Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru sănătate și familie din anul 2022
Comisia:Comisia pentru sănătate și familie
Documente: din anul 2022

1..99 | 100..199 | 200..256      >>

înregistrări găsite: 256
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 30.12.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.12.2022, 22.12.2022
-
2. 30.12.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.12.2022, 15.12.2022
-
3. 30.12.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.12.2022, 08.12.2022
-
4. 30.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.12.2022, 22.12.2022
-
5. 21.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.12.2022, 08.12.2022
-
6. 21.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.12.2022, 15.12.2022
-
7. 19.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 675/2022
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
8. 12.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 756/2022
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023
-
9. 08.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 715/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.140/2022 privind licența industrială unică
-
10. 08.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 731/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.145/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat
-
11. 08.12.2022 AVIZ asupra PL nr. 735/2022
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru Școli al Uniunii Europene
-
12. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 346/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.178/2002 și a Regulamentului (CE) nr.1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului
-
13. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 475/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Muncă
14. 07.12.2022 RAPORT asupra PL nr. 718/2022
Proiect de Lege privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Muncă
15. 05.12.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.11.2022, 17.11.2022
-
16. 05.12.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.11.2022, 24.11.2022
-
17. 05.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.11.2022, 17.11.2022
-
18. 05.12.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.11.2022, 24.11.2022
-
19. 28.11.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.11.2022, 10.11.2022
-
20. 23.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 586/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiții de trai și activități agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială
-
21. 23.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 667/2022
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art.224 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, republicată
-
22. 23.11.2022 asupra PL nr. 681/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.129/2022 pentru modificarea art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative, pentru prelungirea unor termene, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
-
23. 23.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.11.2022, 10.11.2022
-
24. 16.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 590/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Muncă
25. 16.11.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 31.10.2022, 03.10.2022
-
26. 16.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 31.10.2022, 03.10.2022
-
27. 15.11.2022 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 139/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
28. 15.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 673/2022
Propunere legislativă privind acordarea unui tichet social pentru îngrijirea nou-născuților
-
29. 15.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 698/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
30. 15.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 703/2022
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru continuarea activității pe funcții de execuție de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare
-
31. 14.11.2022 asupra PL nr. 549/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
Juridică
Apărare
32. 09.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 51/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
Juridică
Apărare
Tehnologia informației
33. 09.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 94/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România
Juridică
Apărare
Tehnologia informației
34. 08.11.2022 RAPORT asupra PL nr. 376/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
35. 08.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 555/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată
-
36. 08.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 619/2022
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
-
37. 08.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 679/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
38. 08.11.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.10.2022, 27.10.2022
-
39. 08.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2022, 27.10.2022
-
40. 02.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 615/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.124/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și pentru modificarea art.97 din Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
-
41. 02.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 618/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
42. 02.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 628/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale
-
43. 02.11.2022 AVIZ asupra PL nr. 643/2022
Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.2 și a Anexei nr.3 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
44. 02.11.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.10.2022, 20.10.2022
-
45. 02.11.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.10.2022, 13.10.2022
-
46. 02.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.10.2022, 20.10.2022
-
47. 02.11.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2022, 13.10.2022
-
48. 25.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 537/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor altor măsuri în domeniul sănătății
Buget
49. 25.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 558/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență
-
50. 25.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 563/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002
-
51. 25.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 572/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat
-
52. 25.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 574/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.121/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere la dispoziție pe piață a unor produse fertilizante și pentru modificarea Legii nr.232/2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrășăminte și al îngrășămintelor
-
53. 25.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 575/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
54. 19.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 187/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
Buget
55. 19.10.2022 asupra PL nr. 484/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
56. 19.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 362/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Muncă
57. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 518/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor
-
58. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 519/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
-
59. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 520/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr.210/1999
-
60. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 559/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
-
61. 19.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 561/2022
Proiect de Lege privind reglementarea tichetelor sociale pe suport electronic
-
62. 19.10.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.10.2022, 06.10.2022
-
63. 19.10.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.10.2022, 06.10.2022
-
64. 18.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 424/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.76/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate
Industrii
65. 17.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 530/2022
Proiect de Lege pentru prevenirea și combaterea cancerului
-
66. 17.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 557/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
67. 12.10.2022 asupra PL nr. 362/2022
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
68. 12.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 508/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale „StudentInvest" și „FamilyStart", precum și pentru modificarea art.128 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
69. 12.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 510/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2022 privind aprobarea și implementarea Planului național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
70. 12.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 511/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale și/sau corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice, precum și a altor creanțe bugetare
-
71. 12.10.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.09.2022, 29.09.2022
-
72. 12.10.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2022, 29.09.2022
-
73. 05.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 233/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
74. 05.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 468/2022
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 122/2006 privind azilul în România
-
75. 05.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 476/2022
Propunere legislativă pentru încurajarea unui stil de viață activ și sănătos prin modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
76. 05.10.2022 AVIZ asupra PL nr. 487/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
77. 05.10.2022 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2022, 22.09.2022
-
78. 05.10.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2022, 22.09.2022
-
79. 04.10.2022 RAPORT asupra PL nr. 382/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății
Juridică
80. 28.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 513/2017
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
81. 28.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 62/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
82. 28.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 570/2021
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrelor de nașteri pe teritoriul României
-
83. 28.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 252/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei În România" finanțat de Fondul Global de Luptă Împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2023, precum și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”
Buget
84. 28.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 417/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
85. 28.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 456/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
86. 28.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 480/2022
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență
-
87. 28.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 484/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992
-
88. 28.09.2022 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.09.2022, 15.09.2022
-
89. 27.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 355/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2021 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr.5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat
Muncă
90. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 381/2022
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind Codul fiscal nr.227/2015
-
91. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 386/2022
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
92. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 413/2022
Propunere legislativă privind etichetarea nutrițională voluntară Nutri-Score
-
93. 21.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 459/2022
Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
-
94. 20.09.2022 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 495/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
95. 14.09.2022 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 330/2018
Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
96. 14.09.2022 RAPORT asupra PL nr. 495/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
97. 14.09.2022 asupra PL nr. 382/2022
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
98. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 401/2022
Proiect de Lege pentru modificarea art.77 alin.(1)-(3) ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
99. 14.09.2022 AVIZ asupra PL nr. 421/2022
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 22 iulie 2024, 17:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro