Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > 25.09.2012 Versiunea pentru printare
Marți, 25 septembrie 2012

Ora Id
vot
Descriere Prezenți Nr. voturi
Pentru Împotrivă Abțineri Nu au
votat*
  PL 59/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
11:28 9474 Stabilire timpi dezbatere 89 84 1 1 3
11:48 9475 PL 59/2012 ama.14 100 69 28 2 1
  PL 196/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2011 privind modificarea și completarea art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
12:04 9407 Retrimitere la comisie 109 83 25 1 -
  PL 135/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008
12:10 9408 Retrimitere la comisie 114 90 23 1 -
 
12:35 9409 Retrimitere la comisie
PL 689/2011 privind modificarea și completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență
PL 684/2011 privind modificarea și completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență
PL 274/2012 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
135 106 22 3 4
  PL 68/2012 pentru modificarea și completarea art.140 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
12:41 9411 Retrimitere la comisie 162 131 28 3 -
  PL 580/2010 pentru instituirea impozitului anual asupra averii
12:42 9412 Retrimitere la comisie 177 145 29 3 -
  PL 267/2012 pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată
12:46 9413 Retrimitere la comisie 188 179 4 4 1
13:18 9414 Prezență 217 - - - -
  PHC 31/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților și a anexei la Hotărârea nr.8 din 12 aprilie 2011 privind aprobarea Acordului dintre liderii grupurilor parlamentare referitor la componența conducerilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaților ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 1.490/2010 privind constituționalitatea art. 12, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1) și (2), art. 37 partea introductivă, art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 43 alin. (1) și art. 44 din Regulamentul Camerei Deputaților, astfel cum a fost modificat prin hotărârile nr. 26 și nr. 27 din 5 octombrie 2010 ale Camerei Deputaților
13:21 9415 Vot final 236 230 2 3 1
  PHC 29/2012 privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2011
13:22 9416 Vot final 232 224 2 5 1
  PL 541/2010 privind acordarea formelor de sprijin financiar restante în sectorul vegetal
13:22 9417 PL 541/10/11 A - Vot final 236 89 139 7 1
  PL 239/2011 privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011, a educației naționale
13:24 9418 Pl 239/11/12 R - Vot final 236 230 0 6 -
  PL 286/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III din Titlul XVI al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
13:25 9419 Vot final adoptare 237 233 0 4 -
  PL 138/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2008 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.13/2007
13:25 9420 Vot final adoptare 237 235 1 1 -
  PL 9/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2007 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
13:26 9421 Vot final adoptare 237 233 2 2 -
  PL 106/2012 pentru modificarea și completarea art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială
13:27 9422 Vot final adoptare 237 75 157 5 -
13:33 9423 Vot final adoptare 228 66 151 9 2
  PL 276/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
13:34 9424 Vot final respingere 233 222 6 5 -
  PL 86/2012 pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003
13:35 9425 Vot final respingere 231 216 1 13 1
  PL 465/2010 pentru modificarea și completarea art.86 din Legea energiei electrice nr.13/2007
13:35 9426 Vot final respingere 226 222 2 2 -
  PL 67/2010 pentru modificarea art.16 din Legea energiei electrice nr.13/2007
13:36 9427 Vot final respingere 229 228 0 0 1
  PL 68/2010 pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.13/2007 privind energia electrică
13:36 9428 Vot final respingere 233 172 51 9 1
  PL 452/2007 privind modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
13:37 9429 Vot final respingere 230 171 52 7 -
  PL 647/2007 privind modificarea Legii gazelor nr. 351/2004
13:37 9430 Vot final respingere 232 227 2 1 2
  PL 651/2007 priivnd modificarea și completarea lit.c) de la art.(86) din Legea nr.351/2004 - Legea gazelor
13:38 9431 Vot final respingere 232 229 1 2 -
  PL 81/2012 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
13:39 9432 Vot final respingere 230 221 6 3 -
  PL 575/2011 pentru modificarea și compleatrea art.15 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social
13:39 9433 Vot final respingere 232 171 52 8 1
  PL 252/2012 pentru ratificarea Acordului între România și Republica Bulgaria privind instituirea blocului funcțional de spațiu aerian" DANUBE-FAB" , semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2011
13:40 9434 Vot final adoptare 231 230 0 1 -
  PL 291/2012 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București, la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecție a informațiilor militare secrete de stat, încheiat la Washington D.C., la 21 iunie 1995
13:41 9435 Vot final adoptare 226 222 1 1 2
  PL 290/2012 pentru retragerea declarației prevazută prin Legea nr.309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internațional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice și adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul internațional (APTU) și a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului destinat a fi utilizat în traficul internațional (ATMF), cuprinse în apendicele E,F și, respectiv, G la Convenția privind transporturile internaționale feroviare(COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 și pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009)
13:42 9436 Vot final adoptare 227 227 0 0 -
  PL 763/2010 privind etichetarea produselor care conțin gluten
13:42 9437 Vot final adoptare 225 94 123 8 -
  PL 673/2011 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
13:44 9410 Retrimitere la comisie 224 213 5 5 1
  PL 247/2012 pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
13:44 9438 Vot final adoptare 223 218 1 4 -
  PL 59/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
13:45 9439 Vot final adoptare 223 219 1 3 -
  PL 244/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
13:46 9440 Vot final adoptare 218 215 1 2 -
  PL 150/2012 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
13:47 9441 Vot final adoptare 218 217 1 0 -
  PL 144/2012 privind modificarea și completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
13:48 9442 Vot final adoptare 210 205 2 2 1
  PL 269/2012 pentru completarea Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor
13:48 9443 Vot final respingere 213 211 0 2 -
  PL 151/2011 privind instituirea Zilei Naționale a Ambulanței din România
13:49 9444 Vot final respingere 215 207 4 3 1
  PL 77/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:49 9445 Vot final respingere 215 158 48 9 -
  PL 90/2012 pentru modificarea și completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
13:50 9446 Vot final respingere 213 205 4 4 -
  PL 638/2011 privind modificarea și completarea unor acte normative
13:50 9447 Vot final respingere 213 153 52 7 1
  PL 691/2010 privind procedura colectării debitelor
13:51 9448 Vot final respingere 213 207 2 2 2
  PL 99/2012 pentru completarea art.256 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
13:51 9449 Vot final respingere 214 207 3 3 1
  PL 119/2012 privind administrarea fondului de pensii de către patronate și sindicate
13:52 9450 Vot final respingere 212 205 3 1 3
  PL 120/2012 privind administrarea fondului de șomaj de către patronate și sindicate
13:52 9451 Vot final respingere 211 204 4 1 2
  PL 176/2012 pentru completarea art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
13:53 9452 Vot final respingere 209 152 50 7 -
  PL 183/2012 privind acordarea unor facilități fiscale pentru tinerii casătoriți precum și pentru mamele sau, după caz, persoanele care au în întreținere doi sau mai mulți copii minori
13:54 9453 Vot final respingere 207 144 54 8 1
  PL 184/2012 privind scutirea de la plata impozitului pe locuință, autoturisme/autovehicule și terenuri a salariaților bugetari
13:54 9454 Vot final respingere 208 148 54 5 1
  PL 185/2012 pentru modificarea alin.(4) al art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
13:55 9455 Vot final respingere 209 203 5 1 -
  PL 179/2012 privind modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
13:55 9456 Vot final respingere 211 150 56 4 1
  PL 248/2012 pentru completarea articolului 284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
13:56 9457 Vot final respingere 208 205 1 2 -
  PL 271/2012 pentru modificarea art.15, alin.(1) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
13:57 9458 Vot final respingere 210 151 50 8 1
  PL 199/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități
13:57 9459 Vot final respingere 208 150 50 7 1
  PL 651/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
13:58 9460 Vot final respingere 209 152 48 9 -
  PL 166/2011 privind alocațiile de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice
13:59 9461 Vot final respingere 206 147 52 5 2
  PL 750/2011 privind susținerea financiară a unor măsuri prevăzute în programele de gestionare a calității aerului
13:59 9462 Vot final respingere 209 148 55 5 1
  PL 206/2012 pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
14:00 9463 Vot final respingere 205 198 3 4 -
  PL 808/2010 pentru completarea Legii nr.351/2004, cu modificările și completările ulterioare
14:01 9464 Vot final respingere 206 200 4 2 -
  PL 420/2011 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 și a Legii gazelor nr.351/2004
14:01 9465 Vot final respingere 206 204 2 0 -
  PL 70/2010 pentru completarea art.41 din Legea nr.13/2007 - Legea energiei electrice
14:02 9466 Vot final respingere 208 206 1 1 -
  PL 424/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.13 din 09.01.2007 Legea energiei electrice
14:02 9467 Vot final respingere 204 198 2 3 1
  PL 257/2010 pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 și a Legii gazelor nr.351/2004
14:03 9468 Vot final respingere 204 203 1 0 -
  PL 216/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
14:03 9469 Vot final respingere 204 199 1 4 -
  PL 280/2012 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
14:04 9470 Vot final respingere 201 198 3 0 -
  PL 417/2010 pentru completarea Legii gazelor nr.351/2004
14:05 9471 Vot final respingere 205 204 0 0 1
  PL 575/2010 pentru modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
14:05 9472 Vot final respingere 209 206 2 0 1
  PL 561/2011 privind consacrarea zilelor de 21 martie (Newruz) și 6 mai (Kâdârlez)
14:06 9473 Vot final respingere 202 171 24 7 -

* - prezenți care nu și-au exercitat votul

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 25 iulie 2024, 12:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro