Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2011
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2011

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..336      >>

înregistrări găsite: 336
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 759/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2011 pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
Apărare
2. 19.12.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 909/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
3. 19.12.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 60/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
-
4. 19.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 592/2011
Proiect de Lege privind desfășurarea activității de picnic
-
5. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 696/2011
Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenția nr.16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă, referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
-
6. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 697/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010
-
7. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 701/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
8. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 704/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
9. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 708/2011
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.175/2010 pentru modificarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
10. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 709/2011
Proiect de Lege privind încheierea de contracte individuale pentru serviciile comunitare de utilități publice din condominii
-
11. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 711/2011
Proiect de Lege privind transmiterea suprafețelor de teren destinate cimitirelor din domeniul public al unităților administrațiilor publice locale în domeniul privat al parohiilor
-
12. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 720/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
13. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 729/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
14. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 730/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
15. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 736/2011
Proiect de Lege privind numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație ale regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori ale societăților comerciale, inclusiv ale băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare
-
16. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 738/2011
Proiect de Lege privind asigurarea ordinii și liniștii publice
-
17. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 739/2011
Proiect de Lege privind reglementarea activităților de lobby în România
-
18. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 740/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
19. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 741/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
20. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 744/2011
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare
-
21. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 745/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230 /2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
22. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 749/2011
Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și pentru modificarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
23. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 750/2011
Proiect de Lege privind susținerea financiară a unor măsuri prevăzute în programele de gestionare a calității aerului
-
24. 14.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 755/2011
Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
-
25. 13.12.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 713/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
Industrii
26. 13.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 628/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București
Industrii
27. 09.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 473/2013
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Guvern nr.2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare
-
28. 08.12.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 515/2011
Propunere legislativă privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol)
-
29. 07.12.2011 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 248/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Industrii
30. 07.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 648/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.12, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
-
31. 07.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 656/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
-
32. 07.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 664/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare
-
33. 07.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 669/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea și controlul unităților sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătății și instituțiile din subordinea acestuia
-
34. 07.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 678/2011
Proiect de Lege privind medicina școlară
-
35. 07.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 683/2011
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.255 din 14/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
36. 07.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 685/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 30 din Legea nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
-
37. 07.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 688/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
-
38. 07.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 691/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
39. 06.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 556/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2011 pentru modificarea art.52 din Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
Sănătate
40. 06.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 585/2011
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
41. 06.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 598/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 29 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
42. 06.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 608/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.94 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
43. 05.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 156/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
Agricultură
44. 05.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 643/2011
Proiect de Lege pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin.(22) al art.241 din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
-
45. 05.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 650/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
-
46. 05.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 692/2011
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012
-
47. 29.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 248/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Industrii
48. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 627/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
-
49. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 629/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
-
50. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 631/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
-
51. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 632/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.15 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
-
52. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 634/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
-
53. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 635/2011
Propunere legislativă privind instituirea Premiului "Ambasadorii anului"
-
54. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 638/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative
-
55. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 645/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000, Legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009
-
56. 26.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 409/2014
Propunere legislativă privind instituirea TITLURILOR NAȚIONALE
-
57. 23.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 554/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 215/2001 privind administrația publica locală
Juridică
58. 18.11.2011 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 72/2011
Propunere legislativă privind utilizarea, conservarea și protejarea solului
Agricultură
59. 16.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 578/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2011 privind reglementarea situației juridice a unor imobile
-
60. 16.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 580/2011
Proiect de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
-
61. 16.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 617/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
62. 15.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 417/2010
Proiect de Lege pentru completarea Legii gazelor nr.351/2004
Industrii
63. 15.11.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 181/2011
Proiect de Lege privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
64. 15.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 417/2011
Proiectul de Lege - Legea Turismului
Industrii
65. 15.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 484/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu
-
66. 15.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 584/2011
Proiect de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare
-
67. 15.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 587/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
68. 15.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 590/2011
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
69. 15.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 600/2011
Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
70. 15.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 601/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
71. 15.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 606/2011
Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei extreme și prevenirea unei catastrofe sociale
-
72. 15.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 612/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.32), alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicată privind fondul funciar
-
73. 14.11.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 330/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
74. 14.11.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 330/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
75. 14.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 557/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011
Apărare
76. 10.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 562/2011
Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
-
77. 10.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 566/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe
-
78. 10.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 570/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2011 privind exceptarea de la plata taxelor și a celorlalte obligații prevăzute de Legea fondului funciar nr.18/1991 și de Legea fondului funciar nr.18/1991 și de Legea nr.46/2008 - Codul silvic, pentru terenurile necesare realizării, extinderii și supraînălțării depozitelor de zgură și cenușă aferente activităților nucleare desfășurate de către societăți sau regii autonome ce au ca obiect principal de activitate producerea apei grele
-
79. 10.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 576/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
-
80. 10.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 613/2011
Proiectul Legii asistentei sociale
-
81. 07.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 535/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.9 și 15 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
Juridică
82. 03.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 434/2011
Propunere legislativă privind transformarea cazărmile dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social
Apărare
83. 01.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 561/2011
Propunere legislativă privind consacrarea zilelor de 21 martie (Newruz) și 6 mai (Kâdârlez)
-
84. 24.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 536/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
Afaceri europene
85. 19.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 541/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
86. 19.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 543/2011
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe-Ionescu Șișești - Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea Municipiului Turda și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj
-
87. 19.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 548/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României
-
88. 17.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 357/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
Sănătate
89. 13.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 275/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare
Apărare
90. 11.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 335/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Agricultură
91. 11.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 362/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată în 2007
-
92. 11.10.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 374/2011
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligațiilor fiscale și al funcționării optime a instituțiilor statului, precum și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
-
93. 11.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 415/2011
Proiect de Lege privind regimul deșeurilor
-
94. 11.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 423/2011
Propunere legislativă pentru stimularea și sprijinirea construcțiilor de case
-
95. 11.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 526/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare
-
96. 30.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 91/2011
Proiect de Lege pentru trecerea din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale -Pardina, Maliuc și Crișan, județul Tulcea, a unor suprafețe de teren
-
97. 30.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 515/2011
Propunere legislativă privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol)
-
98. 29.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 516/2011
Propunere legislativă "Legea Arhivelor"
-
99. 29.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 518/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea modificării sursei de finanțare a taxelor și impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la București la 23 august 2007 și la Paris la 30 august 2007
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 19 iulie 2024, 20:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro