Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2004
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2004

înregistrări găsite: 53
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 11.11.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2004
-
2. 11.11.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.11.2004, 03.11.2004
-
3. 28.10.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.10.2004, 27.10.2004
-
4. 28.10.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.10.2004, 20.10.2004
-
5. 15.10.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2004, 13.10.2004
-
6. 05.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 555/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Sănătate
7. 30.08.2004 RAPORT asupra PL nr. 412/2004
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare pentru ordine publică, la nivelul unităților administrativ-teritoriale
Apărare
8. 25.08.2004 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 333/2001
Proiect de Lege privind Statutul aleșilor locali.
Juridică
9. 22.04.2004 RAPORT asupra PL nr. 87/2004
Propunere legislativă privind Statutul de Autonomie al Ținutului Secuiesc
-
10. 22.03.2004 RAPORT asupra PL nr. 67/2004
Propunere legislativă privind trecerea satelor Dobricel și Dumbrăvița din componența comunei Căianu Mic în componența comunei Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud
-
11. 22.03.2004 RAPORT asupra PL nr. 82/2004
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici
-
12. 18.03.2004 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 745/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
-
13. 18.03.2004 RAPORT asupra PL nr. 48/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală
-
14. 18.03.2004 RAPORT asupra PL nr. 48/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală
-
15. 18.03.2004 RAPORT asupra PL nr. 73/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2004 privind modificarea alin.(2) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
Sănătate
16. 17.03.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.03.2004, 17.03.2004
-
17. 16.03.2004 RAPORT asupra PL nr. 93/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
-
18. 11.03.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.03.2004, 11.03.2004
-
19. 10.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 76/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor, nr.270/2003
-
20. 10.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 77/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.59 alin.(1) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
21. 10.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 78/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2003 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii spitalelor nr.270/2003
-
22. 10.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 83/2004
Propunere legislativă privind acordarea unui procent de minimum 10% din construcțiile realizate prin ANL angajaților din toate domeniile siguranței naționale
-
23. 10.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 85/2004
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
24. 10.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 89/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
-
25. 10.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 90/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
-
26. 10.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 92/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni la Societatea Comercială "Aviația Utilitară" S.A. Iași din proprietatea statului și din administrarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului în proprietatea privată a județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași
-
27. 10.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 95/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
-
28. 10.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 102/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/2003 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
29. 10.03.2004 AVIZ asupra PL nr. 107/2004
Proiect de Lege privind modificarea articolului 2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
-
30. 08.03.2004 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 611/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.48/2003 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
-
31. 08.03.2004 RAPORT asupra PL nr. 68/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2004 privind transferul pachetului de acțiuni și al terenurilor deținute de stat la Societatea Comercială SERPLO-S.A. în proprietatea privată a județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova
-
32. 08.03.2004 RAPORT asupra PL nr. 68/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2004 privind transferul pachetului de acțiuni și al terenurilor deținute de stat la Societatea Comercială SERPLO-S.A. în proprietatea privată a județului Prahova și în administrarea Consiliului Județean Prahova
-
33. 26.02.2004 RAPORT asupra PL nr. 39/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
34. 25.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 16/2004
Propunere legislativă "Legea turismului"
-
35. 23.02.2004 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 299/2004
Proiect de Lege privind recunoștința față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
-
36. 18.02.2004 RAPORT asupra PL nr. 1/2004
Proiect de Lege privind înființarea de comune noi, prin reorganizarea unor comune și a unui oraș existente
-
37. 17.02.2004 RAPORT asupra PL nr. 49/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
-
38. 16.02.2004 RAPORT asupra PL nr. 49/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
-
39. 16.02.2004 RAPORT asupra PL nr. 651/2004
Proiect de Lege privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii
-
40. 11.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 752/2003
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2003 pentru aprobarea demarării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a procedurii de negociere cu o singură sursă cu firma Bechtel Internațional Inc., în vederea încheierii contractului de proiectare, construire și finanțare a autostrăzii Brașov - Cluj - Borș
-
41. 11.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 3/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului, semnat la București, la 16 iulie 2003 și la Paris, la 25 august 2003
-
42. 11.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 11/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea Scrisorii de Acord dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în calitate de Agenție de implementare a Facilității globale de mediu (FGM), privind asistența financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 și la București la 15 octombrie 2003
-
43. 11.02.2004 RAPORT asupra PL nr. 745/2004
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
44. 06.02.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.03.2004, 04.03.2004
-
45. 06.02.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.02.2004, 25.02.2004
-
46. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 741/2003
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare
-
47. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 18/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
-
48. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 19/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2004 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
-
49. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 27/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
-
50. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 28/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2001 RO0104 - RO0109, semnat la București la 4 decembrie 2001
-
51. 04.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 30/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României și Comisia Europeană, semnat la București, la 26 ianuarie 2004, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național 1998 RO9803 - RO9807, semnat la București la 30 septembrie 1998
-
52. 01.02.2004 AVIZ asupra PL nr. 10/2004
Proiect de Lege pentru ratificarea "Acordului-cadru între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în nume propriu și ca împuternicit al Fondului Special de Carbon " (Umbrella Agreement), din domeniul schimbărilor climatice, semnat la București, la 12 mai 2003 și la Washington, la 11 iunie 2003
-
53. 12.01.2004 RAPORT asupra PL nr. 411/2002
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local.
Sănătate

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 19 iulie 2024, 21:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro