Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2009
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2009

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..343      >>

înregistrări găsite: 343
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 23.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 528/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2009 pentru completarea art.17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor
Apărare
2. 23.12.2009 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 595/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială din Ministerul Administrației și Internelor
Apărare
3. 22.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 713/2009
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Industrii
4. 18.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 550/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.35 /2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
Învățământ
5. 16.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 489/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare
-
6. 25.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 559/2009
Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 și 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
-
7. - 25.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 563/2009
Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale
-
8. 25.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 565/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European
-
9. 25.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 566/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului Phare
-
10. 25.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 571/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea art.8 din Legea nr.157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
-
11. 25.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 574/2009
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" -Stațiunea de Cercetare -Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava
-
12. 25.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 575/2009
Proiect de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport
-
13. 25.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 576/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal al României
-
14. 25.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 592/2009
Proiect de Lege privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
-
15. 25.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 593/2009
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
-
16. 25.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 601/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
-
17. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 562/2009
Propunere legislativă privind completarea pct.3 din anexa nr.1 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
18. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 580/2009
Propunere legislativă privind despăgubirea persoanelor ale căror locuințe proprietate personală au fost demolate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și au devenit chiriași în imobilele retrocedate ulterior foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora
-
19. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 581/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
20. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 583/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 250, al.(1), pct.19 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal
-
21. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 587/2009
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
22. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 588/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(21) al art.6 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
23. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 589/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991
-
24. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 596/2009
Propunere legislativă pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor art.II din Legea nr.193/2007 de modificare și completare a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
25. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 603/2009
Propunere legislativă privind ziua de desfășurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale
-
26. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 604/2009
Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea activităților de turism în stațiuni turistice și zone turistice
-
27. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 607/2009
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
28. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 608/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române
-
29. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 609/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în M.Of.nr.525 din 22 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare
-
30. 11.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 470/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.144(r1) din 21/05/2007 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.535 din 03/08/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
31. 11.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 515/2009
Propunere legislativă privind realizarea unui monument dedicat eroilor musulmani căzuți, pentru România, în cele două războaie mondiale
-
32. 11.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 525/2009
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
-
33. 11.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 536/2009
Proiect de Lege privind accesibilizarea fondului forestier național
-
34. 11.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 537/2009
Proiect de Lege privind împădurirea terenurilor degradate
-
35. 11.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 549/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003
-
36. 11.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 557/2009
Propunere legislativă privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole și forestiere aflate în extravilanul localităților, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăților
-
37. 11.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 558/2009
Propunere legislativă privind măsurile de simplificare și de accelerare a înscrierii proprietarilor în cartea funciară
-
38. 06.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 424/2009
Propunere legislativă privind realizarea și utilizarea cu titlu gratuit a 100 de proiecte tip de case cu specific regional și local
-
39. 06.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 446/2009
Propunere legislativă privind înființarea comunei Remuș, prin reorganizarea comunei Frătești, jud. Giurgiu
-
40. 06.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 465/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 a administrației publice locale
-
41. 06.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 466/2009
Propunere legislativă privind schimbarea denumirii comunei Brazii, județul Ialomița, în Rădulești
-
42. 04.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 398/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
-
43. 04.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 506/2009
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
-
44. 04.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 507/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal
-
45. 04.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 512/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
46. 04.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 522/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2009 pentru modificarea unor acte normative
-
47. 02.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 529/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
48. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 496/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
-
49. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 497/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
-
50. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 499/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
51. 27.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 490/2009
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
52. 22.10.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 388/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
53. 22.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 421/2009
Propunere legislativă privind constituirea Rezervației Arheologice Cetățile dacice din munții Orăștiei
-
54. 22.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 428/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.55 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală
-
55. 21.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 468/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
56. 21.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 474/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
-
57. 21.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2009, 07.10.2009
-
58. 21.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.09.2009, 01.09.2009
-
59. 21.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.09.2009, 10.09.2009
-
60. 21.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.09.2009, 17.09.2009
-
61. 21.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.09.2009, 23.09.2009
-
62. 21.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.08.2009, 27.08.2009
-
63. 21.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2009, 07.10.2009
-
64. 21.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2009, 01.09.2009
-
65. 21.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2009, 23.09.2009
-
66. 21.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.09.2009, 17.09.2009
-
67. 21.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2009, 10.09.2009
-
68. 21.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.08.2009, 27.08.2009
-
69. 15.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 453/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
70. 15.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 454/2009
Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
71. 15.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 460/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
72. 15.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 461/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
73. 15.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2009, 15.10.2009
-
74. 07.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 434/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
75. 07.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 435/2009
Propunere legislativă de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 republicată privind circulația pe drumurile publice
-
76. 07.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 436/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
77. 07.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 437/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
78. 07.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 439/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată
-
79. 07.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 441/2009
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
80. 07.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 443/2009
Propunere legislativă privind stabilirea unor mecanisme economice pentru stimularea introducerii etichetei ecologice în scopul promovării și dezvoltării unui turism durabil
-
81. 07.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 450/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
82. 07.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 452/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României
-
83. 07.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2009, 07.10.2009
-
84. 30.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 378/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
-
85. 30.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 433/2009
Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
86. 24.09.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 306/2009
Propunere legislativă privind înființarea comunei Românești, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud.Dâmbovița
-
87. 24.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 354/2009
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului, precum și a altor autorități ale administrației publice centrale
-
88. 24.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 355/2009
Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
-
89. 24.09.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 376/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2009 pentru asigurarea continuității activității unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
-
90. 24.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 388/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
91. 24.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 389/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Anexa la OUG nr.51 din 2006 publicată în Monitorul Oficial nr.566 din 30/06/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
-
92. 22.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 347/2009
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Poliției Comunitare
Apărare
93. 22.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 348/2009
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor județene publice de pază și ordine
Apărare
94. 22.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 349/2009
Propunere legislativă privind protecția infrastructurilor critice și înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Infrastructurilor Critice
-
95. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 356/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-
96. 22.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 401/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale
-
97. 21.09.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 288/2009
Propunere legislativă pentru reînființarea comunei Cintei, județul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand
-
98. 21.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 382/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA
-
99. 21.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 383/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 18 iulie 2024, 23:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro