Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2012
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2012

1..99 | 100..194      >>

înregistrări găsite: 194
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.11.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2012, 24.10.2012, 25.10.2012
-
2. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 311/2012
Propunere legislativă pentru abrogarea lit.c) a art.1 și Cap.IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Buget
3. 31.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 430/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
-
4. 31.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2012, 11.10.2012
-
5. 31.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2012, 02.10.2012, 03.10.2012, 04.10.2012
-
6. 31.10.2012 Raport comun asupra Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2011 Buget
7. 31.10.2012 Raport comun asupra Raportului de activitate al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pe anul 2010 Buget
8. 23.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 428/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2011
-
9. 23.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 429/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
-
10. 15.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 75/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților
Învățământ
11. 12.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 363/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
12. 10.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 145/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război
-
13. 10.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 465/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
14. 10.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 466/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
15. 10.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 717/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
16. 10.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 215/2012
Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea statului a activelor fondurilor de pensii private și abrogarea Legii nr.411 din 18/10/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
17. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 322/2012
Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
-
18. 10.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 340/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
-
19. 10.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 400/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
-
20. 10.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 401/2012
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
21. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 416/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
-
22. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 420/2012
Propunere legislativă privind amnistia fiscală pentru pensionari
-
23. 10.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 421/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal
-
24. 09.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.09.2012, 25.09.2012, 26.09.2012, 27.09.2012
-
25. 09.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.09.2012, 05.09.2012, 06.09.2012
-
26. 09.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2012, 12.09.2012, 13.09.2012
-
27. 09.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2012, 20.09.2012
-
28. 09.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.08.2012, 28.08.2012, 29.08.2012, 30.08.2012
-
29. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 199/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.151/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ
Învățământ
30. 03.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 378/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor anului 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
31. 03.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 389/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare
-
32. 03.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 392/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România
-
33. 03.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 399/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
34. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 374/2009
Proiect de Lege privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
Administrație
35. 02.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 561/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
36. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 655/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
37. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 26/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
Sănătate
38. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 194/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
39. 02.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 342/2010
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
40. 02.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 384/2010
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
41. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 422/2010
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
42. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 569/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Sănătate
43. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 572/2010
Proiect de Lege privind completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
44. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 697/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată
-
45. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 872/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
46. 02.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 68/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
47. 02.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 76/2011
Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localități necooperativizate în perioada comunistă, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări și achiziții, produse animaliere și agroalimentare
Buget
48. 02.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 98/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu modificările și completările ulterioare privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
49. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 221/2011
Proiect de Lege pentru modifiarea alin.(1) al art.40 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
50. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 222/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
51. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 267/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.16 alin.(1) lit.e) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap
Sănătate
52. 02.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 444/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
53. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 470/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modifcarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
54. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 477/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
55. 02.10.2012 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 487/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
56. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 599/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
57. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 600/2011
Propunere legislativă pentru completarea art.22 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
58. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 601/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
59. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 603/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
60. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 604/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
61. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 607/2011
Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
62. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 658/2011
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
63. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 659/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
64. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 681/2011
Proiect de Lege privind statutul profesional al medicului expert al asigurărilor sociale
Sănătate
65. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 682/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
66. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 687/2011
Propunere legislativă pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
67. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 690/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată cu modificările și completările ulterioare
-
68. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 691/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.284 din 2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
69. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 715/2011
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
70. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 716/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.169 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
71. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 718/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
-
72. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 720/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
73. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 721/2011
Proiect de Lege privind consacrarea zilei de 10 mai - Ziua Independenței ca zi de sărbătoare națională
-
74. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 722/2011
Proiect de Lege privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
75. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 19/2012
Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
76. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 49/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
-
77. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 67/2012
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al articolului 62 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
78. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 73/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
79. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 91/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România
Sănătate
80. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 92/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.17 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
81. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 103/2012
Proiect de Lege pentru completarea Anexei nr.IV din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
82. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 109/2012
Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Buget
83. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 110/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
-
84. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 122/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.111 din 8/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
85. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 190/2012
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
86. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 201/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice
-
87. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 203/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
88. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 205/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
89. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 207/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
90. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 208/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
91. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 209/2012
Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa
-
92. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 211/2012
Proiect de Lege privind modificarea și completarea articolului 65, alineatul (4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
-
93. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 227/2012
Propunere legislativă pentru completarea art.3 alin.(5) din Legea nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
Sănătate
94. 02.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 295/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
Buget
95. 02.10.2012 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 295/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
Buget
96. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 313/2012
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Buget
97. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 320/2012
Proiect de Lege privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
-
98. 02.10.2012 AVIZ asupra PL nr. 324/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
-
99. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 333/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 21 iulie 2024, 16:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro