Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2011
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2011

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..310      >>

înregistrări găsite: 310
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.12.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2011, 15.11.2011, 16.11.2011, 17.11.2011
-
2. 14.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 260/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și Ordonanței Guvernului nr.64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
Apărare
3. 13.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 525/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 și a contului general de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2010
-
4. 12.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 662/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011
-
5. 07.12.2011 Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor - Viitorul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene - COM (2011) 613 -
6. 07.12.2011 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1084/2006 - COM (2011) 612 -
7. 07.12.2011 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de Instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbari sociale si inovare sociala - COM (2011) 609 -
8. 07.12.2011 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 - COM (2011) 615 -
9. 07.12.2011 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind dispozitiile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare regionala si obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si ocuparea fortei de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 – COM (2011) 614 -
10. 07.12.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.11.2011, 02.11.2011
-
11. 07.12.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.11.2011, 10.11.2011
-
12. 07.12.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.11.2011, 02.11.2011
-
13. 07.12.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2011, 10.11.2011
-
14. 06.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 559/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.54 din 24/01/2003 a sindicatelor
-
15. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 664/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare
-
16. 06.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 693/2011
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
-
17. 05.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 606/2011
Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei extreme și prevenirea unei catastrofe sociale
-
18. 05.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 627/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
-
19. 05.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 628/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București
-
20. 05.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 692/2011
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012
Sănătate
21. 29.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 639/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și a Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
-
22. 28.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 103/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar
-
23. 28.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 472/2010
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16¹² din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
24. 28.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 494/2010
Proiect de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003
-
25. 28.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 680/2010
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
26. 28.11.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 696/2010
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
-
27. 28.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 553/2011
Propunere legislativă privind completarea alin.(3) al art.76 din Legea nr.215/2001
-
28. 28.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 576/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
-
29. 28.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 581/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
-
30. 28.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 585/2011
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
31. 28.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 594/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
32. 28.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 608/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.94 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
33. 28.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 610/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordoanței de urgență nr.82 din 2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
34. 28.11.2011 Propunere de Regulament al Parlamentul European si al Consiliului privind Fondul social european si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 - COM (2011) 607 -
35. 28.11.2011 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) ? COM (2011) 608 -
36. 28.11.2011 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeana de cooperare teritoriala (GECT) in ceea ce priveste clarificarea, simplificarea si imbunatatirea constituirii si punerii in aplicare a unor astfel de grupari ? COM (2011) 610 -
37. 28.11.2011 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind dispozitii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regionala pentru obiectivul de cooperare teritoriala europeana ? COM (2011) 611 -
38. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 582/2011
Proiect de Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilitățile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri
-
39. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 602/2011
Propunere legislativă privind autorizarea, organizarea și exercitarea profesiei de stenograf în instanțele judecătorești
-
40. 23.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 652/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar și a unor măsuri financiar-bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 2014
-
41. 22.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 487/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
42. 17.11.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 613/2011
Proiectul Legii asistentei sociale
-
43. 17.11.2011 Propunere modificata de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste distribuirea de produse alimentare catre persoanele cele mai defavorizate din Uniune – COM (2011) 634 -
44. 17.11.2011 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 – COM (2011) 615 -
45. 16.11.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.10.2011, 26.10.2011, 27.10.2011
-
46. 15.11.2011 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 210/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii
-
47. 15.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 567/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2011 pentru completarea art.47 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
-
48. 15.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 613/2011
Proiectul Legii asistentei sociale
-
49. 10.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.10.2011, 19.10.2011, 20.10.2011
-
50. 10.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.10.2011, 26.10.2011, 27.10.2011
-
51. 07.11.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.10.2011, 13.10.2011
-
52. 07.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2011, 13.10.2011
-
53. 03.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 76/2011
Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare
Buget
54. 03.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 465/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
55. 03.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 466/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
56. 03.11.2011 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul social european si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 ? COM (2011) 607 -
57. 03.11.2011 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) – COM (2011) 608 -
58. 03.11.2011 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de Instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbari sociale si inovare sociala ? COM (2011) 609 -
59. 02.11.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2011
-
60. 02.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2011
-
61. 01.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 544/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
-
62. 01.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 557/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administrației și Internelor pentru anul 2011
-
63. 24.10.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 790/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2007 din 13/11/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
64. 24.10.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 68/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
65. 24.10.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 444/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
66. 24.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 541/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înființarea și funcționarea camerelor pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
-
67. 24.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2011, 21.09.2011, 22.09.2011
-
68. 24.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.09.2011, 29.09.2011
-
69. 24.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2011, 21.09.2011, 22.09.2011
-
70. 24.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2011, 29.09.2011
-
71. 21.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.10.2011, 19.10.2011, 20.10.2011
-
72. 19.10.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 297/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Buget
Juridică
73. 19.10.2011 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 453/2010
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Buget
Juridică
74. 18.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 520/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
75. 17.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 529/2011
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/05.01.2011 privind educația națională
-
76. 17.10.2011 Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind nivelul minim de formare a navigatorilor – COM (2011) 555 -
77. 13.10.2011 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 292/2010
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare
Sănătate
78. 13.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 365/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.259 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
Sănătate
79. 12.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 467/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
80. 12.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 486/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
81. 11.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 536/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene
-
82. 03.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 84/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2010 privind modificarea alin.(1) al art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2010 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Buget
Juridică
83. 03.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 468/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
84. 03.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 469/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
-
85. 03.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 478/2011
Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
86. 03.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.09.2011, 15.09.2011
-
87. 03.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2011, 15.09.2011
-
88. 28.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 521/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
89. 27.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 68/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
90. 27.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 444/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
91. 26.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 421/2011
Propunere legislativă privind contractarea serviciilor sociale
-
92. 26.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 463/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
93. 26.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 464/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
94. 26.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 484/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu
-
95. 26.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 496/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România și Confederația Elvețiană, semnat la București la 28 februarie 2011, de amendare a Convenției între România și Confederația Elvețiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere și a Protocolului, semnate la București la 25 octombrie 1993
-
96. 26.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 502/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2011 pentru modificarea și completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
97. 26.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 506/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
98. 26.09.2011 Propunere de Directiv? a Parlamentului European ?i a Consiliului privind cerin?ele minime de securitate ?i s?n?tate referitoare la expunerea lucr?torilor la riscuri generate de agen?ii fizici (câmpuri electromagnetice) [a dou?zecea directiv? special? în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] – [COM(2011)348] -
99. 26.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2011, 07.09.2011
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 21 iulie 2024, 15:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro