Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2021
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2021

1..99 | 100..199 | 200..266      >>

înregistrări găsite: 266
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 23.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 399/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2018
-
2. 23.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 151/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
-
3. 23.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 152/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.72/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
-
4. 23.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 95/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
Buget
5. 23.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 221/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019
-
6. 23.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 223/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
-
7. 23.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 224/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
-
8. 23.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 595/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020
-
9. 23.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 596/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021
-
10. 23.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 597/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
-
11. 23.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 598/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar, către CEC BANK S.A.
-
12. 23.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 599/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2021 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
-
13. 21.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 440/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Sănătate
14. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 459/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice prin încurajarea natalității prin deduceri personale din venituri salariale
-
15. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 515/2021
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
-
16. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 567/2021
Proiect de Lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate
-
17. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 570/2021
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrelor de nașteri pe teritoriul României
-
18. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 574/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
19. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 586/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.4/2021 privind protecția drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecțiuni alergice
-
20. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 611/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2022
Drepturile omului
Egalitatea de șanse
Sport
21. 21.12.2021 AVIZ asupra PL nr. 612/2021
Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022
-
22. 20.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.12.2021, 08.12.2021, 09.12.2021
-
23. 20.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.12.2021, 15.12.2021, 16.12.2021
-
24. 20.12.2021 Propunere de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului privind Anul european al tineretului 2022 – COM (2021) 634 -
25. 15.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 656/2020
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011
Juridică
26. 15.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 73/2021
Proiect de Lege privind unele măsuri de îmbunătățire a implicării angajaților în procesele decizionale la nivelul angajatorilor
Juridică
27. 15.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 261/2021
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
Apărare
28. 14.12.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 89/2015
Propunere legislativă pentru modificarea art.87 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
29. 14.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 107/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr.210/1999
-
30. 14.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 591/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
-
31. 14.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 171/2020
Proiect de Lege privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
-
32. 14.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 454/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011
-
33. 14.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 195/2021
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
-
34. 14.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 238/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
35. 14.12.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 251/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
36. 14.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 359/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2021 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Industrii
Administrație
37. 14.12.2021 RAPORT asupra PL nr. 422/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România
Juridică
Apărare
38. 14.12.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.11.2021, 25.11.2021
-
39. 14.12.2021 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Economia UE dupa pandemia de COVID-19: implicatii pentru guvernanta economica – COM (2021) 662 -
40. 24.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.11.2021, 16.11.2021, 17.11.2021, 18.11.2021
-
41. 24.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2021, 10.11.2021, 11.11.2021
-
42. 24.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2021, 04.11.2021
-
43. 24.11.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Gabriela Firea, candidat la functia de ministru al familiei, tineretului și egalitatii de șanse Egalitatea de șanse
Sport
44. 24.11.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Marius-Constantin Budai, candidat la functia de ministru al muncii si solidaritatii sociale Egalitatea de șanse
45. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 485/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătății precum și pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
-
46. 17.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 505/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului
-
47. 17.11.2021 Propunere de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a programului de politica pentru 2030 - „Calea catre deceniul digital” – COM (2021) 574 -
48. 16.11.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 441/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
49. 15.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 28/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
-
50. 15.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 476/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările
-
51. 15.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 523/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
52. 12.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.10.2021, 21.10.2021
-
53. 11.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 474/2021
Proiectul Legii acvaculturii
-
54. 11.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 522/2021
Proiect de Lege privind desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
55. 09.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 464/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
56. 09.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 468/2021
Proiect de Lege pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
-
57. 09.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 475/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului
-
58. 09.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 480/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
59. 09.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 490/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
60. 09.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 514/2021
Proiect de Lege privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
-
61. 09.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 544/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
-
62. 04.11.2021 RAPORT asupra PL nr. 212/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
63. 04.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.10.2021, 27.10.2021, 28.10.2021
-
64. 04.11.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2021, 13.10.2021, 14.10.2021
-
65. 03.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 434/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”
-
66. 03.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 437/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”
-
67. 03.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 454/2021
Proiect de Lege privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer
-
68. 03.11.2021 AVIZ asupra PL nr. 460/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată
-
69. 27.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 513/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
Industrii
70. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 199/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
71. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 259/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri
-
72. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 353/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
73. 20.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 328/2021
Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
Juridică
74. 19.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 285/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
75. 19.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 309/2021
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008, privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
76. 19.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 321/2021
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
77. 19.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 348/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
-
78. 19.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 387/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România și a altor acte normative
-
79. 19.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 407/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgență și pentru simplificarea procedurilor de desemnare ale unităților sanitare ca operatori medicali, precum și pentru abrogarea unor acte normative
-
80. 19.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 409/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
-
81. 19.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 425/2021
Proiect de Lege pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
-
82. 19.10.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea doamnei Oana Toiu, candidat la funcția de ministru al muncii si protectiei sociale Egalitatea de șanse
83. 19.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2021, 29.09.2021, 30.09.2021
-
84. 14.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 496/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
85. 14.10.2021 asupra PL nr. 347/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
Constitutionalitate
86. 12.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 316/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
-
87. 12.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 317/2021
Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul educației
-
88. 12.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 339/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
-
89. 12.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 380/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică
-
90. 05.10.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 584/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
91. 05.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 201/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
92. 05.10.2021 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind sanatatea si securitatea la locul de munca 2021-2027. Securitatea si sanatatea in munca intr-o lume a muncii in schimbare – COM (2021) 323 -
93. 05.10.2021 PROIECT DE OPINIE asupra Comunic?rii Comisiei c?tre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE privind s?n?tatea ?i securitatea la locul de munc? 2021-2027. Securitatea ?i s?n?tatea în munc? într-o lume a muncii în schimbare – COM (2021) 323 -
94. 04.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 332/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități în domeniul tineret și sport pentru înlăturarea efectelor negative ale suspendării activităților pe perioada stării de urgență
Sport
95. 30.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 228/2021
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
Învățământ
96. 29.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 516/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă
Sănătate
97. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 327/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
98. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 349/2021
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.54/2021 pentru modificarea și completarea art.230 și 349 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
99. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 354/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2021 privind stabilirea numărului de paturi pentru care se pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă cu furnizorii privați până la data de 31 decembrie 2022
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 25 iulie 2024, 21:45