Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2004
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2004

1..99 | 100..199 | 200..219      >>

înregistrări găsite: 219
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 18.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 679/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
2. 18.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 684/2004
Proiect de Lege privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
-
3. 15.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 683/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice
-
4. 15.11.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.11.2004
-
5. 15.11.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2004
-
6. 11.11.2004 AVIZ asupra PL nr. 662/2004
Proiect de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
-
7. 11.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 663/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
8. 11.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 666/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari
-
9. 10.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 645/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului
Învățământ
10. 10.11.2004 RAPORT asupra PL nr. 645/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului
Învățământ
11. 08.11.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.11.2004, 04.11.2004
-
12. 08.11.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.11.2004, 04.11.2004
-
13. 03.11.2004 AVIZ asupra PL nr. 629/2004
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005
-
14. 03.11.2004 AVIZ asupra PL nr. 630/2004
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
-
15. 27.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 257/2003
Propunere legislativă privind organizațiile pensionarilor
-
16. 25.10.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.10.2004, 20.10.2004
-
17. 25.10.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.10.2004, 20.10.2004
-
18. 20.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 603/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/2004 pentru modificarea și completarea Legii spitalelor nr.270/2003
-
19. 20.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 605/2004
Proiect de Lege privind înființarea Institutului Revoluției române din decembrie 1989
-
20. 20.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 616/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților
-
21. 14.10.2004 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 290/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.20 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
-
22. 14.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 573/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
-
23. 14.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 575/2004
Propunere legislativă privind modificarea Legii 53 - Codul muncii - pentru stabilirea salariului minim net pe economie de 100 euro/lună
-
24. 14.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 588/2004
Proiect de Lege privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
-
25. 14.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 595/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2004 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
26. 14.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 599/2004
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ
-
27. 13.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 437/2004
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.44/1 iulie 1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
28. 13.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 574/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie din motive etnice
-
29. 13.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 591/2004
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice, adoptată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000
-
30. 13.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 596/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2004 privind acordarea unor drepturi de protecție socială, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, salariaților concediați colectiv de la Societatea Comercială VAGMAR - S.A. Craiova
-
31. 08.10.2004 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 432/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
-
32. 08.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 533/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84/2004 pentru modiifcarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
-
33. 08.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 559/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale
-
34. 08.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 577/2004
Proiect de Lege privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
-
35. 08.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 584/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
-
36. 08.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 585/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanaței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar
-
37. 08.10.2004 RAPORT asupra PL nr. 593/2004
Proiect de Lege privind statutul asistentului social
-
38. 08.10.2004 AVIZ asupra PL nr. 594/2004
Proiect de Lege privind asociațiile pensionarilor
-
39. 06.10.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.10.2004, 06.10.2004
-
40. 06.10.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.10.2004, 06.10.2004
-
41. 30.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 529/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2004 pentru abrogarea art.11 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție în România
-
42. 30.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 544/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanaței Guvernului nr.80/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
43. 30.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 567/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
-
44. 29.09.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2004, 29.09.2004
-
45. 29.09.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.09.2004, 29.09.2004
-
46. 23.09.2004 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 626/2002
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.42/1990, republicată.
-
47. 23.09.2004 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 424/2004
Proiect de Lege privind fondurile de pensii administrate privat
-
48. 23.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 454/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
-
49. 23.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 455/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
-
50. 23.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 458/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2003
-
51. 23.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 498/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
-
52. 23.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 499/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
-
53. 23.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 548/2004
Proiect de Lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
-
54. 23.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 558/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
-
55. 23.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 561/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
-
56. 23.09.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.09.2004, 22.09.2004, 23.09.2004
-
57. 23.09.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.09.2004, 22.09.2004, 23.09.2004
-
58. 16.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 442/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2004 pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
-
59. 16.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 495/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2004 privind înființarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER
-
60. 16.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 501/2004
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public, a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
-
61. 16.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 509/2004
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
-
62. 16.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 516/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public
-
63. 15.09.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2004, 15.09.2004
-
64. 15.09.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.09.2004, 15.09.2004
-
65. 14.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 431/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
66. 14.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 479/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței
-
67. 10.09.2004 AVIZ asupra PL nr. 410/2004
Propunere legislativă privind asigurările sociale de sănătate
-
68. 10.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 430/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2004 pentru modificarea alin.(2) al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
69. 10.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 432/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
-
70. 10.09.2004 RAPORT asupra PL nr. 433/2004
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
71. 09.09.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2004, 09.09.2004
-
72. 09.09.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.09.2004, 09.09.2004
-
73. 31.08.2004 RAPORT asupra PL nr. 424/2004
Proiect de Lege privind fondurile de pensii administrate privat
-
74. 24.08.2004 AVIZ asupra PL nr. 449/2004
Proiect de Lege privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga, la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992
-
75. 30.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 299/2004
Proiect de Lege privind recunoștința față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
-
76. 30.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 406/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2004 privind abilitarea polițiștilor din Ministerul Administrației și Internelor să îndeplinească funcții în organizațiile internaționale care acordă asistență de specialitate pe teritoriul României
-
77. 30.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 418/2004
Proiect de Lege privind instituția prefectului
-
78. 29.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 378/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
-
79. 29.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 390/2004
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului
-
80. 24.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 474/2002
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
-
81. 24.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 75/2003
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.189/2000 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate pe motive etnice de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 și până la 6 martie 1945
-
82. 24.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 290/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.20 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică
-
83. 24.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 296/2003
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.95 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi sociale
-
84. 24.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 374/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
85. 24.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 375/2004
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
-
86. 24.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 391/2004
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
-
87. 17.06.2004 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 337/2003
Propunere legislativă privind statutul medicului de medicina muncii și organizarea serviciilor de medicina muncii
Sănătate
88. 17.06.2004 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 337/2003
Propunere legislativă privind statutul medicului de medicina muncii și organizarea serviciilor de medicina muncii
Sănătate
89. 17.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 335/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.326/22.07.2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști
-
90. 17.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 337/2004
Propunere legislativă privind modificarea și completarea art.23 alin.(3), art.24 alin.(3), art.76, art.77, art.78 alin. (1) și (4) din Legea 19/2000, precum și eliminarea punctului VI al art.5 și art.6 alin.(4) din Legea 19/2000
-
91. 17.06.2004 AVIZ asupra PL nr. 340/2004
Propunere legislativă pentru modificarea art.11 lit.a) din Legea privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic nr.514/2003
-
92. 17.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 341/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii privind asistența socială a persoanelor vârstnice și legii notarilor publici și a activității notariale
-
93. 17.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 361/2004
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
94. 17.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 367/2004
Propunere legislativă pentru modificarea art.2 și art.9 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1944 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr.189/2000
-
95. 17.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 368/2004
Propunere legislativă pentru modificarea art.II al Legii nr.586/2002 pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1944 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
96. 16.06.2004 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2004, 16.06.2004
-
97. 16.06.2004 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2004, 16.06.2004
-
98. 10.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 475/2003
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 38 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
99. 10.06.2004 RAPORT asupra PL nr. 282/2004
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 25 iulie 2024, 22:29