Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2017
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2017

1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..315      >>

înregistrări găsite: 315
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 15.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.11.2017, 08.11.2017, 09.11.2017
-
2. 15.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.11.2017, 14.11.2017, 15.11.2017, 16.11.2017
-
3. 15.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.11.2017, 22.11.2017, 23.11.2017
-
4. 15.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.11.2017, 29.11.2017
-
5. 15.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2017, 08.11.2017, 09.11.2017
-
6. 15.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.11.2017, 14.11.2017, 15.11.2017, 16.11.2017
-
7. 15.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2017, 22.11.2017, 23.11.2017
-
8. 15.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.11.2017, 29.11.2017
-
9. 13.12.2017 asupra PL nr. 12/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Învățământ
10. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 371/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Buget
11. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 567/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018
Egalitatea de șanse
12. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 568/2017
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
-
13. - 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 568/2017
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
-
14. 06.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 481/2016
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice
-
15. 05.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 241/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
16. 05.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 76/2017
Proiect de Lege pentru completarea art. 12 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
17. 05.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 466/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
-
18. 29.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 427/2017
Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
19. 28.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 310/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
-
20. 28.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 360/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.28 alin.(3) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art.90 alin.(3) din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative
-
21. 28.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 365/2017
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
22. 28.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 393/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
23. 27.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 450/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
-
24. 27.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 451/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
-
25. 23.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 345/2017
Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii
-
26. 23.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 400/2017
Proiect de Lege privind reglementarea activității de telemuncă
-
27. 23.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.10.2017, 18.10.2017, 19.10.2017
-
28. 23.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.10.2017, 25.10.2017, 26.10.2017
-
29. 23.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.10.2017, 31.10.2017, 01.11.2017, 02.11.2017
-
30. 23.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2017, 18.10.2017, 19.10.2017
-
31. 23.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2017, 25.10.2017, 26.10.2017
-
32. 23.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.10.2017, 31.10.2017, 01.11.2017, 02.11.2017
-
33. 22.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 223/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată
Administrație
34. 20.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 423/2017
Proiectul Legii prevenirii
-
35. 20.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 434/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern
-
36. 16.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 317/2017
Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
Juridică
37. 15.11.2017 Propunere de Recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate si eficace – COM (2017) 563 -
38. 14.11.2017 asupra PL nr. 556/2015
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Administrație
39. 14.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 123/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
40. 14.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 309/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
41. 14.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 325/2017
Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) al articolului 1 din Ordonanța de Urgență nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare
Buget
42. 13.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 401/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României
-
43. 13.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 410/2017
Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului
-
44. 08.11.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 486/2015
Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
-
45. 08.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 158/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
-
46. 08.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 367/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului
-
47. 06.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 375/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor
-
48. 06.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 379/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
49. 06.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 380/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2017 pentru modificarea art.8 din Legea nr.165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore
-
50. 06.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 382/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2017 pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele
-
51. 02.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2017, 28.09.2017
-
52. 02.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.10.2017, 11.10.2017, 12.10.2017
-
53. 02.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2017, 11.10.2017, 12.10.2017
-
54. 31.10.2017 asupra PL nr. 717/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere
Agricultură
Juridică
55. 31.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 67/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
56. 31.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 153/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
Buget
Administrație
57. 30.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 338/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
-
58. 30.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 343/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
59. 30.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 344/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul" Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și completarea unor acte normative
-
60. 30.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 346/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
61. 30.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 347/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală
-
62. 30.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 348/2017
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
63. 30.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 354/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernlui nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
-
64. 30.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 355/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2017 privind formarea inițială a ofițerilor în activitate din Ministerul Apărării Naționale în instituții de învățământ superior militar din străinătate
-
65. 30.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 361/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
66. 25.10.2017 Propunere de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - COM (2017) 343 -
67. 24.10.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 730/2015
Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor și tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale și profesionale
Învățământ
68. 24.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 86/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
69. 24.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 215/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2017 pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
-
70. 18.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 185/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr.62/2011 și a art.11 alin.(2) lit.c) din Legea nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
-
71. 17.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2017
-
72. 17.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2017
-
73. 16.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 253/2017
Propunere legislativă privind Garda Civilă și realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat
-
74. 16.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 299/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
75. 16.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 300/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
76. 16.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 318/2017
Proiect de Lege privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
-
77. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 872/2015
Proiect de Lege privind reglementarea experienței profesionale
Administrație
78. 12.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 237/2017
Propunere legislativă privind Statutul cadrelor de informații
-
79. 12.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 323/2017
Proiect de Lege pentru completarea articolului 65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
80. 11.10.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 561/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
81. 11.10.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 45/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
82. 10.10.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 732/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
83. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 783/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
84. 10.10.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 838/2015
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.14/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Buget
85. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 403/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
86. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 429/2016
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
87. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 266/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014
-
88. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 285/2017
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016
-
89. 10.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 297/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Buget
90. 04.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 262/2017
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
-
91. 04.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.09.2017
-
92. 04.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017
-
93. 04.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017
-
94. 04.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017
-
95. 04.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2017
-
96. 04.10.2017 Propunere de Recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolventilor – COM (2017) 249 -
97. 03.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 274/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
98. 27.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 68/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Juridică
99. 26.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 60/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 21 iulie 2024, 16:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro