Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2013
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2013

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..322      >>

înregistrări găsite: 322
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 17.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 355/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
Tehnologia informației
2. 17.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 435/2013
Propunere legislativă privind îmbunătățirea mediului prin dezvoltarea mai multor spații verzi, "Un copac pentru fiecare copil"
-
3. 17.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 446/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale
-
4. 10.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 573/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003
Industrii
5. 09.12.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 253/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
Industrii
6. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 423/2013
Propunere legislativă privind înființarea Consiliului National pentru Prevenirea și Combaterea Torturii
-
7. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 452/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
8. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 453/2013
Propunere legislativă privind completarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
9. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 454/2013
Propunere legislativă privind modificarea alin.(11) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
10. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 463/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
-
11. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 467/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată
-
12. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 469/2013
Propunere legislativă privind interzicerea explorării și exploatării prin fracturare (fisurare) hidraulică a hidrocarburilor gazoase sau lichide și anularea licențelor exclusive de explorare a proiectelor ce utilizează această metodă
-
13. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 474/2013
Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
14. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 489/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
-
15. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 492/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.89/1998-Legea apiculturii
-
16. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 505/2013
Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale
-
17. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 518/2013
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 noiembrie ca Ziua Dobrogei
-
18. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 523/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
-
19. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 525/2013
Proiect de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Scolii Ardelene
-
20. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 540/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
21. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 544/2013
Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
22. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 549/2013
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(6) al art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
23. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 550/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil
-
24. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 551/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
-
25. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 553/2013
Propunere legislativă pentru modificarea art.27 al Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
26. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 555/2013
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare
-
27. 09.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 572/2013
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitarea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări
-
28. 05.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 226/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
Agricultură
29. 04.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 285/2013
Propunere legislativă privind pajiștile permanente și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniu
Agricultură
30. 29.11.2013 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 504/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
31. 22.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 504/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
32. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
-
33. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
-
34. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
-
35. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
-
36. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
-
37. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
-
38. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
-
39. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
-
40. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
-
41. 21.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 364/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.9 și alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali
Juridică
42. 21.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 390/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2013 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
-
43. 21.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 392/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2013 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996
-
44. 21.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 393/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Buget
45. 21.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 402/2013
Propunere legislativă privind unele măsuri de organizare și funcționare a activității Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare I.N.C.D.I.F." ISPIF" București
-
46. 21.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 432/2013
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.107/1996, Legea Apelor cu modificările și completările ulterioare
-
47. 21.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 438/2013
Propunere legislativă privind acordarea către preșcolarii și elevii din învățământul obligatoriu primar și gimnazial, de stat și privat, a unui supliment alimentar sub formă de pachete alimentare sau o masă caldă
-
48. 21.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 441/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învațamântul de stat, modificat și completat
-
49. 18.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 161/2013
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prin Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în administrarea Consiliului Județean Tulcea
Juridică
50. 15.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 338/2013
Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
-
51. 14.11.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 342/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Buget
52. 14.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 376/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
-
53. 12.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 424/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea și decontarea unor creanțe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Ford Motor Company
-
54. 12.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 426/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
55. 12.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 427/2013
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare și/sau garantare de finanțări rambursabile de către municipiul București
-
56. 12.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 442/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
-
57. 07.11.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.10.2013, 17.10.2013
-
58. 07.11.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.10.2013, 24.10.2013
-
59. 07.11.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.10.2013, 31.10.2013
-
60. 07.11.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.11.2013, 07.11.2013
-
61. 07.11.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.10.2013, 10.10.2013
-
62. 07.11.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.11.2013, 06.11.2013, 07.11.2013
-
63. 07.11.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.2013, 24.10.2013
-
64. 07.11.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.10.2013, 31.10.2013
-
65. 07.11.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.10.2013, 10.10.2013
-
66. 07.11.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.10.2013, 17.10.2013
-
67. 06.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 253/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
Industrii
68. 06.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 334/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
69. 06.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 339/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
70. 06.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 41/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului , aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ",a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat ", precum și pentru modificarea unor acte normative
Juridică
71. 05.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 381/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
72. 05.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 382/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
-
73. 05.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 386/2013
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri cu suprafața totală de 5050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sișești " -Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -S.A. a obiectivului de investiție "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj " -"Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă "
-
74. 05.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 387/2013
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sișești " -Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor-Palas, județul Constanța, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -S.A. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Constanța "
-
75. 05.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 394/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
-
76. 05.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 403/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice
-
77. 05.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 404/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul migrației și azilului
-
78. 05.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 407/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România
-
79. 05.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 415/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
-
80. 05.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 419/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
-
81. 31.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 216/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(1) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-
82. 31.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 316/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2013 pentru completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substanțelor chimice
-
83. 31.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 329/2013
Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea infrastructurilor de afaceri
Industrii
84. 30.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 289/2013
Propunere legislativă privind pescuitul și acvacultura
Agricultură
85. 28.10.2013 R A P O R T C O M U N privind audierea candidatului desemnat pentru ocuparea postului de membru în cadrul Comitetului pentru finante publice locale Buget
86. 28.10.2013 R A P O R T C O M U N privind audierea candidatului desemnat pentru ocuparea postului de membru în cadrul Comitetului pentru finante publice locale Buget
87. 24.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 540/2010
Proiect de Lege privind criza financiară și insolvența unităților administrativ - teritoriale
Buget
Juridică
88. 24.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 299/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrative publice locale, aprobată prin Legea nr.174/2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.730 din 17 oct.2011
Sănătate
89. 24.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 310/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Industrii
90. 22.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 349/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
91. 22.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 353/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau care dețin direct sau indirect o participație majoritară
-
92. 22.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 354/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
93. 22.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 356/2013
Propunere legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitare categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România
-
94. 22.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 360/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007
-
95. 22.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 362/2013
Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.3 și a anexelor nr.3.30, respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Stiințe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești " și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare
-
96. 17.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 341/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
Muncă
97. 17.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 342/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Buget
98. 15.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 326/2013
Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
99. 15.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 334/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală și pentru abrogarea art.II din Legea nr.122/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 18 iulie 2024, 23:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro