Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2003
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2003

1..99 | 100..174      >>

înregistrări găsite: 174
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 17.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 211/2003
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale
Juridică
2. 11.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 634/2002
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată.
Juridică
3. 10.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 688/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 48/2003 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
-
4. 10.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 725/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la "Mecanismul Comunitar de facilitare a întăririi cooperării în intervențiile de asistență în domeniul protecției civile", semnat la Bruxelles, la 28 noiembrie 2002
-
5. 04.12.2003 RAPORT asupra PL nr. 702/2003
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
-
6. 28.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 501/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.90/2003 privind înființarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor
Agricultură
7. 28.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 601/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
8. 28.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 635/2003
Proiect de Lege privind Codul de conduită a funcționarilor publici
-
9. 25.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 632/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
10. 25.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 684/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
-
11. 20.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 611/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.48/2003 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
-
12. 20.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 612/2003
Propunere legislativă privind completarea prevederilor art.4 din Legea nr.70 din 26 noiembrie 1991 publicată în Monitorul Oficial nr.239 din 28 noiembrie 1991 și republicată în temeiul prevederilor Legii nr.25 din 12 aprilie 1996 publicată în Monitorul Oficial nr.77 din 13 aprilie 1996
-
13. 13.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 610/2003
Propunere legislativă privind modificarea art.34 alin.(2) din Legea nr.68 din 15 iulie 1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului, publicată în Monitorul Oficial nr.164 din 16 iulie 1992
-
14. 10.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 668/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
-
15. 05.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 646/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art.31 din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
-
16. 05.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 667/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
-
17. 05.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 671/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Sucursala ROMAG - TERMO și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
18. 05.11.2003 AVIZ asupra PL nr. 675/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2003 pentru completarea art.166 din Legea învațământului nr.84/1995
-
19. 04.11.2003 RAPORT asupra PL nr. 336/2003
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu
-
20. 30.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 639/2003
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2004
Statut
21. 27.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 596/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale
-
22. 27.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 600/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
-
23. 23.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 310/2003
Propunere legislativă privind regimul mormintelor, cimitirelor și operelor comemorative de război și înființarea Societății Naționale pentru Cinstirea Eroilor
-
24. 23.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 527/2003
Propunere legislativă privind declararea municipiului Lugoj " Oraș Martir al Revoluției din decembrie 1989 "
-
25. 22.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 599/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
-
26. 22.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 629/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2003 privind transferul pachetului de acțiuni al Societății Comerciale "Clujana"- S.A., Cluj-Napoca, din proprietatea privată a statului și administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Cluj și administrarea Consiliului Județean Cluj
-
27. 22.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 633/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al României și a art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea , reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
-
28. 22.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 634/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2003 pentru modificarea și completarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului
-
29. 22.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 637/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2003 pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
-
30. 09.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 397/2003
Propunere legislativă pentru înființarea comunei Unguriu, prin reorganizarea comunei Măgura, județul Buzău
-
31. 09.10.2003 RAPORT asupra PL nr. 423/2003
Propunere legislativă privind declararea ca oraș a comunei Săcuieni, județul Bihor
-
32. 08.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 589/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de pâna la 5 ha inclusiv
-
33. 08.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 604/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
-
34. 01.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 351/2003
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Ordonanța Guvernului nr.36/2003 privind taxele și impozitele locale
-
35. 01.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 407/2003
Propunere legislativă privind stimularea constituirii și sprijinirea activității formelor asociative de exploatare și gospodărire agricole, zootehnice și silvice
-
36. 01.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 578/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr.270/2003
-
37. 01.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 580/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
-
38. 01.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 581/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 91/2003 privind stingerea unor obligații de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România și ale personalului acestora
-
39. 01.10.2003 AVIZ asupra PL nr. 583/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal pentru asistență comunitară în domeniul securității nucleare pentru anul 2002 pentru România, semnat la București la 23 ianuarie 2003
-
40. 26.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 556/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la București la 7 august 2002 și la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura Reabilitarea rețelei de canalizare și a facilităților de epurare a apelor uzate în Constanța, semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 și la București la 22 decembrie 2000
-
41. 24.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 555/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești "
-
42. 24.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 558/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2003 privind reglementarea situației juridice a unor bunuri imobile
-
43. 24.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 559/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2003 pentru ratificarea Convenției dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condițiile de funcționare a cursului internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003 și a Convenției de finanțare dintre Ministerul Administrației și Internelor din România și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părții franceze la finanțarea întreținerii stagiarilor de la cursul internațional al Școlii de Aplicație pentru Ofițeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la București la 11 iulie 2003
-
44. 23.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 494/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație
-
45. 17.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 534/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanțare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
-
46. 17.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 536/2003
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
47. 17.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 542/2003
Proiect de Lege pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul București, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București
-
48. 11.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 386/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale
-
49. 10.09.2003 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 232/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public
-
50. 10.09.2003 RAPORT asupra PL nr. 288/2003
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.73/2000 privind Fondul pentru mediu
-
51. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 399/2003
Propunere legislativă privind modificarea legii pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
-
52. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 427/2003
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea centrelor de permanență pentru asigurarea asistenței medicale în regim de continuitate
-
53. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 486/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2003 pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
-
54. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 497/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2003 privind concediul de odihnă și alte concedii ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene precum și ale primarilor și viceprimarilor
-
55. 10.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 498/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiilor de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
-
56. 04.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 432/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
-
57. 03.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 329/2003
Propunere legislativă privind clasificarea societăților naționale și a regiilor și pentru stabilirea nivelurilor maxime de salarizare a conducătorilor acestora
-
58. 03.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 461/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea și modificarea sistemului de canalizare și a sistemului de furnizare și tratare a apelor reziduale în Arad pentru protejarea râului Mureș, în România, semnat la Bruxelles la 15 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
-
59. 03.09.2003 AVIZ asupra PL nr. 468/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice " Termoelectrica " - S.A., Societatea Comercială " Electrocentrale " Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
60. 27.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 456/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.1 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la București la 10 aprilie 2002 și la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, pentru măsura Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor și modernizarea stației de epurare a apelor uzate București, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
-
61. 27.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 457/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la 09 august 2002 și la București la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici Structurale de Preaderare, pentru măsura Reabilitarea sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001
-
62. 27.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 458/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului nr.2 convenit între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la 9 august 2002 și la București la 11 martie 2003, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Îmbunătățirea sistemului de apă potabilă și celui al apelor uzate în scopul conformării cu standardele europene în domeniul calității apei și protecției mediului în municipiul Iași, România, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001
-
63. 27.08.2003 RAPORT asupra PL nr. 471/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordrea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
-
64. 19.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 116/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului nr.14 alin.1 din Legea privind organizarea și desfășurarea referendumului nr.3 din 22 februarie 2000.
-
65. 19.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 411/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de pre-aderare pentru măsura Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și al apei uzate în municipiul Sibiu, județul Sibiu, România, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002, și la București la 31 martie 2003
-
66. 19.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 412/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la asistența sub formă de grant din Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orașele Baia Mare, Botoșani, Drobeta Turnu-Severin, Galați, Deva și Hunedoara în România", semnat la Bruxelles la 17 septembrie 2002, și la București la 11 martie 2003
-
67. 19.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 413/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici structurale de preaderare pentru măsura "Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate și a stației de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002, și la București la 31 martie 2003
-
68. 19.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 430/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
-
69. 19.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 435/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
-
70. 19.08.2003 AVIZ asupra PL nr. 441/2003
Proiect de Lege privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război
-
71. 03.07.2003 RAPORT asupra PL nr. 299/2003
Propunere legislativă pentru modificare Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
-
72. 03.07.2003 RAPORT asupra PL nr. 346/2003
Proiect de Lege privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
-
73. 02.07.2003 RAPORT asupra PL nr. 226/2003
Propunere legislativă privind vânzarea unor terenuri, proprietate privată a statului sau al unităților administrativ teritoriale, aferente construcțiilor cu destinația de locuințe, din intravilanul localităților rurale și urbane
-
74. 02.07.2003 RAPORT asupra PL nr. 321/2003
Propunere legislativă privind atribuirea, pe toată durata vieții, a unui apartament de 2 (doua) camere scriitorului Ion Miloș, Cetățean de onoare al României
-
75. 02.07.2003 RAPORT asupra PL nr. 324/2003
Propunere legislativă privind modificarea art.27 din Legea nr.215/23 aprilie 2001 publicată în Monitorul Oficial al României nr.204/23 aprilie 2001
-
76. 02.07.2003 RAPORT asupra PL nr. 325/2003
Propunere legislativă cu privire la localurile de alimentație publică
-
77. 02.07.2003 RAPORT asupra PL nr. 332/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.69 din 29 august 2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
-
78. 02.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 409/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de combustibili pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica - S.A., Societatea Comercială Electrocentrale Deva - S.A. și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
79. 01.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 331/2003
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
-
80. 01.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 348/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicată cu modificările și completările ulterioare
-
81. 01.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 387/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare (ISPA) pentru măsura "Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare și a stației de epurare din Piatra Neamț", Județul Neamț-România, semnat la Bruxelles, la 10 decembrie 2002, și la București, la 31 martie 2003
-
82. 01.07.2003 AVIZ asupra PL nr. 391/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura "Reabilitarea stației de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă potabilă în municipiul Buzău, Județul Buzău, România", semnat la Bruxelles, la 13 decembrie 2002 și la București, la 31 martie 2003
-
83. 18.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 6/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
Juridică
84. 18.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 232/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public
-
85. 17.06.2003 AVIZ comun consultativ Agricultură
Sănătate
Statut
86. 09.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 200/2003
Propunere legislativă pentru declararea zonei Roșia Montană-Bucium-Zlatna arie protejată și monument al naturii
-
87. 04.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 181/2003
Propunere legislativă privind susținerea sporului demografic natural prin protejarea mamelor care au născut și au păstrat în îngrijire trei sau mai mulți copii
-
88. 04.06.2003 AVIZ asupra PL nr. 214/2003
Propunere legislativă privind reinserția socială a cetățenilor români de etnie romă
-
89. 02.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 212/2003
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215, Legea administrației publice locale
-
90. 02.06.2003 RAPORT asupra PL nr. 295/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală
-
91. 27.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 317/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei pentru Implementarea în comun (JI) și a Acordului asupra proiectului ''Dezvoltarea utilităților municipale - sistemul de încălzire din Făgăraș - faza a doua - CT5, CT6, CT7,CT8, județul Brașov '', semnate la Oslo la 21 decembrie 2001
-
92. 22.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 213/2003
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate
-
93. 22.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 269/2003
Propunere legislativă privind completarea art.135 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
-
94. 22.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 313/2003
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Ordonanța Guvernului nr.21/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Craiova-Drobeta -Turnu Severin a drumului național DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
-
95. 22.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 315/2003
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 și la Gothenburg la 1 decembrie 1999
-
96. 21.05.2003 RAPORT asupra PL nr. 411/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local.
-
97. 07.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 517/2002
Propunere legislativă privind controlul surselor de apă din mediul rural.
-
98. 07.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 8/2003
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului
-
99. 07.05.2003 AVIZ asupra PL nr. 284/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Programului național de dezvoltare turistică SUPER-SCHI ÎN CARPAȚI
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 19 iulie 2024, 20:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro