Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru învățământ din anul 2011
Comisia:Comisia pentru învățământ
Documente: din anul 2011

1..99 | 100..134      >>

înregistrări găsite: 134
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 22.12.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.12.2011, 21.12.2011
-
2. 22.12.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.12.2011, 21.12.2011
-
3. 22.12.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.12.2011
-
4. 22.12.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.12.2011
-
5. 13.12.2011 RAPORT asupra PL nr. 184/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
Apărare
6. 13.12.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.12.2011, 08.12.2011
-
7. 13.12.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.11.2011, 29.11.2011
-
8. 13.12.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 29.11.2011, 30.11.2011
-
9. 13.12.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.12.2011, 08.12.2011
-
10. 05.12.2011 AVIZ asupra PL nr. 692/2011
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012
-
11. 29.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 523/2011
Propunere legislativă privind introducerea unor măsuri pentru creșterea prestigiului educației în învățământul primar, clasele I-IV, și gimnazial
-
12. 28.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.11.2011, 24.11.2011
-
13. 28.11.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.11.2011, 24.11.2011
-
14. 22.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 635/2011
Propunere legislativă privind instituirea Premiului "Ambasadorii anului"
-
15. 21.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.11.2011, 17.11.2011
-
16. 21.11.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.11.2011, 17.11.2011
-
17. 17.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 537/2011
Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.77 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
18. 16.11.2011 AVIZ asupra PL nr. 526/2011
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și unele măsuri financiare
-
19. 15.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 427/2011
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul
-
20. 11.11.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.11.2011, 02.11.2011
-
21. 11.11.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.11.2011, 10.11.2011
-
22. 11.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.11.2011, 02.11.2011
-
23. 11.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.11.2011, 10.11.2011
-
24. 10.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 552/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1 din 05/01/2011 a educației naționale
-
25. 09.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 545/2011
Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
Apărare
26. 03.11.2011 asupra PL nr. 608/2010
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
-
27. 03.11.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.10.2011, 27.10.2011
-
28. 03.11.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.10.2011, 27.10.2011
-
29. 02.11.2011 RAPORT asupra PL nr. 367/2011
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Sănătate
30. 27.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 228/2010
Proiect de Lege pentru modificarea art 64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
31. 27.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 608/2010
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
-
32. 27.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 430/2011
Propunere legislativă privind instituirea pazei gradinițelor, școlilor generale și liceelor pe durata desfășurării activităților didactice
-
33. 26.10.2011 AVIZ asupra PL nr. 543/2011
Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe-Ionescu Șișești - Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea Municipiului Turda și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj
-
34. 24.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.10.2011, 20.10.2011
-
35. 24.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.10.2011, 20.10.2011
-
36. 18.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 483/2011
Propunere legislativă privind modificarea Normelor de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere
Industrii
37. 17.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2011, 13.10.2011
-
38. 17.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 04.10.2011
-
39. 17.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.10.2011, 13.10.2011
-
40. 13.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 652/2008
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
Agricultură
41. 06.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 534/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnată la Paris, la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul între statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002
Tehnologia informației
42. 04.10.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.10.2011
-
43. 03.10.2011 RAPORT asupra PL nr. 521/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației
-
44. 03.10.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.09.2011, 29.09.2011
-
45. 29.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2011, 21.09.2011, 22.09.2011
-
46. 28.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2011, 29.09.2011
-
47. 26.09.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2011, 21.09.2011, 22.09.2011
-
48. 22.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 451/2011
Propunere legislativă privind completarea art.289 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
49. 22.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 501/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
-
50. 21.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 513/2011
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
-
51. 19.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 736/2010
Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al unității administrativ teritoriale Chiscani și în administrarea Consiliului local al Comunei Chiscani, județul Brăila
Agricultură
52. 19.09.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.09.2011, 15.09.2011
-
53. 19.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.09.2011, 07.09.2011
-
54. 19.09.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.09.2011, 15.09.2011
-
55. 13.09.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 06.09.2011, 07.09.2011
-
56. 06.09.2011 RAPORT asupra PL nr. 90/2011
Proiect de Lege privind modificarea anexei din Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" -Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, județul Suceava
Agricultură
57. 06.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 424/2011
Propunere legislativă privind serviciile de îngrijire și supraveghere a copiilor pe timpul zilei
-
58. 06.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 447/2011
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Regatul Spaniei cu privire la funcționarea Institutului Cultural Român de la Madrid și a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din București, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010
-
59. 06.09.2011 AVIZ asupra PL nr. 457/2011
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de creștere, îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani
-
60. 01.07.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.06.2011, 29.06.2011, 30.06.2011
-
61. 01.07.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.06.2011, 30.06.2011
-
62. 30.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.06.2011, 23.06.2011
-
63. 30.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2011, 16.06.2011
-
64. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 431/2011
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore
-
65. 28.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 432/2011
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Hotărârii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
-
66. 23.06.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 21.06.2011, 22.06.2011, 23.06.2011
-
67. 16.06.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.06.2011, 16.06.2011
-
68. 15.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 780/2010
Propunere legislativă privind statutul Școlilor populare de artă și meserii
Cultură
69. 15.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.06.2011, 08.06.2011
-
70. 15.06.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 01.06.2011, 02.06.2011
-
71. 14.06.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.06.2011, 08.06.2011, 09.06.2011
-
72. 09.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 617/2010
Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
73. 09.06.2011 RAPORT asupra PL nr. 733/2010
Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
74. 06.06.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 01.06.2011, 02.06.2011
-
75. 01.06.2011 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 608/2010
Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
-
76. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 349/2011
Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu -Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov în domeniul public al Municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al municipiului Brașov, județul Brașov
-
77. 01.06.2011 AVIZ asupra PL nr. 363/2011
Proiect de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj" - " Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă" respectiv a obiectivului de investiție " Autostrada Nădlac-Arad"
-
78. 30.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.05.2011, 25.05.2011, 26.05.2011
-
79. 30.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.05.2011, 26.05.2011
-
80. 30.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 17.05.2011, 19.05.2011
-
81. 26.05.2011 Raport asupra starii sistemului national de invatamant - 2009 -
82. 26.05.2011 Raport privind starea sistemului national de invatamant in anul 2010 -
83. 25.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 329/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
-
84. 23.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 17.05.2011, 18.05.2011, 19.05.2011
-
85. 18.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 510/2010
Propunere legislativă cu privire la introducerea șahului ca disciplină de studiu opțională în învățământul primar
-
86. 17.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 250/2011
Propunere legislativă privind stimularea înființării de creșe și grădinițe private
-
87. 17.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 267/2011
Proiect de Lege pentru modificarea art.16 alin.(1) lit.e) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap
-
88. 10.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 222/2011
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
89. 10.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.05.2011, 05.05.2011
-
90. 09.05.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.05.2011, 04.05.2011, 05.05.2011
-
91. 04.05.2011 RAPORT asupra PL nr. 172/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
-
92. 04.05.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.04.2011, 20.04.2011
-
93. 03.05.2011 AVIZ asupra PL nr. 202/2011
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
94. 26.04.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.04.2011, 20.04.2011
-
95. 20.04.2011 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 45/2010
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995- Legea învățământului
-
96. 18.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 46/2011
Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Rectorilor din România
-
97. 18.04.2011 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011
-
98. 18.04.2011 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.04.2011, 13.04.2011, 14.04.2011
-
99. 14.04.2011 RAPORT asupra PL nr. 67/2011
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 13 iulie 2024, 22:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro