Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2020
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2020

1..99 | 100..199 | 200..261      >>

înregistrări găsite: 261
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 23.12.2020 Aviz audiere Raluca Turcan - candidat la functia de ministru al muncii si protectiei sociale -
2. 23.12.2020 AVIZ COMUN AUDIERE Doamna Raluca Turcan Egalitatea de șanse
3. 21.12.2020 RAPORT asupra PL nr. 60/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
4. 21.12.2020 RAPORT asupra PL nr. 391/2020
Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de masă salariaților aflați în șomaj tehnic ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgență
-
5. 21.12.2020 RAPORT asupra PL nr. 508/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
6. 16.12.2020 RAPORT asupra PL nr. 621/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare
-
7. 16.12.2020 RAPORT asupra PL nr. 561/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii
-
8. 15.12.2020 RAPORT asupra PL nr. 59/2020
Proiect de Lege privind protecția persoanelor cu boli și afecțiuni alergice în România
Sănătate
Învățământ
9. 14.12.2020 RAPORT asupra PL nr. 558/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
10. 14.12.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.11.2020, 17.11.2020
-
11. 14.12.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.11.2020, 24.11.2020, 25.11.2020
-
12. 10.12.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.11.2020, 03.11.2020, 04.11.2020
-
13. 02.12.2020 RAPORT asupra PL nr. 537/2020
Proiect de Lege privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale din România
Sănătate
14. 02.12.2020 RAPORT asupra PL nr. 587/2020
Proiect de Lege privind acordarea indemnizației de scurtă durată
-
15. 24.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 295/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii
-
16. 24.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 307/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
17. 24.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 325/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
18. 24.11.2020 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 501/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2020 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
19. 24.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 609/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
20. 24.11.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.10.2020, 20.10.2020, 21.10.2020
-
21. 24.11.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.10.2020, 27.10.2020, 28.10.2020, 29.10.2020, 30.10.2020
-
22. 17.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 355/2016
Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov
Sănătate
23. 16.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 379/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare
Buget
24. 16.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 440/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
Tehnologia informației
25. 09.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 552/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
Buget
26. 04.11.2020 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 26/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
27. 04.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 663/2020
Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
28. 03.11.2020 RAPORT asupra PL nr. 736/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru abrogarea art.5 alin.(7) lit.ș) și cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Juridică
29. 03.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 661/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2020 pentru aprobarea Acordului de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Creditor și România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 euro, semnat la București, la 8 octombrie 2020 și la Bruxelles, la 19 octombrie 2020
-
30. 03.11.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.10.2020
-
31. 03.11.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.10.2020, 07.10.2020, 08.10.2020
-
32. 03.11.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2020, 13.10.2020, 14.10.2020, 15.10.2020
-
33. 02.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 568/2020
Propunere legislativă privind comasarea prin absorbție a Institutului Român pentru Drepturile Omului de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
-
34. 02.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 629/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2020 privind modificarea și completarea art.58 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
35. 02.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 630/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
-
36. 02.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 633/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
-
37. 02.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 639/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
38. 02.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 642/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, precum și pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991
-
39. 02.11.2020 AVIZ asupra PL nr. 648/2020
Proiect de Lege privind măsurile necesare pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore
-
40. 28.10.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2020, 15.09.2020
-
41. 27.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 715/2018
Propunere legislativă privind dialogul social
-
42. 27.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 291/2020
Propunere legislativă privind munca în domeniul pescuitului maritim
Transport
43. 21.10.2020 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 26/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
44. 20.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 504/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora
Administrație
45. 19.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 616/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
-
46. 15.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 85/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
47. 15.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 572/2020
Proiect de Lege privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii
Învățământ
48. 14.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 431/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
-
49. 13.10.2020 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 657/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
50. 13.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 175/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011
-
51. 13.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 606/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
-
52. 12.10.2020 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 428/2018
Proiect de Lege pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
53. 12.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 522/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensile militare de stat
Apărare
54. 12.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 189/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
55. 12.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 584/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2
-
56. 12.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 590/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de răspîndirea coronavirusului SARS-CoV-2
-
57. 12.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 615/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(6) și (7) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
58. 12.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 619/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
-
59. 07.10.2020 RAPORT asupra PL nr. 557/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în strainătate
-
60. 07.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 567/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și la concursul de admitere în magistratură
-
61. 05.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 436/2020
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare
-
62. 05.10.2020 AVIZ asupra PL nr. 437/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
63. 05.10.2020 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Agenda Europeana a Competentelor pentru competitivitate sustenabila, echitate sociala si rezilienta – COM (2020) 274 -
64. 21.09.2020 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 83/2017
Proiect de Lege pentru modificarea pct.38 din anexa nr.2 din Legea nr.263 /2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
65. 21.09.2020 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 526/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău
-
66. 21.09.2020 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 657/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
67. 21.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 453/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
68. 21.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 486/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
69. 21.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 493/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
70. 21.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 494/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
71. 21.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 496/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
-
72. 21.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 505/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art.IV alin.(2) și V din Legea nr.236/2019 pentru modificarea și completarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
73. 21.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 520/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
-
74. 21.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 522/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale
-
75. 21.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 523/2020
Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri pentru stimularea activității și reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism
-
76. 21.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.09.2020, 02.09.2020, 03.09.2020
-
77. 21.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.09.2020, 08.09.2020, 09.09.2020, 10.09.2020
-
78. 10.09.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 87/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
79. 10.09.2020 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 87/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
80. 08.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 87/2017
Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
81. 07.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 491/2020
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare
-
82. 07.09.2020 AVIZ asupra PL nr. 492/2020
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
-
83. 07.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.08.2020, 25.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 31.08.2020
-
84. 07.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.08.2020, 17.08.2020, 18.08.2020, 19.08.2020, 20.08.2020
-
85. 07.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.08.2020, 04.08.2020, 10.08.2020, 11.08.2020, 13.08.2020
-
86. 03.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 372/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor
Buget
87. 02.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 371/2020
Proiect de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice
-
88. 02.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 420/2020
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
Sănătate
89. 02.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 480/2020
Proiect de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
Apărare
90. 02.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.07.2020, 27.07.2020
-
91. 02.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.07.2020, 14.07.2020, 16.07.2020, 20.07.2020, 21.07.2020
-
92. 02.09.2020 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.07.2020, 02.07.2020, 07.07.2020, 08.07.2020, 09.07.2020
-
93. 01.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 386/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
Buget
94. 01.09.2020 RAPORT asupra PL nr. 396/2020
Propunere legislativă pentru acordarea unor drepturi urmașilor personalului medical implicat în combaterea pandemiei de coronavirus COVID - 19
Sănătate
95. 27.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 376/2020
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Consiliului național pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională
-
96. 27.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 398/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
-
97. 27.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 399/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
98. 27.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 400/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
99. 27.08.2020 AVIZ asupra PL nr. 407/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 21 iulie 2024, 16:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro