Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru învățământ din anul 2009
Comisia:Comisia pentru învățământ
Documente: din anul 2009

1..99 | 100..149      >>

înregistrări găsite: 149
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.12.2009
-
2. 21.12.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.11.2009, 16.11.2009, 17.12.2009
-
3. 21.12.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.12.2009, 17.12.2009
-
4. 18.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 773/2006
Propunere legislativă privind Programul Național "UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV ȘI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMÂNIA"
-
5. 18.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 550/2009
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.35 /2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
Administrație
6. 17.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 559/2008
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat
-
7. 17.12.2009 RAPORT asupra PL nr. 156/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat
-
8. 15.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 589/2009
Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991
-
9. 15.12.2009 AVIZ asupra PL nr. 595/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituțiilor de formare profesională inițială din Ministerul Administrației și Internelor
-
10. 23.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 570/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană
-
11. 23.11.2009 RAPORT asupra PL nr. 582/2009
Propunere legislativă "Legea sponsorizării sportivilor minori cu aptitudini"
-
12. 17.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.11.2009, 11.11.2009
-
13. 16.11.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.11.2009, 11.11.2009, 13.11.2009
-
14. 10.11.2009 AVIZ asupra PL nr. 541/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și funcționarea rezidențiatului
-
15. 05.11.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.11.2009, 05.11.2009
-
16. 05.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.11.2009, 05.11.2009
-
17. 05.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.10.2009, 30.10.2009
-
18. 04.11.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.10.2009, 21.10.2009
-
19. 03.11.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.10.2009, 28.10.2009, 29.10.2009, 30.10.2009
-
20. 29.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 510/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
21. 28.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.10.2009, 15.10.2009
-
22. 26.10.2009 AVIZ asupra PL nr. 398/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
-
23. 26.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.10.2009, 21.10.2009, 22.10.2009
-
24. 21.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 488/2009
Proiect de Lege pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Miniștrilor, în 16 martie 2007, la Zagreb, Republica Croația
-
25. 21.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2009, 07.10.2009
-
26. 19.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.10.2009, 15.10.2009
-
27. 12.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.10.2009, 07.10.2009
-
28. 07.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.09.2009, 23.09.2009
-
29. 07.10.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.09.2009
-
30. 06.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 370/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84 din 24/07/1995
-
31. 06.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 371/2009
Propunere legislativă pentru completarea Articolului 170 din Legea învățământului nr.84/1995
-
32. 06.10.2009 RAPORT asupra PL nr. 385/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 2.534 m², proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Șișești” - Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Zootehnie Balotești, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. a obiectivului de investiție „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București – obiect 5B – Extindere la 4 benzi a Centurii Rutiere a municipiului București pe sectorul cuprins între km 2+400 și intersecția cu DN 2”
Agricultură
33. 02.10.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.09.2009, 30.09.2009, 01.10.2009
-
34. 28.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.09.2009, 23.09.2009
-
35. 24.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 343/2008
Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Studii Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie, Județul Sibiu
Agricultură
36. 24.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 411/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2009 pentru modificarea Legii învățământului nr.84/1995
-
37. 23.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 343/2008
Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Studii Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al orașului Cisnădie, Județul Sibiu
Agricultură
38. 23.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 366/2009
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO
-
39. 22.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.09.2009, 17.09.2009
-
40. 22.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.09.2009, 09.09.2009
-
41. 21.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.09.2009, 17.09.2009
-
42. 17.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 333/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
43. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 374/2009
Proiect de Lege privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate
-
44. 16.09.2009 AVIZ asupra PL nr. 390/2009
Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ
-
45. 16.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.09.2009, 09.09.2009, 10.09.2009
-
46. 02.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 315/2009
Propunere legislativă privind stimularea elevilor care au primit distincții la olimpiadele școlare naționale
-
47. 02.09.2009 RAPORT asupra PL nr. 326/2009
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.65 din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și pentru modificarea art.52 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
-
48. 02.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.08.2009, 25.08.2009, 26.08.2009, 27.08.2009
-
49. 02.09.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.08.2009, 25.08.2009, 26.08.2009, 27.08.2009
-
50. 02.09.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.08.2009, 25.08.2009, 26.08.2009, 27.08.2009
-
51. 25.08.2009 AVIZ asupra PL nr. 328/2009
Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în cămine studențești
-
52. 01.07.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.06.2009
-
53. 29.06.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.06.2009, 25.06.2009
-
54. 25.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 316/2009
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare
-
55. 24.06.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 16.06.2009, 18.06.2009
-
56. 23.06.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 16.06.2009, 17.06.2009, 18.06.2009
-
57. 18.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 565/2007
Proiect de Lege privind înființarea Institutului Bancar Român din municipiul București
-
58. 18.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 276/2009
Propunere legislativă privind învățământul superior
-
59. 18.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 277/2009
Propunere legislativă privind învățământul preuniversitar
-
60. 18.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 278/2009
Propunere legislativă privind statutul personalului didactic
-
61. 17.06.2009 AVIZ asupra PL nr. 270/2009
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea creșei
-
62. 14.06.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.04.2009, 08.04.2009, 09.04.2009
-
63. 10.06.2009 RAPORT asupra PL nr. 159/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate
Buget
64. 27.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.05.2009
-
65. 26.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 71/2007
Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară
Agricultură
66. 26.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.05.2009
-
67. 26.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.05.2009
-
68. 26.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.04.2009
-
69. 26.05.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.04.2009
-
70. 25.05.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.05.2009, 20.05.2009, 21.05.2009
-
71. 20.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 248/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
-
72. 20.05.2009 AVIZ asupra PL nr. 261/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
-
73. 19.05.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.05.2009, 14.05.2009
-
74. 15.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 657/2007
Proiect de Lege privind înființarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul București
-
75. 15.05.2009 RAPORT asupra PL nr. 673/2008
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
76. 11.05.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.05.2009, 07.05.2009
-
77. 04.05.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.04.2009, 29.04.2009, 30.04.2009
-
78. 27.04.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.04.2009, 23.04.2009
-
79. 21.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 71/2009
Propunere legislativă pentru acordarea de credite preferențiale pentru studenți
Buget
80. 21.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.04.2009
-
81. 14.04.2009 Raportul pe anul 2008 cu privire la Starea sistemului national de invatamant. -
82. 14.04.2009 Raportul pe anul 2007 cu privire la Starea sistemului national de invatamant. -
83. 14.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.04.2009
-
84. 10.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 66/2009
Propunere legislativă privind organizarea învățământului teologic superior de cult islamic
-
85. 09.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 155/2009
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
-
86. 08.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 213/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
-
87. 07.04.2009 AVIZ asupra PL nr. 186/2009
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 19.07.2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
-
88. 06.04.2009 RAPORT asupra PL nr. 130/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional
Administrație
89. 06.04.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.04.2009, 02.04.2009
-
90. 02.04.2009 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.03.2009
-
91. 31.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 430/2008
Propunere legislativă privind alocația de școlarizare
Muncă
92. 31.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 152/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziționării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timișoara
Juridică
93. 30.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 160/2002
Propunere legislativă privind formarea profesională și pregătirea continuă a medicilor și farmaciștilor
Sănătate
94. 30.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 152/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziționării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timișoara
Juridică
95. 30.03.2009 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.03.2009, 25.03.2009, 26.03.2009
-
96. 25.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 142/2009
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
-
97. 25.03.2009 Raportul de activitate pe anul 2008 al Agentiei Natiomale Anti-Doping Sănătate
98. 25.03.2009 Raportul de activitate pe anul 2007 al Agentiei Natiomale Anti-Doping Sănătate
99. 24.03.2009 RAPORT asupra PL nr. 62/2009
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea unei suprafețe de teren din proprietatea publică a statului și administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Educației și Tineretului pentru Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor
Agricultură

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 13 iulie 2024, 21:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro