Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2009
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2009

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..326      >>

înregistrări găsite: 326
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 23.12.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.11.2009, 25.11.2009, 26.11.2009
-
2. 23.12.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.12.2009, 16.12.2009, 17.12.2009
-
3. 23.12.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.2009, 25.11.2009, 26.11.2009
-
4. 23.12.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.12.2009, 16.12.2009, 17.12.2009
-
5. 22.12.2009 aviz consultativ audiere ministru -
6. 17.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 578/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal
-
7. 17.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 599/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile
-
8. 16.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 572/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.274/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Adopții
-
9. 15.12.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.11.2009, 11.11.2009, 12.11.2009
-
10. 15.12.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.11.2009, 11.11.2009, 12.11.2009
-
11. 24.11.2009 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 450/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
12. 24.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 517/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
13. 24.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 532/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.68 alin.1 din LEGE nr.53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii
-
14. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 534/2009
Proiectul Legii Poliției Locale
-
15. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 544/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
16. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 547/2009
Proiect de Lege pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal
-
17. 24.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 555/2009
Propunere legislativă privind Poliția Locală
-
18. 24.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.11.2009
-
19. 24.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2009, 05.11.2009
-
20. 24.11.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.11.2009
-
21. 24.11.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.11.2009, 05.11.2009
-
22. 23.11.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.10.2009
-
23. 23.11.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.10.2009
-
24. 23.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2009
-
25. 23.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.10.2009
-
26. 05.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 458/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
27. 04.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 464/2009
Propunere legislativă privind completarea art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară
-
28. 04.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 511/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice
-
29. 04.11.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.10.2009
-
30. 04.11.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.10.2009, 22.10.2009
-
31. 04.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.2009
-
32. 04.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.10.2009, 22.10.2009
-
33. 03.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 529/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
34. 29.10.2009 Aviz comun consultativ - audiere -
35. 28.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 375/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
36. 28.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 407/2009
Proiect de Lege pentru modificarea art.20 alin.(2) lit.b) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
37. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 448/2009
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea instanțelor pentru soluționarea litigiilor de muncă și asigurări sociale
-
38. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 480/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
-
39. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 491/2009
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
-
40. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 493/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
-
41. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 497/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
-
42. 28.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 498/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă aflat în subordinea Academiei Române în subordinea Ministerului Apărării Naționale și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
-
43. 27.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 397/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2008
-
44. 27.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 398/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
-
45. 27.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 399/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
-
46. 27.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2009, 07.10.2009
-
47. 27.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.10.2009, 15.10.2009
-
48. 27.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2009, 07.10.2009
-
49. 27.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2009, 15.10.2009
-
50. 26.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 456/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul miliar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
51. 20.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 409/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
52. 20.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 432/2009
Proiect de Lege pentru reglementarea sistemului de cumul al pensiilor cu veniturile salariale
-
53. 20.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 450/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
54. 19.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 420/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Capitolului II "Revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987" la Legea recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
-
55. 19.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 469/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2009 pentru modificarea art.19 din Ordonanța Guvernului nr.42/2009 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
56. 19.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 473/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
-
57. 15.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.09.2009, 30.09.2009, 01.10.2009
-
58. 15.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2009, 30.09.2009, 01.10.2009
-
59. 14.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 415/2009
Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă
-
60. 14.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 419/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
-
61. 14.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 426/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
62. 08.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 507/2008
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolelor 276 și 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
63. 08.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 379/2009
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea instanțelor pentru saluționarea litigiilor de muncă și asigurări sociale
-
64. 08.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 391/2009
Propunere legislativă pentru modificarea art.2 alin.2 și 3 și art.3 alin.1 și 2 din Legea nr.278/07.11.2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
-
65. 06.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 340/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
66. 06.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.09.2009, 23.09.2009
-
67. 06.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2009, 23.09.2009
-
68. 05.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 342/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
-
69. 05.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 434/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
70. 02.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2009, 17.09.2009
-
71. 30.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 387/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Legea nr.142/1998 acordarea tichetelor de masă
-
72. 24.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 345/2009
Propunere legislativă pentru completarea art.50 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
73. 24.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 388/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
74. 24.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 390/2009
Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ
-
75. 24.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 404/2009
Propunere legislativă pentru modificarea lit.b) a art.13 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
76. 22.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 341/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraților, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputaților și al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
77. 22.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 344/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
78. 22.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.09.2009
-
79. 22.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.09.2009, 10.09.2009
-
80. 22.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2009, 17.09.2009
-
81. 22.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2009
-
82. 22.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.09.2009, 10.09.2009
-
83. 21.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 373/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
84. 16.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 67/2009
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
Sănătate
85. 16.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 91/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
86. 16.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 343/2009
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
87. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 350/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
-
88. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 354/2009
Proiect de Lege privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului, precum și a altor autorități ale administrației publice centrale
-
89. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 376/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2009 pentru asigurarea continuității activității unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
-
90. 16.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.2009, 02.07.2009, 03.07.2009
-
91. 16.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.08.2009, 25.08.2009, 26.08.2009, 27.08.2009
-
92. 16.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.2009, 03.09.2009
-
93. 16.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.08.2009, 25.08.2009, 26.08.2009, 27.08.2009
-
94. 16.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2009, 03.09.2009
-
95. 16.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2009, 02.07.2009, 03.07.2009
-
96. 08.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 300/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009
-
97. 01.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 609/2008
Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
98. 01.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 314/2009
Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
99. 26.08.2009 RAPORT asupra PL nr. 329/2009
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Coreea în domeniul securității sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 25 iulie 2024, 22:07