Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2014
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2014

1..99 | 100..199 | 200..208      >>

înregistrări găsite: 208
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
-
2. 11.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 485/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcțiilor
Buget
3. 09.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 232/2014
Propunere legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relația cu cetățenii vârstnici
Muncă
4. 03.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 441/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Oronanței de urgență a Guvernului nr.38/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
-
5. 03.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 446/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Art.19, alin.3 din Legea partidelor politice nr.14/2003
-
6. 03.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 447/2014
Proiect de Lege privind declararea zilei de 1 octombrie - Ziua Bunicilor
-
7. 03.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 465/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
8. 03.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 471/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
9. 02.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 398/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
10. 02.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 478/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I "-S.A.
Industrii
11. 27.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 440/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
-
12. 26.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 383/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor
-
13. 26.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 388/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
14. 26.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 422/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
15. 25.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 413/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
-
16. 21.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 334/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
17. 21.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 339/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
18. 21.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 531/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
19. 21.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 309/2014
Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea
Juridică
20. 21.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 317/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională decizională în administrația publică
Juridică
21. 14.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 207/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2014 privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Juridică
22. 02.10.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 582/2013
Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul pubic al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia , județul Ialomița, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia , județul Ialomița, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia
-
23. 29.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 152/2014
Propunere legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice
Cultură
24. 29.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 319/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.24/2014 privind abrogarea alin.(9) al art.9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locală
-
25. 29.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 341/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de costă a Mării Negre
-
26. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 298/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Buget
27. 24.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 167/2014
Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren și a unor construcții din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, județul Prahova și în administrarea Consiliului Local Câmpina
Juridică
28. 24.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 364/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institutional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
Buget
Mediu
29. 23.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 171/2014
Proiect de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munților Apuseni
Industrii
30. 22.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014
-
31. 22.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014
-
32. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 141/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor immobile aflate în domeniul public și privat al statului și pentru modificarea unor acte normative
Apărare
33. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 196/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010- Legea Poliției Locale
Apărare
34. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 208/2014
Proiect de Lege pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României -1 Decembrie
Apărare
35. 17.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 381/2014
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de permanență
-
36. 16.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 392/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală
Juridică
37. 09.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 339/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
38. 09.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 343/2014
Proiect de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
39. 09.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 344/2014
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 28 iulie -Ziua Națională a Ambulanței din România
-
40. 03.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 213/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.10 din Legea nr.167/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010
-
41. 03.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 215/2014
Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protectie și susținere a elevilor încadrați în muncă pe perioada vacanței de vară
-
42. 03.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 323/2014
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
-
43. 03.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 325/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 230/2007 - Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
44. 03.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 335/2014
Proiect de Lege privind economia socială
-
45. 07.08.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.08.2014, 05.08.2014, 06.08.2014, 07.08.2014
-
46. 07.08.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.08.2014, 05.08.2014, 06.08.2014, 07.08.2014
-
47. 04.08.2014 AVIZ asupra PL nr. 250/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale
-
48. 04.08.2014 AVIZ asupra PL nr. 251/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetățeniei române
-
49. 04.08.2014 AVIZ asupra PL nr. 254/2014
Propunere legislativă privind medicina școlară
-
50. 04.08.2014 AVIZ asupra PL nr. 255/2014
Propunere legislativă privind modificarea articolului II din Legea nr.219/2013
-
51. 31.07.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.07.2014, 29.07.2014, 30.07.2014, 31.07.2014
-
52. 31.07.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.07.2014, 29.07.2014, 30.07.2014, 31.07.2014
-
53. 28.07.2014 AVIZ asupra PL nr. 260/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
54. 28.07.2014 AVIZ asupra PL nr. 269/2014
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
-
55. 28.07.2014 AVIZ asupra PL nr. 272/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.34 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
-
56. 24.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 282/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
57. 24.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 283/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
58. 24.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 284/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
59. 24.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 285/2014
Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului și administrarea autorității publice centrale în proprietatea privată a autorităților administrației publice locale
-
60. 24.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 292/2014
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală
-
61. 24.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 299/2014
Propunere legislativă privind amânarea la plată a obligațiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu încasează creanțele la termenul de scadență de la instituțiile publice
-
62. 24.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 301/2014
Propunere legislativă pentru modificarea punctului 3 litera a), de la Anexa 1*) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale
-
63. 24.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 304/2014
Propunere legislativă de modificare și completare a unor dispoziții legale în materia stării civile și a prelucrării datelor cu caracter personal
-
64. 24.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 307/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.3 din 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
65. 24.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 308/2014
Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național de Artă "Constantin Brâncuși"
-
66. 24.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 310/2014
Propunere legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploatațiilor miniere Berbești-Alunu din domeniul public al Statului și în administarea Societății Naționale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea
-
67. 24.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 311/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-
68. 24.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 314/2014
Propunere legislativă privind completarea Art.118 al Ordonanței de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
69. 19.06.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 253/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
Industrii
70. 16.06.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 329/2013
Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea infrastructurilor de afaceri
Industrii
71. 12.06.2014 asupra PL nr. 253/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
Industrii
72. 12.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 39/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2013 privind reglementarea situației juridice a unui imobil și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2013 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat "
Juridică
73. 12.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 246/2014
Propunere legislativă privind înființarea abatoarelor având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor și comercializarea cărnii
Agricultură
74. 11.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 127/2014
Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan "
Agricultură
75. 04.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 139/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuluinr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
Apărare
76. 03.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 599/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, județean și local
Juridică
77. 27.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 177/2014
Propunere legislativă pentru înființarea Regiei Monopolurilor Statului
-
78. 27.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 183/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2014 privind operaționalizarea Registrului electoral și pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
-
79. 27.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 185/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziții din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și din Legea nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
-
80. 27.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 190/2014
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistică situate în stațiuni turistice și balneoclimaterice, de interes național
-
81. 27.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 191/2014
Proiectul Legii -Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole
-
82. 27.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 192/2014
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
-
83. 27.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 195/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local
-
84. 27.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 199/2014
Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii Române
-
85. 27.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 200/2014
Propunere legislativă privind declararea Zilei Înălțării Domnului -Ziua Eroilor, sărbătoare naționale legală, zi nelucrătoare
-
86. 27.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 205/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
87. 27.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 206/2014
Propunere legislativă privind acordarea unor facilități cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată
-
88. 15.05.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2014, 13.05.2014, 14.05.2014, 15.05.2014
-
89. 15.05.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.05.2014, 13.05.2014, 14.05.2014, 15.05.2014
-
90. 13.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 175/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
91. 06.05.2014 AVIZ asupra PL nr. 162/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
-
92. 29.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.01.2014, 24.01.2014
-
93. 29.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.01.2014, 10.01.2014
-
94. 29.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.04.2014, 10.04.2014
-
95. 29.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.2014, 24.04.2014
-
96. 22.04.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.04.2014, 15.04.2014, 16.04.2014, 17.04.2014
-
97. 22.04.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.04.2014, 15.04.2014, 16.04.2014, 17.04.2014
-
98. 16.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 581/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
99. 16.04.2014 RAPORT asupra PL nr. 80/2014
Propunere legislativă pentru înființarea Autorității Naționale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 19 iulie 2024, 22:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro