Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru muncă și protecție socială din anul 2024
Comisia:Comisia pentru muncă și protecție socială
Documente: din anul 2024

1..99 | 100..158      >>

înregistrări găsite: 158
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 04.07.2024 RAPORT asupra PL nr. 257/2021
Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
2. 04.07.2024 RAPORT asupra PL nr. 451/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
3. 04.07.2024 RAPORT asupra PL nr. 185/2023
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii și modificarea Legii nr.62/2011 a dialogului social în vederea reglementării unitare a jurisdicției muncii
-
4. 04.07.2024 RAPORT asupra PL nr. 264/2023
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii
-
5. 04.07.2024 asupra PL nr. 301/2023
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.367/2022 a dialogului social
-
6. 04.07.2024 RAPORT asupra PL nr. 131/2024
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.176/2018 privind internshipul
-
7. 03.07.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.06.2024, 12.06.2024, 13.06.2024
-
8. 03.07.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.06.2024, 18.06.2024, 19.06.2024, 20.06.2024
-
9. 03.07.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.06.2024, 26.06.2024, 27.06.2024
-
10. 26.06.2024 RAPORT asupra PL nr. 81/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2024 pentru completarea art.XLVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene
Buget
Industrii
11. 26.06.2024 asupra PL nr. 81/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2024 pentru completarea art.XLVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene
-
12. 26.06.2024 RAPORT asupra PL nr. 255/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și adoptarea unor măsuri în domeniul energiei
Economică
Buget
Industrii
13. 26.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 340/2024
Proiect de Lege privind organizarea activității de intermediere imobiliară
-
14. 26.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 348/2024
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
15. 26.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 364/2024
Proiect de Lege pentru modificarea art.10 alin.(2) din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
-
16. 25.06.2024 asupra PL nr. 81/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2024 pentru completarea art.XLVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene
-
17. 19.06.2024 RAPORT asupra PL nr. 267/2024
Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Sănătate
18. 19.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 314/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2024 privind desemnarea entității centrale de stocare din România și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul rezervelor de stat
-
19. 19.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 321/2024
Proiect de Lege pentru modificarea art.108 alin.(1) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023 și pentru instituirea unei măsuri tranzitorii
-
20. 19.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 329/2024
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
-
21. 18.06.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.05.2024, 14.05.2024, 15.05.2024, 16.05.2024
-
22. 18.06.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.05.2024, 28.05.2024, 29.05.2024, 30.05.2024
-
23. 18.06.2024 Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind carierele atractive si durabile in invatamantul superior – COM (2024) 145 -
24. 05.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 242/2024
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului superior nr.199 din 4 iulie 2023
-
25. 05.06.2024 Recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate consolidat pentru stagii – COM (2024) 133 -
26. 05.06.2024 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor - Un model pentru o diploma europeana – COM (2024) 144 -
27. 03.06.2024 AVIZ asupra PL nr. 291/2024
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
28. 28.05.2024 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 550/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2022 pentru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcțiilor publice prin transfer la cerere, precum și pentru completarea art.3641 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
29. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 252/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
30. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 253/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2024 pentru modificarea art.1 alin.(10) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
-
31. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 260/2024
Propunere legislativă pentru protejarea sănătății persoanelor care își desfășoară activitatea în mod independent, precum și modificarea Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
32. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 266/2024
Proiect de Lege privind Codul silvic
-
33. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 268/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
34. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 271/2024
Propunere legislativă privind acordarea unor facilități fiscale sub forma unor reduceri/scutiri de la plata impozitelor pentru familiile care au in intreținere mai mult de trei copii, precum și pentru cele care adoptă copii
-
35. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 277/2024
Propunere legislativă privind obligativitatea folosirii camerelor de corp în timpul controalelor și/sau inspecțiilor realizate de către instituțiile publice de control din România
-
36. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 279/2024
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare
-
37. 15.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 284/2024
Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.104/2018 privind implementarea Programului guvernamental „gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar”
-
38. 14.05.2024 RAPORT asupra PL nr. 250/2021
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță
Turism
39. 14.05.2024 asupra PL nr. 550/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.116/2022 pentru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcțiilor publice prin transfer la cerere, precum și pentru completarea art.3641 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
-
40. 14.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 235/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.17/2024 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism
-
41. 14.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 237/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, reorganizarea activității acesteia, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
42. 14.05.2024 RAPORT asupra PL nr. 248/2024
Proiect de Lege privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare
Stiinta
43. 14.05.2024 AVIZ asupra PL nr. 262/2024
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2024 privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naționale și a unor cheltuieli determinate de pregătirea și executarea unor misiuni în afara teritoriului național, în vederea realizării și menținerii capabilității aferente achiziției Sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 și a altor programe de înzestrare, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind retenția și atragerea personalului în aceste domenii
-
44. 13.05.2024 RAPORT asupra PL nr. 373/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Buget
45. 13.05.2024 RAPORT asupra PL nr. 559/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
-
46. 13.05.2024 RAPORT asupra PL nr. 619/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
47. 13.05.2024 RAPORT asupra PL nr. 636/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
48. 13.05.2024 RAPORT asupra PL nr. 737/2022
Propunere legislativă pentru modificarea art.91 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
49. 13.05.2024 RAPORT asupra PL nr. 785/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
50. 13.05.2024 RAPORT asupra PL nr. 15/2024
Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.I a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
51. 13.05.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2024, 23.04.2024, 24.04.2024, 25.04.2024
-
52. 13.05.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 02.04.2024, 03.04.2024, 04.04.2024
-
53. 13.05.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.04.2024, 09.04.2024, 10.04.2024, 11.04.2024
-
54. 13.05.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2024, 16.04.2024, 17.04.2024, 18.04.2024
-
55. 24.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 274/2023
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(10) al art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 -31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
Economică
Buget
Industrii
56. 23.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 202/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
Sănătate
57. 23.04.2024 asupra PL nr. 202/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
-
58. 23.04.2024 asupra PL nr. 373/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art.59 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
59. 23.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 422/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022
Buget
60. 23.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 211/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
Buget
Industrii
61. 23.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 819/2023
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România
Sănătate
62. 23.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 228/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate
-
63. 23.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 230/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.16 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
64. 23.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 231/2024
Proiectul Legii bibliotecilor
-
65. 23.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 232/2024
Propunere legislativă pentru abrogarea lit.i) a alin.(1) al art.155 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
66. 22.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 135/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
67. 22.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 67/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
68. 22.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 557/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii
-
69. 22.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 182/2022
Propunere legislativă pentru completarea art.38 Legea-cadru din 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
70. 22.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 313/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
-
71. 22.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 334/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.151 alin.(8) din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
72. 22.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 379/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
73. 22.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 387/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare
-
74. 22.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 520/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr.210/1999
-
75. 22.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 419/2023
Proiectul Legii nr.215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructorilor
-
76. 16.04.2024 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 372/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor
Buget
77. 16.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 623/2023
Propunere legislativă privind completarea art.141 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
78. 16.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 215/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
-
79. 16.04.2024 COMUNICAREA COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN SI COMITETUL REGIUNILOR - „Raportul anual pentru 2024 privind piata unica si competitivitatea” – COM (2024) 77 -
80. 08.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 518/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor
Buget
81. 08.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 524/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.60/2023 pentru efectuarea plății anuale, în baza Acordului privind achiziția publică în comun pentru preluarea RINA, de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în calitate de autoritate contractantă, din bugetul propriu, pentru instituțiile naționale beneficiare
Buget
82. 08.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 527/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2023 pentru modificarea art.14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi
Buget
83. 08.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 56/2024
Propunere legislativă pentru completarea art.126 din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023
-
84. 08.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 61/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.121/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
85. 08.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 66/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.127/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare
Buget
86. 08.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 92/2024
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Juridică
87. 08.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 211/2024
Propunere legislativă privind eliminarea inechității acordării unor indemnizații diferențiate copiilor urmași ai eroilor-martiri prin modificarea Legea 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
-
88. 03.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 646/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2023 pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind utilizarea contribuției de solidaritate instituită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie
Buget
Industrii
89. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 55/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului superior nr.199/2023
-
90. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 149/2024
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
91. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 152/2024
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
92. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 175/2024
Propunere legislativă pentru completarea O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
-
93. 03.04.2024 AVIZ asupra PL nr. 186/2024
Propunere legislativă privind dreptul românilor de a alege asigurătorul de sănătate
-
94. 02.04.2024 asupra PL nr. 285/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
95. 02.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 563/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2023 pentru modificarea și/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice
-
96. 02.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 641/2023
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
Buget
97. 02.04.2024 RAPORT asupra PL nr. 87/2024
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2024 pentru completarea art.6 din Legea nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Administrație
98. 02.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.03.2024, 26.03.2024, 27.03.2024, 28.03.2024
-
99. 02.04.2024 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.03.2024, 05.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 25 iulie 2024, 23:06