Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2018
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2018

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..308      >>

înregistrări găsite: 308
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 521/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Juridică
2. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 530/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuințele
Juridică
Mediu
3. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 601/2018
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism și Proceduri Legislative
Juridică
4. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 697/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
5. 19.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 699/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
6. 18.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 521/2018
Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Juridică
7. 18.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 735/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
-
8. 18.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 736/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ș) și cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
9. 12.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 339/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Juridică
10. 12.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 633/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Juridică
11. 12.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 649/2018
Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole și silvice în sistemul de cadastru și carte funciară precum și pentru modificarea și completarea Legii cadstrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
Juridică
12. 10.12.2018 RAPORT asupra PL nr. 675/2018
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale
Buget
13. 04.12.2018 AVIZ asupra PL nr. 698/2018
Propunere legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
-
14. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 456/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
Buget
15. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 602/2018
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei
Cultură
16. 29.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 625/2018
Proiect de Lege privind transmiterea unei părți din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Administrației Rezervației Biosferei ''Delta Dunării'', aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea Ministerului Apărării Naționale
Apărare
17. 28.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 614/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției
Juridică
18. 28.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 620/2018
Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Juridică
19. 28.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 623/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinței nr.114/1996
Juridică
20. 28.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 655/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor
Industrii
21. 28.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 676/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
-
22. 27.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 567/2018
Proiect de Lege privind înființarea Consiliului național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică
Muncă
23. 27.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 571/2018
Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iași "Capitala istorică" a României
Cultură
24. 27.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 656/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcționarilor publici în anul 2018
Muncă
25. 23.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 210/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare Nr.7/1996
Juridică
26. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 780/2015
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
Juridică
Transport
27. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 328/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
Industrii
Transport
28. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 473/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene
Transport
29. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 520/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Juridică
30. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 537/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Industrii
31. 21.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 617/2018
Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, Județul Olt
Apărare
32. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 622/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) și alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996
-
33. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 632/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată
-
34. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 658/2018
Proiect de Lege privind regimul juridic al gestionarilor
-
35. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 660/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003
-
36. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 661/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
37. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 662/2018
Propunere legislativă privind parteneriatul civil
-
38. 20.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 665/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
-
39. 16.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 557/2018
Propunere legislativă privind trecera orașului Băneasa, județul Constanța, la rangul de comună
-
40. 15.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 416/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activității Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Juridică
41. 15.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 452/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Juridică
42. 15.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 613/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice
-
43. 15.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 615/2018
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr.1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene
-
44. 15.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 638/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
45. 15.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 644/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019
-
46. 08.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 509/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
Juridică
47. 07.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 513/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
Juridică
48. 07.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 577/2018
Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
49. 07.11.2018 RAPORT asupra PL nr. 590/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
-
50. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 558/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
-
51. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 559/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.73/2018 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
-
52. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 560/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
53. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 561/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor
-
54. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 565/2018
Proiect de Lege pentru stabilirea cadrului legal, instituțional și procedural necesar aplicării Deciziei nr.406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunității prin limitarea creșterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020
-
55. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 566/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
-
56. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 569/2018
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol
-
57. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 572/2018
Propunere legislativă pentru modificarea art.391 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
58. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 575/2018
Proiect de Lege privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
-
59. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 578/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
-
60. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 580/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a
-
61. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 583/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
62. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 597/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
-
63. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 599/2018
Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani
-
64. 06.11.2018 AVIZ asupra PL nr. 603/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată), cu modificările și completările ulterioare
-
65. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 363/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Juridică
66. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 387/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități și a Legii administrației publice locale nr.215/2001
-
67. 31.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 538/2018
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua națională a constructorului
-
68. 30.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 519/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2018 privind unele măsuri de asigurare a personalului necesar pregătirii și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019
Muncă
69. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 534/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
-
70. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 543/2018
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementulu riscului de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018
-
71. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 544/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
-
72. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 545/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.63/2018 privind compensarea unor creanțe reciproce între statul român și persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietății, precum și pentru prorogarea unui termen
-
73. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 546/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
-
74. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 547/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.65/2018 pentru modificarea anexei la Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
-
75. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 548/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2018 pentru modificarea art.1 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
76. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 549/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.68/2018 privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situațiilor de urgență
-
77. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 550/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
78. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 551/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
-
79. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 552/2018
Proiect de Lege privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
-
80. 30.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 553/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
81. 24.10.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 33/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
Buget
Industrii
82. 24.10.2018 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 146/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
Învățământ
83. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 502/2018
Proiect de Lege privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici
-
84. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 506/2018
Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul energiei electrice
-
85. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 510/2018
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
-
86. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 512/2018
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
87. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 515/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
88. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 516/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.57/2018 pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență
-
89. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 522/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002
-
90. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 524/2018
Propunere legislativă de modificare și completarea punctelor 20), 23) și 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
-
91. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 525/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
92. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 529/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
93. 23.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 532/2018
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
94. 17.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 455/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor
Transport
95. 17.10.2018 RAPORT asupra PL nr. 481/2018
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale
Juridică
96. 16.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 493/2018
Proiect de Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
97. 16.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 495/2018
Proiect de Lege privind întreținerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcțiune sau declasate care aparțin instituțiilor și structurilor publice din România
-
98. 16.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 496/2018
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua națională a Meseriilor
-
99. 16.10.2018 AVIZ asupra PL nr. 499/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 19 iulie 2024, 22:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro