Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2014
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2014

1..99 | 100..199 | 200..250      >>

înregistrări găsite: 250
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 520/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici
-
2. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 572/2014
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
Sănătate
3. 16.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 573/2014
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
-
4. 15.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 511/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
5. 15.12.2014 AVIZ asupra PL nr. 513/2014
Proiectul Legii de completare a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
-
6. 15.12.2014 Aviz comun consultativ - audiere ministru delegat pentru dialog social Egalitatea de șanse
7. 15.12.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.11.2014, 26.11.2014, 27.11.2014
-
8. 15.12.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.11.2014, 26.11.2014, 27.11.2014
-
9. 10.12.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 459/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări de sănătate
Sănătate
10. 09.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 232/2014
Propunere legislativă privind instituirea asistentului responsabil de relația cu cetățenii vârstnici
Administrație
11. 08.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 68/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
Buget
12. 08.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 450/2014
Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) și (2) ale art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
-
13. 08.12.2014 RAPORT asupra PL nr. 452/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.e) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii
-
14. 08.12.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 464/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Apărare
15. 27.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 252/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.58 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
16. 27.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 447/2014
Proiect de Lege privind declararea zilei de 1 octombrie - Ziua Bunicilor
-
17. 27.11.2014 RAPORT asupra PL nr. 464/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Apărare
18. 27.11.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.11.2014, 20.11.2014
-
19. 27.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.11.2014, 20.11.2014
-
20. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 467/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
-
21. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 476/2014
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
-
22. 20.11.2014 AVIZ asupra PL nr. 483/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
23. 03.11.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014
-
24. 03.11.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.10.2014, 02.10.2014
-
25. 03.11.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.10.2014, 15.10.2014, 16.10.2014
-
26. 03.11.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014
-
27. 03.11.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2014, 15.10.2014, 16.10.2014
-
28. 14.10.2014 AVIZ asupra PL nr. 442/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
29. 14.10.2014 RAPORT asupra PL nr. 459/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări de sănătate
Sănătate
30. 14.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2014, 02.10.2014
-
31. 14.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2014, 17.09.2014, 18.09.2014
-
32. 14.10.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.09.2014, 24.09.2014, 25.09.2014
-
33. 29.09.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 73/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
34. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 75/2014
Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de bonă
-
35. 25.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 360/2014
Propunere legislativă pentru modificarea art.67 alin.(4) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
-
36. 25.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 400/2014
Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale pentru Egalitate Salarială
-
37. 25.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 432/2014
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Titlului VIII, Cap.6, al Legii Nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
38. 23.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.09.2014, 09.09.2014, 10.09.2014, 11.09.2014
-
39. 23.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2014, 09.09.2014, 10.09.2014, 11.09.2014
-
40. 22.09.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 73/2014
Proiect de Lege privind administrarea creanțelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă
Buget
41. 18.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 355/2014
Proiect de Lege pentru ratificarea Înțelegerii în domeniul securității sociale între Guvernul României și Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 noiembrie 2013
-
42. 18.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 394/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2014 privind unele măsuri pentru completarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru aprobarea unor măsuri financiare
-
43. 18.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 403/2014
Lege cadru privind statutul cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul României
-
44. 16.09.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 109/2012
Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV(art.17-26)din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Buget
45. 16.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 402/2014
Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
Buget
46. 11.09.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 626/2013
Propunere legislativă pentru modificarea art.331 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
47. 11.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 205/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
48. 11.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 215/2014
Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de protectie și susținere a elevilor încadrați în muncă pe perioada vacanței de vară
-
49. 11.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 259/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
Transport
50. 09.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 352/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative
-
51. 09.09.2014 AVIZ asupra PL nr. 385/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.82/2006 privind recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
52. 08.09.2014 asupra PL nr. 528/2013
Propunere legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice
-
53. 08.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 612/2013
Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
Transport
54. 08.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 286/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii
-
55. 08.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 336/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
56. 08.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 342/2014
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății
Sănătate
57. 08.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.07.2014, 04.07.2014, 02.07.2014, 03.07.2014
-
58. 08.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.08.2014, 28.08.2014, 26.08.2014, 27.08.2014
-
59. 08.09.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.09.2014, 03.09.2014, 04.09.2014
-
60. 08.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2014, 04.07.2014, 02.07.2014, 03.07.2014
-
61. 08.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.08.2014, 28.08.2014, 26.08.2014, 27.08.2014
-
62. 08.09.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.09.2014, 03.09.2014, 04.09.2014
-
63. 04.09.2014 asupra PL nr. 528/2013
Propunere legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice
-
64. 04.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 148/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
65. 04.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 197/2014
Propunere legislativă pentru prevenirea abandonului școlar în rândul elevilor -cazuri sociale
-
66. 04.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 260/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
67. 04.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 389/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și complearea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, prcum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizație pentru creșterea copilului
-
68. 04.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 390/2014
Proiect de Lege privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii
-
69. 02.09.2014 RAPORT asupra PL nr. 247/2014
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Buget
70. 01.09.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 29/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
71. 26.08.2014 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 648/2013
Propunere legislativă privind protecția drepturilor persoanelor vârstnice
-
72. 26.08.2014 RAPORT asupra PL nr. 150/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
73. 26.08.2014 RAPORT asupra PL nr. 198/2014
Propunere legislativă privind facilitățile acordate elevilor -cazuri sociale pentru transportul public în comun
-
74. 26.08.2014 RAPORT asupra PL nr. 216/2014
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea 53/2003 -Codul muncii, republicată
-
75. 26.08.2014 RAPORT asupra PL nr. 221/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii
-
76. 09.07.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.06.2014, 26.06.2014, 25.06.2014
-
77. 09.07.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2014, 26.06.2014, 25.06.2014
-
78. 26.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 262/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
79. 26.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 292/2014
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală
-
80. 26.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 326/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.17 și 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României
-
81. 24.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.06.2014, 19.06.2014, 18.06.2014
-
82. 24.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.06.2014, 19.06.2014, 18.06.2014
-
83. 23.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 289/2014
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
84. 23.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 02.06.2014, 05.06.2014, 03.06.2014, 04.06.2014
-
85. 23.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.06.2014, 12.06.2014
-
86. 23.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.06.2014, 05.06.2014, 03.06.2014, 04.06.2014
-
87. 23.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2014, 12.06.2014
-
88. 19.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 149/2014
Propunere legislativă pentru completarea art.55 al Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
89. 19.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 166/2014
Propunere legislativă pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
Buget
90. 19.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 186/2014
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
91. 19.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 200/2014
Propunere legislativă privind declararea Zilei Înălțării Domnului -Ziua Eroilor, sărbătoare naționale legală, zi nelucrătoare
-
92. 19.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 214/2014
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
-
93. 19.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 281/2014
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților
-
94. 19.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 293/2014
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
95. 19.06.2014 AVIZ asupra PL nr. 313/2014
Propunere legislativă pentru stimularea înființării microîntreprinderilor de către cetățenii români cu rezidență într-o țară străină, care își restabilesc rezidența pe teritoriul României
-
96. 19.06.2014 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.05.2014, 29.05.2014, 28.05.2014
-
97. 19.06.2014 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2014, 28.05.2014, 29.05.2014
-
98. 16.06.2014 RAPORT asupra PL nr. 48/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătății și protecției sociale
Sănătate
99. 16.06.2014 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 528/2013
Propunere legislativă privind exonerarea de la plată a unor sume de către personalul plătit din fonduri publice
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 21 iulie 2024, 17:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro