Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2001
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2001

1..99 | 100..199 | 200..225      >>

înregistrări găsite: 225
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 688/2001
Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(7), din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din cadrul aparatul Senatului, republicată.
-
2. 21.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 695/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2001 pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat.
-
3. 19.12.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.12.2001
-
4. 19.12.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.12.2001
-
5. 18.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 528/1999
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.201/1999 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii și/sau pe venituri realizate de consultanții străini pentru activitățile desfășurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut.
-
6. 18.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 615/2001
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
-
7. 17.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 357/2001
Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice de către regimurile de ocupație din Ardealul de Nord în perioada 30 august 1940 - 25 octombrie 1944.
-
8. 17.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 358/2001
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
-
9. 14.12.2001 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 13/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2000 privind îmbunătățirea modului de funcționare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii.
-
10. 14.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 401/2001
Propunere legislativă privind acoperirea și restituirea diferențelor de curs valutar pentru sumele în valută depuse de cetățenii români în contul Băncii Române de Comerț Exterior, potrivit legislației în vigoare, până la data de 31 dec. 1989.
-
11. 14.12.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.12.2001, 14.12.2001
-
12. 14.12.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.12.2001, 14.12.2001
-
13. 11.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 627/2001
Proiect de Lege privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.
Drepturile omului
14. 10.12.2001 RAPORT asupra PL nr. 350/2001
Proiect de Lege privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
-
15. 05.12.2001 AVIZ asupra PL nr. 634/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.
-
16. 05.12.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.12.2001
-
17. 05.12.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.12.2001
-
18. 30.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 641/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române.
-
19. 30.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 643/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2001 pentru modificarea art.6 din Legea nr.78/1995 privind protecția personalului și a patrimoniului din sectorul producției de apărare.
-
20. 30.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 645/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale.
-
21. 28.11.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.11.2001, 28.11.2001
-
22. 22.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 624/2001
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române.
-
23. 21.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 630/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație.
-
24. 21.11.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.11.2001, 21.11.2001
-
25. 09.11.2001 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 441/1998
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.60/1998 pentru modificarea art.1 alin.1 al Legii nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952.
-
26. 09.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 606/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.127/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "SIDEX" - S.A.Galați.
-
27. 07.11.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2001
-
28. 06.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 145/2001
Propunere legislativă privind acordarea de locuințe de serviciu tinerilor instituționalizați care au împlinit vârsta de 18 ani și sunt proveniți din orfelinate și case de copii precum și modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.35/1997, privind măsuri de stimulare a persoanelor fizice și juridice pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ.
-
29. 02.11.2001 AVIZ asupra PL nr. 557/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "SIDEX" S.A. Galați.
-
30. 02.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 586/2001
Proiect de Lege pentru instituirea indemnizației de merit.
-
31. 01.11.2001 RAPORT asupra PL nr. 480/2001
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr.189/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.553 din 8 noiembrie 2000.
-
32. 29.10.2001 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 406/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială.
-
33. 29.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 584/2001
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială.
-
34. 25.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 563/2001
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2002.
Statut
35. 25.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 564/2001
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002.
Statut
36. 25.10.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2001, 25.10.2001
-
37. 25.10.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.10.2001, 25.10.2001
-
38. 18.10.2001 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 614/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.197/2000 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului.
-
39. 18.10.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.10.2001, 18.10.2001
-
40. 18.10.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.10.2001, 18.10.2001
-
41. 17.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 283/2001
Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de masă elevilor provenind din familiile defavorizate al căror venit nu depășește salariul minim pe economie.
-
42. 17.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 323/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 din Legea 61/1993 privind alocația de stat pentru copii.
-
43. 17.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 552/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea activităților ocazionate de sărbătorirea, în România, a Zilei Internaționale a Vârstnicilor în anul 2001.
-
44. 15.10.2001 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 220/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
-
45. 15.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 391/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
-
46. 15.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 545/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuțiilor de asigurări sociale și soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și ale caselor teritoriale de pensii.
-
47. 12.10.2001 RAPORT asupra PL nr. 543/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare a soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003, ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei Române.
-
48. 11.10.2001 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 466/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare și plăți compensatorii, de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere.
Apărare
49. 11.10.2001 AVIZ asupra PL nr. 519/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001-2002.
-
50. 10.10.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.10.2001, 10.10.2001
-
51. 10.10.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.10.2001, 10.10.2001
-
52. 03.10.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.10.2001, 03.10.2001
-
53. 03.10.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.10.2001, 03.10.2001
-
54. 26.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 442/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Portugheze privind șederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona, la 19 iulie 2001.
-
55. 26.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 443/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg, la 20 iulie 2001.
-
56. 25.09.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.09.2001
-
57. 25.09.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2001
-
58. 21.09.2001 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 205/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.80/1992 cu privire la sistemul de pensii și asigurări sociale ale agricultorilor.
-
59. 21.09.2001 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 208/1998
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.45/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională.
-
60. 21.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 304/1998
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/1998 privind Statutul personalului vamal.
-
61. 21.09.2001 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 499/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2000 privind modificarea coeficienților de multiplicare pentru unele funcții prevăzute în anexele nr.V - VIII la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a îndemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.
-
62. 21.09.2001 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 565/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.171/2000 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
-
63. 19.09.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2001, 19.09.2001
-
64. 19.09.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2001, 19.09.2001
-
65. 13.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 409/2001
Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.
-
66. 12.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 441/1999
Proiect de Lege privind statutul polițistului.
-
67. 12.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 267/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997.
-
68. 12.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 417/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, precum și a indemnizațiilor și celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului.
-
69. 12.09.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2001, 12.09.2001
-
70. 12.09.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.09.2001, 12.09.2001
-
71. 05.09.2001 AVIZ asupra PL nr. 414/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit.
-
72. 05.09.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2001
-
73. 05.09.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.09.2001
-
74. 03.09.2001 RAPORT asupra PL nr. 276/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe.
-
75. 29.08.2001 RAPORT asupra PL nr. 154/1998
Propunere legislativă privind drepturile luptătorilor din rezistența armată anticomunistă.
-
76. 29.08.2001 AVIZ asupra PL nr. 333/2001
Proiect de Lege privind Statutul aleșilor locali.
-
77. 28.08.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.08.2001
-
78. 17.08.2001 RAPORT asupra PL nr. 350/2001
Proiect de Lege privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
-
79. 30.07.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.07.2001, 04.08.2001
-
80. 30.07.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.07.2001, 04.08.2001
-
81. 27.06.2001 AVIZ asupra PL nr. 236/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară.
-
82. 25.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 351/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.85/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art.79 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat.
Apărare
83. 21.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 643/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.215/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și a Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război.
-
84. 21.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 84/2001
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Dezvoltare Economico-Socială și de Reconversie Profesională a zonelor din Munții Apuseni.
Administrație
85. 21.06.2001 AVIZ asupra PL nr. 195/2001
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.145/1997 privind asigurările sociale de sănătate.
-
86. 21.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 354/2001
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2001 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare și plăți compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere.
Apărare
87. 18.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 268/2001
Proiect de Lege privind sistemul național de asistență socială.
-
88. 14.06.2001 AVIZ asupra PL nr. 168/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare.
-
89. 14.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 208/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.41/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
-
90. 14.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 565/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.171/2000 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
-
91. 14.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 66/2001
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare
-
92. 14.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 122/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare.
-
93. 14.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 207/2001
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare.
-
94. 14.06.2001 AVIZ asupra PL nr. 321/2001
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală.
-
95. 13.06.2001 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2001
-
96. 13.06.2001 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.06.2001
-
97. 07.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 351/1999
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/1999 privind unele măsuri referitoare la salarizarea magistraților și a celorlalte categorii de personal din organele autorității judecătorești.
-
98. 07.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 533/2000
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi.
-
99. 07.06.2001 RAPORT asupra PL nr. 647/2000
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.224/2000 pentru modificarea alin.1-3 ale art.37 din Legea Curții Supreme de Justiție nr.56/1993.
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 25 iulie 2024, 23:14