Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru sănătate și familie din anul 2017
Comisia:Comisia pentru sănătate și familie
Documente: din anul 2017

1..99 | 100..183      >>

înregistrări găsite: 183
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 20.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.12.2017, 07.12.2017
-
2. 20.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.11.2017, 29.11.2017
-
3. 20.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.12.2017, 14.12.2017
-
4. 20.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.12.2017, 13.12.2017, 14.12.2017
-
5. 20.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.12.2017, 06.12.2017, 07.12.2017
-
6. 19.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 420/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Nr.1/2011 a Educației Naționale
-
7. 19.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 526/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău
-
8. 19.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 530/2017
Propunere legislativă pentru modificarea art.84 lit.c) din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
9. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 234/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
Industrii
10. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 450/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
Agricultură
11. 12.12.2017 RAPORT asupra PL nr. 504/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării și producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice și antidoturi, în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
Învățământ
Apărare
12. 12.12.2017 AVIZ asupra PL nr. 567/2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018
-
13. 07.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.11.2017, 16.11.2017
-
14. 07.12.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.11.2017, 23.11.2017
-
15. 07.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2017, 16.11.2017
-
16. 07.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2017, 23.11.2017
-
17. 07.12.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.11.2017, 29.11.2017
-
18. 28.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 476/2017
Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov
-
19. 28.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 483/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
20. 27.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 370/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
21. 22.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 451/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
-
22. 22.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2017, 09.11.2017
-
23. 22.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2017, 02.10.2017
-
24. 21.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.11.2017, 08.11.2017, 09.11.2017
-
25. 20.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.10.2017, 01.11.2017, 02.11.2017
-
26. 15.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 403/2017
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Apărare
27. 14.11.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2017, 25.10.2017, 26.10.2017
-
28. 08.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 384/2017
Proiect de Lege privind externarea din unitățile sanitare a persoanelor de religie mozaică decedate
-
29. 08.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 400/2017
Proiect de Lege privind reglementarea activității de telemuncă
-
30. 08.11.2017 AVIZ asupra PL nr. 407/2017
Proiect de Lege privind combaterea ambroziei
-
31. 07.11.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.10.2017, 25.10.2017, 26.10.2017
-
32. 06.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 351/2017
Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art.2 din Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român
Apărare
33. 06.11.2017 RAPORT asupra PL nr. 372/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
-
34. 31.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 377/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății
-
35. 31.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 378/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
-
36. 30.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2017, 18.10.2017, 19.10.2017
-
37. 26.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.10.2017, 18.10.2017, 19.10.2017
-
38. 25.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 71/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative
Buget
39. 25.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 338/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
-
40. 25.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 344/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul" Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și completarea unor acte normative
-
41. 25.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 359/2017
Proiect de Lege pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman
-
42. 24.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.10.2017, 12.10.2017
-
43. 19.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 45/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
44. 19.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2017
-
45. 19.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.10.2017, 12.10.2017
-
46. 16.10.2017 RAPORT asupra PL nr. 531/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea consumului de tutun
-
47. 16.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 302/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
-
48. 16.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2017
-
49. 16.10.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2017, 28.09.2017
-
50. 12.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 309/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
-
51. 12.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 317/2017
Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
52. 11.10.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 561/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
53. 11.10.2017 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 45/2015
Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 58, alineatele (4) și (10) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
54. 11.10.2017 AVIZ asupra PL nr. 280/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2016
-
55. 05.10.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017
-
56. 28.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017
-
57. 28.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.09.2017, 14.09.2017
-
58. 26.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017
-
59. 21.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 81/2017
Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
60. 18.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 463/2016
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
61. 18.09.2017 RAPORT asupra PL nr. 61/2017
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
62. 18.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.09.2017, 14.09.2017
-
63. 14.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 06.09.2017, 07.09.2017
-
64. 14.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.08.2017, 29.08.2017, 30.08.2017, 31.08.2017
-
65. 12.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.09.2017, 06.09.2017, 07.09.2017
-
66. 04.09.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.08.2017, 29.08.2017, 30.08.2017, 31.08.2017
-
67. 04.09.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.07.2017, 11.07.2017, 12.07.2017, 13.07.2017
-
68. 13.07.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.07.2017, 11.07.2017, 12.07.2017, 13.07.2017
-
69. 29.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 627/2015
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării în vederea asigurării protecției intereselor esențiale ale siguranței stării de sănătate a populației
Învățământ
70. 29.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.06.2017, 27.06.2017, 28.06.2017, 29.06.2017
-
71. 29.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.06.2017, 27.06.2017, 28.06.2017, 29.06.2017
-
72. 29.06.2017 Aviz comun consultativ referitor la audierea domnului Florian Dorel Bodog, candidat la functia de ministru al sanatatii -
73. 28.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2017, 20.06.2017, 22.06.2017
-
74. 27.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 197/2017
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
75. 27.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 222/2017
Propunere legislativă pentru completarea art.190 și 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
76. 27.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2017, 14.06.2017, 15.06.2017
-
77. 26.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.06.2017, 14.06.2017, 15.06.2017
-
78. 22.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 170/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară
Administrație
79. 16.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2017, 08.06.2017
-
80. 15.06.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 465/2015
Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012
-
81. 15.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 439/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
-
82. 15.06.2017 RAPORT asupra PL nr. 465/2016
Proiect de Lege privind asigurarea calității în sistemul de sănătate
-
83. 15.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2017, 08.06.2017
-
84. 14.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 30.05.2017, 31.05.2017
-
85. 08.06.2017 AVIZ asupra PL nr. 213/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2017 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative
-
86. 08.06.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 30.05.2017, 31.05.2017
-
87. 07.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.05.2017, 23.05.2017, 24.05.2017, 25.05.2017
-
88. 07.06.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.05.2017, 18.05.2017
-
89. 30.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.05.2017, 23.05.2017, 24.05.2017, 25.05.2017
-
90. 29.05.2017 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.05.2017, 17.05.2017, 18.05.2017
-
91. 24.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2017, 10.05.2017
-
92. 22.05.2017 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 439/2016
Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
-
93. 22.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 29/2017
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Juridică
94. 18.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 441/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
95. 18.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 490/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
96. 16.05.2017 RAPORT asupra PL nr. 146/2016
Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
Învățământ
Juridică
97. 16.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 188/2017
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
98. 16.05.2017 AVIZ asupra PL nr. 191/2017
Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2015
-
99. 16.05.2017 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2017, 04.05.2017
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 12 iulie 2024, 21:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro