Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2010
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2010

1..99 | 100..199 | 200..275      >>

înregistrări găsite: 275
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 21.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 316/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților
Învățământ
2. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 604/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2010 privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
-
3. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 658/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
-
4. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 684/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A. și a Ordonanței de Urgență nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A.
-
5. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 692/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
6. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 694/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
7. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 699/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
8. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 700/2010
Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcțiilor din România
-
9. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 712/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar
-
10. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 715/2010
Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Camerei Inginerilor din domeniul Construcțiilor din România
-
11. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 733/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
12. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 734/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
-
13. 20.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 753/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română"- S.A. și a Ordonanței de Urgență nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A.
-
14. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 837/2010
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011
-
15. 15.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 838/2010
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
-
16. 14.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 292/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare
Sănătate
17. 14.12.2010 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 384/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
18. 14.12.2010 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 384/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
19. 14.12.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.11.2010, 17.11.2010, 18.11.2010
-
20. 14.12.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2010, 17.11.2010, 18.11.2010
-
21. 13.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 503/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
-
22. 13.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 681/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
23. 13.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 739/2010
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.416 din 2001 privind venitul minim garantat
-
24. 13.12.2010 RAPORT asupra PL nr. 836/2010
Proiect de Lege privind alocația pentru susținerea familiei
-
25. 09.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 515/2010
Propunere legislativă privind pregătirea practică a studenților
-
26. 09.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 590/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum și al Legii nr.567/2004 privind statutul personalului de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
-
27. 09.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 591/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
28. 09.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 623/2010
Propunere legislativă "Legea Arhivelor"
-
29. 09.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 655/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
-
30. 09.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 656/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr.113/2010
-
31. 09.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 661/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal și alte măsuri financiar -fiscale
-
32. 09.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 662/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie
-
33. 09.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 716/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2010 privind unele măsuri de reorganizare a activităților de tineret și sport
-
34. 09.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 717/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2010 privind preluarea Centrului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, de către Institutul Național de Cercetare -Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC",aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prin procedura comasării prin absorbție
-
35. 09.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 724/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
-
36. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 566/2010
Propunere legislativă cu privire la numirea managerilor și specialiștilor în consiliile de administrație al regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori al societăților comerciale, inclusiv al băncilor sau altor instituții de credit, societăților de asigurare și celor financiare
-
37. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 617/2010
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
38. 08.12.2010 AVIZ asupra PL nr. 624/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
-
39. 08.12.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.11.2010, 03.11.2010, 04.11.2010
-
40. 08.12.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.11.2010, 10.11.2010, 11.11.2010
-
41. 08.12.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.11.2010, 03.11.2010, 04.11.2010
-
42. 08.12.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2010, 10.11.2010, 11.11.2010
-
43. 30.11.2010 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 323/2010
Proiect de Lege privind sistemul unitar de pensii publice
-
44. 29.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 426/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
45. 29.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 433/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
-
46. 29.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 536/2010
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chișinău, la 26 august 2010, de amendare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, acordate de instituții de învățământ acreditate în România și în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 20 iunie 1998
Învățământ
47. 29.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 637/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
-
48. 24.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 463/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
Învățământ
49. 24.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 473/2010
Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri de stimulare a angajatorilor care încadrează în muncă persoane disponibilizate din sistemul bugetar
-
50. 23.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 323/2010
Proiect de Lege privind sistemul unitar de pensii publice
-
51. 23.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 342/2010
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
52. 23.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 475/2010
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
-
53. 23.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 499/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
54. 23.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 502/2010
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.56 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
55. 23.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 523/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
-
56. 23.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 538/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
-
57. 22.11.2010 AVIZ asupra PL nr. 608/2010
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
-
58. 18.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 434/2010
Proiect de Lege privind serviciul de asistent familial
Sănătate
59. 16.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 667/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
60. 16.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 670/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009
-
61. 16.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 192/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009
-
62. 16.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 415/2010
Proiect de Lege pentru îngrijirea copilului preșcolar
Sănătate
63. 16.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 429/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională continuă a adulților, republicată
-
64. 11.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 430/2010
Proiect de Lege pentru modificarea pct.12 din Ordonanța Guvernului nr.17/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
Sănătate
65. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.10.2010, 20.10.2010, 21.10.2010
-
66. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.06.2010
-
67. 10.11.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2010, 13.10.2010, 14.10.2010
-
68. 10.11.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.10.2010, 20.10.2010, 21.10.2010
-
69. 10.11.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.10.2010, 27.10.2010
-
70. 10.11.2010 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2010
-
71. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.10.2010, 06.10.2010, 07.10.2010
-
72. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.05.2010, 27.05.2010, 31.05.2010, 01.06.2010, 02.06.2010
-
73. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.09.2010, 29.09.2010, 30.09.2010
-
74. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.10.2010, 13.10.2010, 14.10.2010
-
75. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.2010, 02.07.2010
-
76. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.06.2010, 09.06.2010, 10.06.2010
-
77. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2010, 17.06.2010
-
78. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.06.2010, 24.06.2010
-
79. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.06.2010, 30.06.2010
-
80. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.04.2010, 21.04.2010, 22.04.2010
-
81. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.04.2010, 28.04.2010, 29.04.2010
-
82. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.05.2010, 05.05.2010, 06.05.2010
-
83. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.05.2010, 12.05.2010, 13.05.2010
-
84. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.03.2010, 18.03.2010
-
85. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.03.2010, 25.03.2010
-
86. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.04.2010
-
87. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.04.2010, 14.04.2010, 15.04.2010
-
88. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.2010
-
89. 10.11.2010 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.03.2010
-
90. 09.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 39/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
91. 09.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 423/2010
Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 ianuarie zi de sărbătoare națională legală
-
92. 09.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 424/2010
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată
-
93. 04.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 421/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
-
94. 02.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 128/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.319/14 iulie 2006 a securității și sănătății muncii și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată
Sănătate
95. 02.11.2010 RAPORT asupra PL nr. 139/2010
Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu modificările și completările ulterioare
Sănătate
96. 28.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 272/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
97. 28.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 291/2010
Propunere legislativă privind instituirea unei indemnizații sociale minime garantate pentru persoanele în vârstă care nu primesc pensie
-
98. 28.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 295/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor de război
-
99. 28.10.2010 RAPORT asupra PL nr. 334/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 21 iulie 2024, 16:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro