Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din anul 2019
Comisia:Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului
Documente: din anul 2019

1..99 | 100..199 | 200..228      >>

înregistrări găsite: 228
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 393/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative
Juridică
2. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 379/2018
Proiect de Lege pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public municipal și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați
Juridică
3. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 275/2019
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012
Juridică
4. 19.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 343/2019
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
Juridică
5. 18.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 585/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Industrii
Juridică
6. 17.12.2019 RAPORT asupra PL nr. 403/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT"
Apărare
Tehnologia informației
7. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 563/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
8. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 622/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
-
9. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 627/2019
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispozițiilor art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
10. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 628/2019
Proiect de Lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri
-
11. 10.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 639/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
12. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 453/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.15 din 24 iulie 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013 aprobată prin Legea nr.334/10 decembrie 2013
-
13. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 485/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
14. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 499/2019
Proiect de Lege privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava
-
15. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 505/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni și pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
16. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 506/2019
Proiect de Lege privind gestionarea durabilă a pădurilor
-
17. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 513/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative
-
18. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 520/2019
Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua națională a antreprenorului român"
-
19. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 521/2019
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon
-
20. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 530/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
21. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 531/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare la Rețeaua europeană de prevenire a criminalității-EUCPN, de către Poliția Română, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
22. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 533/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
-
23. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 539/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
-
24. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 541/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
-
25. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 542/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
26. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 555/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
-
27. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 558/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății - REPUBLICARE
-
28. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 573/2019
Proiect de Lege privind statutul Limbii Semnelor Române
-
29. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 583/2019
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională
-
30. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 584/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu "
-
31. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 588/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
32. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 594/2019
Proiect de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate
-
33. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 598/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
-
34. 03.12.2019 AVIZ asupra PL nr. 605/2019
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni și ziua națională de conștientizare a violențelor intentate asupra creștinilor
-
35. 26.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 484/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la măsuri fiscal-bugetare
-
36. 26.11.2019 AVIZ asupra PL nr. 514/2019
Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca
-
37. 14.11.2019 RAPORT asupra PL nr. 435/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Buget
38. 04.11.2019 RAPORT asupra PL nr. 282/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului și publicității imobiliare
Juridică
39. 04.11.2019 RAPORT asupra PL nr. 286/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Juridică
40. 04.11.2019 RAPORT asupra PL nr. 321/2019
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(30 ) și (345) ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996
Juridică
41. 30.10.2019 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Stefan Ion, candidat la functia de ministru al lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei -
42. 28.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 457/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
43. 28.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 458/2019
Proiectul Legii resurselor hidrominerale
-
44. 28.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 464/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Romăne
-
45. 28.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 474/2019
Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
-
46. 24.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 430/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.61/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
Apărare
47. 23.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 434/2019
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist"
-
48. 21.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 416/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
49. 21.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 422/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice
-
50. 21.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 426/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice
-
51. 21.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 432/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
52. 21.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 446/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
-
53. 21.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 454/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
-
54. 14.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 404/2019
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
-
55. 14.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 405/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.48/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
56. 14.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 406/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto
-
57. 14.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 408/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
-
58. 14.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 412/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 și pentru modificarea și completarea art.III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
59. 14.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 415/2019
Proiectul Legii de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulerioare
-
60. 08.10.2019 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 170/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Juridică
61. 08.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 319/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
Juridică
62. 08.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 400/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
63. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 392/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare
-
64. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 393/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.47/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
-
65. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 394/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
66. 07.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 396/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
67. 06.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 222/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
-
68. 02.10.2019 RAPORT asupra PL nr. 383/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea nr.215 /2016 privind ceremoniile oficiale
-
69. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 371/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"
-
70. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 372/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor
-
71. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 373/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
-
72. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 375/2019
Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția de Combatere a Fraudelor
-
73. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 376/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
-
74. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 382/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
75. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 387/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
76. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 388/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
-
77. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 389/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar
-
78. 01.10.2019 AVIZ asupra PL nr. 390/2019
Proiect de Lege pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic
-
79. 25.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 488/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind funcționarii publici
Muncă
80. 24.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 320/2019
Proiect de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu câștigul salarial
-
81. 18.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 339/2019
Proiectul Legii modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
-
82. 17.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 170/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Juridică
83. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 338/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
84. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 340/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
-
85. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 341/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență
-
86. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 344/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor
-
87. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 350/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
-
88. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 351/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
-
89. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 358/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
90. 17.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 361/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.11 din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic și pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
-
91. 12.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 324/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
92. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 300/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
93. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 302/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
94. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 306/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
-
95. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 309/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne și internaționale în domeniul nuclear
-
96. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 317/2019
Proiectul Legii modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
97. 03.07.2019 RAPORT asupra PL nr. 246/2019
Proiect de Lege privind vânzarea imobilelor sau a spațiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor
Juridică
98. 02.07.2019 RAPORT asupra PL nr. 316/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Mediu
99. 02.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 329/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 18 iulie 2024, 23:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro