25.06.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.06.1997
-
68. 20.06.1997 RAPORT asupra PL nr. 205/1996
RAPORT asupra proiectului de Lege privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a II-a Apa
-
69. 18.06.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.1997
-
70. 18.06.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.06.1997
-
71. 12.06.1997 AVIZ asupra PL nr. 156/1997
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.
-
72. 11.06.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.1997
-
73. 11.06.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.1997
-
74. 04.06.1997 RAPORT asupra PL nr. 266/1996
Propunere legislativă pentru declararea comunei Filipeștii de Pădure oraș.
-
75. 04.06.1997 RAPORT asupra PL nr. 268/1996
Propunere legislativă privind declararea în municipiu a orașului Oltenița.
-
76. 04.06.1997 AVIZ asupra PL nr. 39/1997
Propunere legislativă privind accesul la dosarele întocmite - până la 24 februarie 1992 - de către fostele organe de securitate.
-
77. 04.06.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.06.1997
-
78. 04.06.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.06.1997
-
79. 28.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 74/1997
Propunere legislativă pentru protecția animalelor vertebrate în domeniul experimentării și al altor proceduri efectuate în scopuri științifice.
-
80. 28.05.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.05.1997
-
81. 28.05.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.05.1997
-
82. 21.05.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.05.1997, 21.05.1997
-
83. 21.05.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.05.1997, 21.05.1997
-
84. 15.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 114/1997
Propunere legislativă de modificare și completarea Legii nr.33 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni.
-
85. 14.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 107/1997
Proiect de Lege privind circulația juridică a terenurilor.
-
86. 14.05.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.05.1997
-
87. 14.05.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.05.1997
-
88. 07.05.1997 AVIZ asupra PL nr. 66/1997
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului.
-
89. 07.05.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.05.1997, 07.05.1997
-
90. 07.05.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.05.1997
-
91. 06.05.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.05.1997
-
92. 22.04.1997 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 160/1994
RAPORT SUPLIMENTAR asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.17/1994 privind prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere privind unele suprafețe locative
-
93. 22.04.1997 AVIZ asupra PL nr. 16/1997
Propunere legislativă privind Legea Casei Autonome a Pensiilor.
-
94. 22.04.1997 Raport suplimentar la proiectul de Lege pentru declararea orașului Carei "Oraș erou" -
95. 10.04.1997 AVIZ asupra PL nr. 13/1997
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale.
-
96. 09.04.1997 AVIZ asupra PL nr. 14/1997
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice aprobată și modificată prin Legea nr.125/1995.
-
97. 09.04.1997 AVIZ asupra PL nr. 68/1997
Proiect de Lege privind acceptarea de către România a Codului Internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul Internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A 741 (18) din 4 noiembrie 1993.
-
98. 09.04.1997 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.1997
-
99. 09.04.1997 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.1997
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 19 iulie 2024, 21:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro