Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2013
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2013

1..99 | 100..199 | 200..239      >>

înregistrări găsite: 239
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 30.12.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.10.2013, 09.10.2013, 10.10.2013
-
2. 23.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 433/2013
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
3. 23.12.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.10.2013, 09.10.2013, 10.10.2013
-
4. 23.12.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.10.2013, 16.10.2013, 17.10.2013
-
5. 23.12.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.10.2013, 16.10.2013, 17.10.2013
-
6. 20.12.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 465/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
7. 20.12.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 466/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
8. 20.12.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 717/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
9. 19.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 439/2013
Propunere legislativă pentru susținerea creșterii natalității
Buget
10. 19.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 501/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2013 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
11. 18.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 494/2013
Propunere legislativă privind Statutul interpretului în limbaj mimico-gestual
-
12. 18.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 575/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
-
13. 12.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 465/2013
Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
-
14. 12.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 467/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată
-
15. 12.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 490/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
16. 12.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 507/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri și a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
-
17. 12.12.2013 RAPORT asupra PL nr. 513/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii
-
18. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 508/2013
Proiect de Lege privind invențiile de serviciu
-
19. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 510/2013
Propunere legislativă pentru completarea articolului 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-
20. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 523/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
-
21. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 554/2013
Propunere legislativă pentru completarea Legii 571/2003, Codul Fiscal
-
22. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 556/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
-
23. 11.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 561/2013
Propunere legislativă pentru completarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
24. 10.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 445/2013
Propunere legislativă pentru completarea art.21 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare
-
25. 10.12.2013 AVIZ asupra PL nr. 559/2013
Propunere legislativă pentru completarea art.182 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
26. 27.11.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 465/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
27. 27.11.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 466/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
28. 27.11.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 717/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
29. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 514/2013
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
Sănătate
30. 22.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 515/2013
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
-
31. 21.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 609/2011
Propunere legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic și consular
-
32. 21.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 279/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
33. 21.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 293/2013
Propunere legislativă privind încurajarea absolvenților sistemului de învățământ superior, subvenționat de către stat, de a activa în cadrul economiei autohtone
-
34. 21.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 388/2013
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
-
35. 21.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 448/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic și consular al României
-
36. 21.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 481/2013
Propunere legislativă privind scutirea angajatorilor de plata contribuțiilor sociale obligatorii
-
37. 20.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 449/2013
Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
-
38. 20.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 464/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a nr.365 din 29 mai 2007
-
39. 13.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 410/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 modificat de Legea 40/2011
-
40. 13.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 411/2013
Propunere legislativă de completare și modificare a articolului 56, alineatul 5 din Legea nr.283/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
-
41. 07.11.2013 RAPORT asupra PL nr. 319/2013
Proiect de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învațământ superior
-
42. 06.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 366/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii privind practica elevilor și studenților nr.258/2007
-
43. 06.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 367/2013
Propunere legislativă privind instituirea unor facilități pentru studenții și masteranzii de administrație publică, științe politice, relații internationale și studii europene sub forma unor strategii de practică retribuite
-
44. 06.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 369/2013
Propunere legislativă privind instituirea educației la domiciliu
-
45. 06.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 391/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură
-
46. 06.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 395/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2013 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
47. 06.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 397/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza ", promoția 2013
-
48. 06.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 399/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1961 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
49. 06.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 406/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2013 privind completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
-
50. 06.11.2013 AVIZ asupra PL nr. 407/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România
-
51. 31.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 356/2013
Propunere legislativă privind acordarea gratuită de ajutoare alimentare provenite din stocurile de intervenție comunitare categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România
-
52. 30.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 350/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă în domeniul forței de muncă
-
53. 30.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 378/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
-
54. 29.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 319/2013
Proiect de Lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învațământ superior
-
55. 22.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 469/2010
Proiect de Lege privind constituirea Fondului social pentru acordarea de ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure, cu venituri reduse și care utilizează gaze naturale, păcură sau alți combustibili lichizi pentru încălzirea locuinței
Industrii
56. 17.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 283/2013
Propunere legislativă pentru completarea art.264 din Legea nr.1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale publicată în Monitorul oficial nr.18 din 18 ianuarie 2011
-
57. 17.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 318/2013
Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
-
58. 17.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 341/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
Administrație
59. 17.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 353/2013
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau care dețin direct sau indirect o participație majoritară
-
60. 16.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 343/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, precum și a Legii nr.265/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române și pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
-
61. 16.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 345/2013
Proiect de Lege privind trecerea Centrului Național de Cultură a Romilor-Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenției Naționale pentru Romi
-
62. 16.10.2013 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului în ceea ce priveste alocarea financiara din Fondul social european pentru anumite state membre – COM (2013) 560 -
63. 16.10.2013 PRopunere de Recomandare a Consiliului cu privire la masurile de integrare efectiva a romilor în statele membre - COM (2013) 460 -
64. 08.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 214/2013
Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
Juridică
65. 08.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 218/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
66. 08.10.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.09.2013, 25.09.2013, 26.09.2013
-
67. 08.10.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.10.2013, 02.10.2013, 03.10.2013
-
68. 08.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.09.2013, 25.09.2013, 26.09.2013
-
69. 08.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2013, 02.10.2013, 03.10.2013
-
70. 07.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 279/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
71. 07.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 293/2013
Propunere legislativă privind încurajarea absolvenților sistemului de învățământ superior, subvenționat de către stat, de a activa în cadrul economiei autohtone
-
72. 07.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 295/2013
Propunere legislativă privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născuți
-
73. 07.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 297/2013
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
74. 04.10.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.09.2013, 19.09.2013
-
75. 04.10.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.09.2013, 19.09.2013
-
76. 01.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 221/2013
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
-
77. 01.10.2013 AVIZ asupra PL nr. 248/2013
Propunere legislativă privind protecția întreprinzătorului din România
-
78. 01.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 267/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
-
79. 01.10.2013 RAPORT asupra PL nr. 277/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2013 pentru modificarea art.37, precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.35 alin.(2) și art.38 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
-
80. 30.09.2013 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - „Impreuna pentru tinerii Europei - apel la actiune pentru combaterea somajului in randul tinerilor” – COM (2013) 447 -
81. 19.09.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 682/2011
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
82. 19.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 217/2013
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
83. 19.09.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.09.2013, 04.09.2013, 05.09.2013
-
84. 19.09.2013 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.09.2013, 11.09.2013, 12.09.2013
-
85. 19.09.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.2013, 04.09.2013, 05.09.2013
-
86. 19.09.2013 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.09.2013, 11.09.2013, 12.09.2013
-
87. 11.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 270/2013
Propunere legislativă privind modificarea articolului 23 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
88. 10.09.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 109/2012
Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Buget
89. 10.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 244/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
Apărare
90. 05.09.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 374/2009
Proiect de Lege privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
Administrație
91. 05.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 232/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
-
92. 05.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 245/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor
-
93. 05.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 247/2013
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
-
94. 05.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 257/2013
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
95. 05.09.2013 AVIZ asupra PL nr. 271/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
96. 03.09.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 561/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
97. 03.09.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 422/2010
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
98. 03.09.2013 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 872/2010
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
99. 03.09.2013 RAPORT asupra PL nr. 213/2013
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 21 iulie 2024, 15:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro