Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2010
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2010

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..367      >>

înregistrări găsite: 367
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 535/2010
Propunere legislativă privind modificarea alin.(3) și (4) ale art.57 din Legea administrației publice locale nr.215/2001
Juridică
2. 21.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 632/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.21 și art.118 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată
Juridică
3. 21.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 633/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare
Juridică
4. 21.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 660/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.45 și 97 din Legea administrației locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare
Juridică
5. 21.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 726/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
Apărare
6. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 734/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
-
7. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 736/2010
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al unității administrativ teritoriale Chiscani și în administrarea Consiliului local al Comunei Chiscani, județul Brăila
-
8. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 739/2010
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.416 din 2001 privind venitul minim garantat
-
9. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 741/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
10. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 742/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
11. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 743/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.28 din Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
12. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 744/2010
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
13. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 745/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.16 din Legea fondului funciar nr.18/1991
-
14. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 747/2010
Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
15. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 748/2010
Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
-
16. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 749/2010
Propunere legislativă privind vânzarea terenurilor cu destinație agricolă aferente activelor achiziționate de persoanele fizice/juridice, potrivit legii
-
17. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 750/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 pivind perdelele forestiere de protecție
-
18. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 752/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole
-
19. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 756/2010
Propunere legislativă pentru instituirea obligației elaborării, aprobării și aplicării Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a României pe termen lung
-
20. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 760/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
-
21. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 762/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
22. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 770/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
23. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 772/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.12 alin.(1) din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
24. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 791/2010
Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomuniști)
-
25. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 792/2010
Propunere legislativă privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist
-
26. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 804/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
-
27. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 809/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
28. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 812/2010
Propunere legislativă pentru modificarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
29. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 820/2010
Propunere legislativă pentru constituirea unei surse de venit la bugetul de stat
-
30. 20.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 827/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată
-
31. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 828/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230 din 06/07/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
32. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 830/2010
Propunere legislativă privind interzicerea evacuărilor forțate începînd cu data de 1 noiembrie a fiecărui an până la data de 15 martie a anului următor
-
33. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 831/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
-
34. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 836/2010
Proiect de Lege privind alocația pentru susținerea familiei
-
35. 16.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 837/2010
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011
-
36. 09.12.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.10.2010, 27.10.2010
-
37. 09.12.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.11.2010
-
38. 09.12.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2010, 11.11.2010
-
39. 09.12.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2010, 18.11.2010
-
40. 09.12.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.11.2010, 04.11.2010
-
41. 09.12.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.10.2010, 27.10.2010
-
42. 09.12.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.11.2010
-
43. 09.12.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.11.2010, 04.11.2010
-
44. 09.12.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.11.2010, 11.11.2010
-
45. 09.12.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.11.2010, 18.11.2010
-
46. 08.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 538/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
Buget
47. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 679/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
48. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 681/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
49. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 682/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
50. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 683/2010
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Neamț "
-
51. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 689/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.132 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
-
52. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 699/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
53. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 701/2010
Propunere legislativă pentru alegerea Președintelui României
-
54. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 712/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar
-
55. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 714/2010
Propunere legislativă privind producerea energiei electrice și termice în cogenerare
-
56. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 725/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
-
57. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 727/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
58. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 728/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
-
59. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 731/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
-
60. 06.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 620/2010
Proiect de Lege privind transformarea cazărmilor și utilităților dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în elemente de infrastructură educațională
Apărare
61. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 585/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic
-
62. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 668/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
63. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 669/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
64. 30.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 674/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
65. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 576/2010
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic
-
66. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 577/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
67. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 578/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
68. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 579/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor
-
69. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 581/2010
Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby
-
70. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 596/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanțelor publice
-
71. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 597/2010
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
72. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 601/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa
-
73. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 606/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
74. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 619/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
-
75. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 621/2010
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
76. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 623/2010
Propunere legislativă "Legea Arhivelor"
-
77. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 624/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
-
78. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 626/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
79. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 628/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
80. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 635/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
-
81. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 637/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
-
82. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 646/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.16 din 2 aprilie 1996 - Legea Arhivelor Naționale
-
83. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 651/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
-
84. 24.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 652/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
-
85. 23.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 187/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale
Sănătate
86. 16.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 503/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
-
87. 16.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 505/2010
Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez și înființarea Ordinului Geodezilor din România
-
88. 16.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 507/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
-
89. 16.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 513/2010
Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal
-
90. 16.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 519/2010
Propunere legislativă privind comemorarea dezrobirii romilor din România
-
91. 16.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 521/2010
Propunere legislativă privind Programul Național de Autostrăzi și Drumuri Expres (Rapide) pentru perioada 2011-2020 și măsuri de reglementare a contractelor de antrepriză și subantrepriză
-
92. 16.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 523/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
-
93. 16.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 524/2010
Proiect de Lege privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în județul Iași
-
94. 16.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 525/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă"
-
95. 16.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 526/2010
Proiect de Lege privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
-
96. 16.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 528/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
97. 16.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 529/2010
Proiect de Lege pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada-Kaleh
-
98. 16.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 530/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
-
99. 16.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 532/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.51 al Legii nr.422 din 18/07/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind protejarea monumentelor istorice
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 19 iulie 2024, 21:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro