Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2012
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2012

1..99 | 100..139      >>

înregistrări găsite: 139
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 877/2010
Propunere legislativă pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
2. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 127/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare
Agricultură
3. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 573/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
4. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 332/2012
Propunere legislativă pentru modificarea art.47 al Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
5. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 336/2012
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.46/2008 Codul Silvic
Agricultură
6. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 354/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării cărților de alegător ca document în baza căruia se exercită dreptul de vot
Juridică
7. 30.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 272/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la programul național de dezvoltare a infrastructurii
Buget
Industrii
8. 15.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 187/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
9. 11.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 212/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.228/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative
Industrii
10. 11.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 735/2011
Proiect de Lege privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară
Învățământ
11. 05.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 700/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului precum și pentru modificarea unor acte normative
-
12. 05.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 32/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
-
13. 05.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 261/2012
Propunere legislativă privind declararea municipiului Iași "Oraș inițiator al Revoluției din decembrie 1989 "
-
14. 05.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 265/2012
Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.2 la Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
15. 05.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 353/2012
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010-Legea poliției locale
Apărare
16. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 336/2011
Proiect de Lege privind introducerea votului prin corespondență pentru cetățenii români aflați în străinătate
Juridică
17. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 546/2011
Proiect de Lege privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
Juridică
18. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 591/2011
Proiect de Lege privind contractarea serviciilor de consultanță și reprezentare juridică de către autoritățile publice centrale, companii/societăți naționale cu capital majoritar de stat și regiile autonome
Juridică
19. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 633/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.24 din Legea nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contrvențiilor silvice, precum și a Legii poliției locale nr.155/2010
Juridică
20. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 647/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Juridică
21. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 151/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.42 din Legea apelor nr.107/1996
Juridică
22. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 277/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și a Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
23. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 301/2012
Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Călărași și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului parc industrial
Juridică
24. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 302/2012
Propunere legislativă privind administrarea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Oltenița și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului parc industrial
Juridică
25. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 316/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Juridică
26. 04.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 318/2012
Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea
Juridică
27. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 147/2010
Propunere legislativă privind unele măsuri medico-sociale
Sănătate
28. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 248/2010
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Titlul I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
Juridică
29. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 157/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare
Cultură
30. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 317/2012
Propunere legislativă pentru înființarea Institutului de Studii Diplomatice "Grigore Gafencu"
Învățământ
Politică externă
31. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 374/2009
Proiect de Lege privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
Muncă
32. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 660/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților
Industrii
33. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 248/2010
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 5 din Titlul I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
Juridică
34. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 258/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.101 din 25 aprilie 2006, a serviciului de salubrizare a localităților
Industrii
35. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 428/2010
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
36. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 436/2010
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.35 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii 393/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr.196 din 13 martie 2008
Juridică
37. 02.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 713/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
Industrii
38. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 829/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 101 din 2006 privind serviciul de salubrizare a localităților
Industrii
39. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 878/2010
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic
Agricultură
40. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 879/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 -Codul silvic
Agricultură
41. 02.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 417/2011
Proiectul de Lege - Legea Turismului
Industrii
42. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 459/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea unor acte normative
Juridică
43. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 317/2012
Propunere legislativă pentru înființarea Institutului de Studii Diplomatice "Grigore Gafencu"
Învățământ
Politică externă
44. 01.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 248/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Industrii
45. 01.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 786/2011
Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren portuar aflată în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași, pentru realizarea obiectivului "Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona Oltenița și amenajare port turistic"
Juridică
46. 28.09.2012 asupra PL nr. 248/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Juridică
47. 24.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 457/2011
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de creștere, îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani
-
48. 24.09.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 152/2012
Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din învațământul obligatoriu de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private
-
49. 24.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 219/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor
-
50. 13.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 199/2012
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități
Muncă
51. 04.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 194/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Juridică
52. 04.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 194/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
Juridică
53. 04.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 197/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului
Juridică
54. 04.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 197/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului
Juridică
55. 04.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 255/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare
Buget
56. 18.07.2012 AVIZ asupra PL nr. 285/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
57. 03.07.2012 RAPORT asupra PL nr. 42/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr.102/2011 pentru modificarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Buget
58. 03.07.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 51/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
59. 28.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 435/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Juridică
60. 28.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 644/2011
Proiect de Lege privind managementul privat al întreprinderilor publice
Economică
61. 28.06.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 32/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
-
62. 28.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 107/2012
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Juridică
63. 28.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 116/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.67din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată
Juridică
64. 26.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 137/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2012 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012
Juridică
65. 21.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 43/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2011 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
Sănătate
66. 21.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 152/2012
Proiect de Lege privind acordarea de pachete alimentare pentru elevii din învațământul obligatoriu de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private
-
67. 19.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 88/2012
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
68. 19.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 93/2012
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
69. 19.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 189/2012
Proiect de Lege privind înființarea posturilor de poliție în comunele cu peste 5000 de locuitori
Apărare
70. 18.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 188/2012
Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, modificat și completat
-
71. 18.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 191/2012
Proiect de Lege privind completarea art.28 al Legii nr.340/2004
-
72. 18.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 220/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
-
73. 18.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 221/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
74. 14.06.2012 RAPORT asupra PL nr. 132/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2012 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministrului Administrației și Internelor
Apărare
75. 25.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 114/2012
Proiect de Lege privind constituirea de laboratoare agrementate pentru expertizarea și conformitatea produselor
-
76. 25.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 115/2012
Proiect de Lege privind completarea art.108 din Legea nr.188/1999
-
77. 25.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 126/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
78. 25.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 127/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
-
79. 10.05.2012 RAPORT asupra PL nr. 89/2012
Proiect de Lege privind ridicarea și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar
-
80. 09.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 86/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003
-
81. 09.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 87/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică
-
82. 25.04.2012 RAPORT asupra PL nr. 51/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
-
83. 25.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 65/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.21 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
84. 25.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 66/2012
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
85. 25.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 69/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
86. 25.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 70/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
-
87. 25.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 71/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
88. 25.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 76/2012
Proiect de Lege privind modificarea Codului Fiscal
-
89. 25.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 79/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.178/2010 a parteneriatului public-privat
-
90. 24.04.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 909/2007
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
91. 24.04.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 156/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
Agricultură
92. 23.04.2012 RAPORT asupra PL nr. 559/2010
Propunere legislativă privind transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 2 din Municipiul București a dreptului de administrare a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"
Juridică
93. 19.04.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 248/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Industrii
94. 19.04.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 248/2008
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Industrii
95. 18.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 44/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2011 pentru modificarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
-
96. 18.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 45/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2011 pentru modificarea art.1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a art.8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
-
97. 18.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 47/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
-
98. 18.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 49/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
-
99. 18.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 50/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 19 iulie 2024, 21:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro