Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Mang Ioan în legislatura 2020-prezent?

5094 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
3001. 21.02.2022 17:07 29513 PL 44/2022 - AMR 14
PL 44/2022 Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
NU
3002. 21.02.2022 17:04 29512 PL 44/2022 - AMR 16
PL 44/2022 Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
NU
3003. 21.02.2022 17:01 29511 PL 44/2022 - AMR 13
PL 44/2022 Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
NU
3004. 21.02.2022 16:54 29510 Prelungire program DA
3005. 21.02.2022 16:28 29509 Stabilire timpi dezbatere
PL 44/2022 Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
DA
3006. 21.02.2022 16:20 29508 Comisiile sa lucreze paralel cu Plenul NU
3007. 15.02.2022 12:05 29505 Vot final
Adoptare PL 441/2021 privind cooperarea judiciară dintre România și Curtea Penală Internațională
DA
3008. 15.02.2022 12:04 29504 Vot final
Adoptare PL 360/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor
DA
3009. 15.02.2022 12:03 29503 Vot final
Respingere PL 727/2018 pentru modificarea Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
DA
3010. 15.02.2022 12:02 29502 Vot final
Adoptare PL 396/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
DA
3011. 15.02.2022 12:01 29501 Vot final
Adoptare PL 212/2021 pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
DA
3012. 15.02.2022 12:00 29500 Vot final
Adoptare PL 25/2020 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
DA
3013. 15.02.2022 12:00 29499 Vot final
Adoptare PL 358/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2021 privind autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului de a transfera documentația tehnică achiziționată prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 către direcțiile județene pentru sport și tineret
DA
3014. 15.02.2022 11:59 29498 Vot final
Adoptare PL 374/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
DA
3015. 15.02.2022 11:58 29497 Vot final
Adoptare PL 622/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2020 pentru aprobarea Programului de finanțare „Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile”
DA
3016. 15.02.2022 11:57 29496 Vot final
Adoptare PL 386/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021
DA
3017. 15.02.2022 11:56 29495 Vot final
Adoptare PL 352/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
DA
3018. 15.02.2022 11:55 29494 Vot final
Adoptare PL 353/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
3019. 15.02.2022 11:51 29493 Vot final
Adoptare PL 15/2022 pentru aprobarea Contractului de finanțare ( Spitalul Regional de Urgență Cluj) dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 11 noiembrie 2021 și la Luxemburg la 15 noiembrie 2021
DA
3020. 15.02.2022 11:46 29492 Vot final
Adoptare PL 1/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021
DA
3021. 15.02.2022 11:42 29491 Vot final
Adoptare PHCD 10/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Strategia UE privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții evreiești (2021-2030) COM(2021) 615
DA
3022. 15.02.2022 11:39 29490 Vot final
Adoptare PHCD 9/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Noul Bauhaus european: Frumos, durabil, pentru toți COM (2021) 573
DA
3023. 15.02.2022 11:38 29489 Vot final
Adoptare PHCD 11/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
3024. 15.02.2022 11:37 29488 Prezență - Verificare prezenta DA
3025. 15.02.2022 10:46 29485 Stabilire timpi dezbatere
PL 25/2020 Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord
DA
3026. 14.02.2022 16:49 29484 Stabilire timpi dezbatere
PL 352/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
DA
3027. 09.02.2022 13:00 29480 Vot asupra unei moțiuni NU
3028. 09.02.2022 12:59 29479 Vot final
Respingere PL 431/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
DA
3029. 09.02.2022 12:58 29478 Vot final
Adoptare PL 579/2021 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a Autorității Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Rețeaua de Competențe Electorale Francofone (RECEF)
DA
3030. 09.02.2022 12:57 29477 Vot final
Adoptare PL 345/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2021 privind acordarea unor gratuități anumitor categorii de participanți la Campionatul European de Fotbal 2020
DA
3031. 09.02.2022 12:56 29476 Vot final
Adoptare PL 435/2019 Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
DA
3032. 09.02.2022 12:55 29475 Vot final
Adoptare PL 543/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare
DA
3033. 09.02.2022 12:55 29474 Vot final
Adoptare PL 136/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022
DA
3034. 09.02.2022 12:36 29473 Vot final
Adoptare PHCD 8/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
3035. 09.02.2022 12:35 29472 Vot final
Adoptare PHCD 6/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
3036. 09.02.2022 12:32 29481 Prezență - Verificare prezenta DA
3037. 09.02.2022 12:06 29470 PHCD 8/2022 - amr.7
PHCD 8/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
NU
3038. 09.02.2022 11:03 29463 Procedură dezbatere PHCD 8/2022
PHCD 8/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
3039. 09.02.2022 10:55 29462 Prelungire program de lucru DA
3040. 09.02.2022 10:47 29461 Prelungire program de lucru DA
3041. 09.02.2022 10:40 29460 Stabilire timpi dezbatere -
PL 543/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare
DA
3042. 09.02.2022 10:32 29459 Stabilire timpi dezbatere -
PL 136/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022
DA
3043. 09.02.2022 10:29 29458 Prrelungirea termenului cosntituțional dezbatere și vot final de la 45 la 60 zile a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Plx 538/2021)
PL 538/2021 Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011
DA
3044. 09.02.2022 10:28 29457 Sistarea dezbaterilor DA
3045. 09.02.2022 10:17 29456 Modificare ordine de zi NU
3046. 09.02.2022 10:10 29455 Modificare ordine de zi NU
3047. 08.02.2022 14:41 29452 Vot final
Respingere PL 518/2019 pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
DA
3048. 08.02.2022 14:40 29451 Vot final
Respingere PL 498/2019 pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
DA
3049. 08.02.2022 14:40 29450 Vot final
Respingere PL 45/2021 privind transmiterea unei părți din imobilul ”Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în administrarea Senatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
3050. 08.02.2022 14:39 29449 Vot final
Respingere PL 517/2016 pentru completarea Legii 286/2009 privind Codul Penal
NU
3051. 08.02.2022 14:38 29448 Vot final
Respingere PL 419/2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
DA
3052. 08.02.2022 14:37 29447 Vot final
Respingere PL 55/2021 pentru stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016, precum și a unor măsuri pentru buna organizare a acestora
DA
3053. 08.02.2022 14:36 29446 Vot final
Respingere PL 462/2013 privind reproducerea umană asistată medical
Abținere
3054. 08.02.2022 14:35 29445 Vot final
Respingere PL 60/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților
DA
3055. 08.02.2022 14:35 29444 Vot final
Respingere PL 61/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 a societăților
DA
3056. 08.02.2022 14:34 29443 Vot final
Respingere PL 614/2020 pentru modificarea unor acte normative privind finalizarea cu celeritate a procesului de retrocedare în natură a terenurilor
DA
3057. 08.02.2022 14:33 29442 Vot final
Respingere PL 129/2019 privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor
DA
3058. 08.02.2022 14:30 29441 Vot final
Respingere PL 289/2021 pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
DA
3059. 08.02.2022 14:30 29440 Vot final
Respingere PL 680/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
3060. 08.02.2022 14:29 29439 Vot final
Respingere PL 217/2018 pentru reglementarea unor aspecte ale activității comerciale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
DA
3061. 08.02.2022 14:28 29438 Vot final
Respingere PL 395/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
DA
3062. 08.02.2022 14:27 29437 Vot final
Respingere PL 847/2015 privind organizarea și desfășurarea votului electronic
DA
3063. 08.02.2022 14:26 29436 Vot final
Respingere PL 644/2020 pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”
DA
3064. 08.02.2022 14:25 29435 Vot final
Respingere PL 597/2020 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București
Abținere
3065. 08.02.2022 14:24 29434 Vot final
Respingere PL 115/2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
3066. 08.02.2022 14:23 29433 Vot final
Respingere PL 268/2020 pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
DA
3067. 08.02.2022 14:18 29432 Vot final
Respingere PL 206/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
DA
3068. 08.02.2022 14:18 29431 Vot final
Respingere PL 610/2018 pentru completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
DA
3069. 08.02.2022 14:17 29430 Vot final
Respingere PL 270/2019 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
3070. 08.02.2022 14:16 29429 Vot final
Respingere PL 175/2019 privind modificarea și completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
3071. 08.02.2022 14:15 29428 Vot final
Respingere PL 516/2020 privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situațiile de pandemie
DA
3072. 08.02.2022 14:14 29427 Vot final
Respingere PL 303/2020 pentru completarea art.435 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
DA
3073. 08.02.2022 14:13 29426 Prezență - Verificare prezenta DA
3074. 08.02.2022 12:47 29424 Retrimitere la comisie
PL 409/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
DA
3075. 07.02.2022 16:11 29422 Propunere timpi dezbatere moțiune DA
3076. 02.02.2022 16:02 29420 Vot final
Respingere PL 519/2019 pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
DA
3077. 02.02.2022 16:01 29419 Vot final
Adoptare PL 30/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului
DA
3078. 02.02.2022 16:00 29418 Vot final
Adoptare PL 440/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
DA
3079. 02.02.2022 15:59 29417 Vot final
Adoptare PL 496/2017 pentru completarea art.87 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
DA
3080. 02.02.2022 15:58 29416 Vot final
Adoptare PL 420/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.96/2021 privind acordarea de sprijin și asistență de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite
DA
3081. 02.02.2022 15:57 29415 Vot final
Adoptare PL 351/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
DA
3082. 02.02.2022 15:56 29414 Vot final
Adoptare PL 108/2020 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
DA
3083. 02.02.2022 15:55 29413 Vot final
Adoptare PL 331/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul Sănătății
DA
3084. 02.02.2022 15:54 29412 Vot final
Adoptare PL 351/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
DA
3085. 02.02.2022 15:53 29411 Vot final
Adoptare PL 348/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.53/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
DA
3086. 02.02.2022 15:52 29410 Vot final
Adoptare PL 57/2020 Lege pentru modificarea art. 116 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
DA
3087. 02.02.2022 15:50 29409 Vot final
Adoptare PL 208/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale
DA
3088. 02.02.2022 15:49 29408 Vot final
Adoptare PL 332/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
DA
3089. 02.02.2022 15:48 29407 Vot final
Adoptare PL 347/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
DA
3090. 02.02.2022 15:46 29406 Vot final
Adoptare PL 581/2018 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2018 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
DA
3091. 02.02.2022 15:45 29405 Vot final
Adoptare PL 435/2018 Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
DA
3092. 02.02.2022 15:44 29404 Vot final
Adoptare PL 335/2021 pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
DA
3093. 02.02.2022 15:43 29403 Vot final
Adoptare PHCD 5/2022 privind desemnarea reprezentantului Parlamentului României, Camera Deputaților, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Național de Administrație.
DA
3094. 02.02.2022 15:42 29402 Vot final
Adoptare PHCD 94/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Un plan de implementare strategic pentru conturarea unui set de acțiuni suplimentare de sprijinire a instalării rapide a infrastructurii pentru combustibili alternativi COM(2021) 560
DA
3095. 02.02.2022 15:41 29401 Vot final
Adoptare PHCD 4/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
3096. 02.02.2022 15:40 29400 Vot final
Adoptare PHCD 3/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Camerei Deputaților nr.42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare
DA
3097. 02.02.2022 15:38 29399 Vot final
Adoptare PHCD 2/2022 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
3098. 02.02.2022 15:37 29398 Prezență - Verificare prezenta DA
3099. 02.02.2022 14:37 29396 Stabilire timpi dezbatere
PL 108/2020 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
DA
3100. 01.02.2022 16:32 29394 Alegerea vicepresedintilor, secretarilor si a chestorilor Camerei Deputatilor DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 22 iulie 2024, 5:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro