Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2006
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2006

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..310      >>

înregistrări găsite: 310
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 947/2006
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Turism
-
2. 21.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 959/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici
-
3. 21.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 968/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
4. 21.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 977/2006
Propunere legislativă privind înființarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
-
5. 19.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 870/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
6. 18.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 831/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
7. 18.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 852/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență asupra domeniului fiscal și a sistemului pensiilor militare de stat
-
8. 18.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 855/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
9. 18.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 871/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.86, alin.(1) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
10. 18.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 885/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
-
11. 14.12.2006 AVIZ asupra PL nr. 886/2006
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea cabinetelor de medicină sportivă
-
12. 13.12.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.12.2006, 07.12.2006
-
13. 13.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.12.2006, 07.12.2006
-
14. 11.12.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 693/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
15. 11.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 796/2006
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 79 alin.(2) din Legea nr.76/16.01.2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată prin:ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.124 din 2 octombrie 2002; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.147 din 31 octombrie 2002; LEGEA nr.4 din 09 ianuarie 2003; LEGEA nr.232din 31 mai 2003; LEGEA nr.519 din 03 decembrie 2003; LEGEA nr.107 din 07 aprilie 2004; LEGEA nr.512 din 22 noiembrie 2004; LEGEA nr.580 din 14 decembrie 2004; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr.144 din 18 octombrie 2005
-
16. 11.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 836/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.85, alineatul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.144/2005, pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări prin Legea nr.68/2006
-
17. 11.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 858/2006
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
18. 11.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 866/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
-
19. 08.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 797/2006
Propunere legislativă pentru abrogarea lit.b) a alin.(1) al art.92 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
20. 08.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 812/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.4 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
21. 08.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 830/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 161 alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
22. 08.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 835/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
23. 06.12.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 669/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
24. 06.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 811/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
25. 06.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 862/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
-
26. 05.12.2006 RAPORT asupra PL nr. 810/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
27. 05.12.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.11.2006
-
28. 05.12.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.11.2006
-
29. 30.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 807/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
30. 30.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 808/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.80 alineatul (3) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale cu modificările și completările ulterioare
-
31. 30.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 826/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
32. 30.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 903/2006
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006
-
33. 23.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 778/2006
Propunere legislativă pentru completarea art.44 și 49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
-
34. 23.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 864/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
-
35. 23.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 868/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii
-
36. 23.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 876/2006
Propunere legislativă pentru modificarea art.272, alin.(2) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății
-
37. 23.11.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.11.2006
-
38. 23.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.11.2006
-
39. 22.11.2006 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 669/2005
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
40. 22.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 746/2006
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
41. 21.11.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.11.2006, 14.11.2006
-
42. 21.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.11.2006, 14.11.2006
-
43. 16.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 520/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
Juridică
44. 16.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 729/2006
Proiect de Lege privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a salariaților
-
45. 16.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 756/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.48/2006 pentru modificarea Legii nr.217/2005 privind constituirea, organizarea și funcționarea comitetului european de întreprindere
-
46. 16.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 825/2006
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru abrogarea unor dispoziții din alte acte normative în domeniul sanitar
-
47. 16.11.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.11.2006, 08.11.2006
-
48. 16.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2006, 08.11.2006
-
49. 15.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 742/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
50. 09.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 255/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar și funcționarilor publici cu statut special din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
Apărare
51. 09.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 760/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
-
52. 09.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 762/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă
-
53. 09.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 763/2006
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
-
54. 09.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 779/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2006 pentru modificarea art.80 alin.(1) și (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
55. 09.11.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.11.2006, 02.11.2006
-
56. 09.11.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.10.2006, 01.11.2006, 02.11.2006
-
57. 09.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.11.2006, 02.11.2006
-
58. 09.11.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2006, 01.11.2006, 02.11.2006
-
59. 08.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 758/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
60. 08.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 786/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare
-
61. 08.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 792/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
-
62. 08.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 794/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
-
63. 02.11.2006 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 256/2006
Proiectul Legii Coș-Bebe privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți
-
64. 02.11.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 548/2006
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare
-
65. 02.11.2006 RAPORT asupra PL nr. 745/2006
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2006 pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
-
66. 01.11.2006 AVIZ asupra PL nr. 750/2006
Propunere legislativă privind reparațiile morale și materiale pentru cadrele militare active îndepărtate abuziv din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, în perioada 23 august 1944-22 decembrie 1989
-
67. 31.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 193/2006
Proiect de Lege privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
68. 31.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 672/2006
Propunere legislativă pentru compensarea în bani a tichetelor de călătorie pe cale ferată neutilizate de către pensionari
-
69. 31.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 732/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
70. 30.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 673/2006
Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă
-
71. 30.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 730/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
-
72. 30.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 752/2006
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007
-
73. 30.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 753/2006
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007
-
74. 26.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 728/2006
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obținut o formă de protecție în România
-
75. 25.10.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 677/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
76. 25.10.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 677/2005
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
77. 25.10.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 676/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
78. 25.10.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 676/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
79. 25.10.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.10.2006, 19.10.2006
-
80. 25.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2006, 19.10.2006
-
81. 24.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 452/2006
Propunere legislativă privind salarizarea și alte depturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar
Agricultură
82. 23.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 644/2006
Propunere legislativă privind stimularea și protecția elevilor și studenților salariați
Învățământ
83. 23.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 644/2006
Propunere legislativă privind stimularea și protecția elevilor și studenților salariați
Învățământ
84. 23.10.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.10.2006, 11.10.2006
-
85. 23.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2006, 11.10.2006
-
86. 13.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.10.2006
-
87. 13.10.2006 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.10.2006, 03.10.2006
-
88. 13.10.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.10.2006
-
89. 13.10.2006 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.10.2006, 03.10.2006
-
90. 12.10.2006 AVIZ asupra PL nr. 652/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.6/2005
-
91. 12.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 675/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
92. 12.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 676/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
93. 12.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 693/2006
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
94. 12.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 694/2006
Propunere legislativă privind angajarea pensionarilor în sectorul public de stat
-
95. 12.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 695/2006
Propunere legislativă pentru completarea lit.b) a art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
96. 11.10.2006 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 308/2006
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006
Administrație
97. 11.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 396/2006
Propunere legislativă privind aprobarea curricum-ului social pentru persoanele cu dizabilități
Sănătate
98. 05.10.2006 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 543/2006
Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei
-
99. 05.10.2006 RAPORT asupra PL nr. 550/2006
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din OUG nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 25 iulie 2024, 22:38