Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Mang Ioan în legislatura 2020-prezent?

5094 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
3701. 23.06.2021 14:18 28395 Ordinea de zi DA
3702. 23.06.2021 12:10 28392 Vot final
Adoptare PL 215/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011
DA
3703. 23.06.2021 12:09 28391 Vot final
Adoptare PL 265/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Abținere
3704. 23.06.2021 12:07 28390 Vot final
Adoptare PL 248/2021 pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987
DA
3705. 23.06.2021 12:06 28389 Vot final
Adoptare PHCD 52/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
3706. 23.06.2021 12:03 28388 Vot final
Adoptare PHCD 60/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Revizuirea politicii comerciale - O politică comercială deschisă, durabilă și fermă COM(2021)66
DA
3707. 23.06.2021 12:02 28387 Prezență - Verificare prezenta DA
3708. 23.06.2021 11:00 28383 Amendament respins
PL 265/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
NU
3709. 23.06.2021 10:57 28384 Stabilire timpi dezbatere
PL 265/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
DA
3710. 16.06.2021 14:56 28381 Timp dezbatere - Proiect de Hotărâre privind revocarea doamnei Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului NU
3711. 16.06.2021 14:49 28380 Proiectul de Hotărâre privind participarea Armatei Române, cu forțe, mijlocace și echipamente, la misiunea Task Force Takuba în Sahel, sub conducerea Franței, începând cu trimestrul al IV-lea al anului 2021 - Adoptare DA
3712. 16.06.2021 14:40 28379 Aprobare Program de lucru NU
3713. 16.06.2021 14:39 28378 Aprobare Ordine de zi NU
3714. 16.06.2021 14:39 28377 Modificare Ordine de zi DA
3715. 16.06.2021 12:23 28375 Vot final
Adoptare PL 244/2021 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
DA
3716. 16.06.2021 12:22 28374 Vot final
Adoptare PL 243/2021 pentru completarea alin.(5) al art.34 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
DA
3717. 16.06.2021 12:21 28373 Vot final
Adoptare PL 35/2016 pentru modificarea și completarea Legii Dialogului Social nr.62/2011
DA
3718. 16.06.2021 12:20 28372 Vot final
Adoptare PL 126/2021 privind completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
DA
3719. 16.06.2021 12:18 28371 Vot final
Adoptare PL 75/2021 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
3720. 16.06.2021 12:17 28370 Vot final
Adoptare PL 169/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
Abținere
3721. 16.06.2021 12:16 28369 Vot final
Adoptare PL 227/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2021 privind ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind operațiile transfrontaliere de poliție aeriană, semnat la București, la 12 octombrie 2011
DA
3722. 16.06.2021 12:14 28368 Vot final
Adoptare PHCD 59/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind acțiunea umanitară a UE: noi provocări, aceleași principii COM(2021)110
DA
3723. 16.06.2021 12:14 28367 Vot final
Adoptare PHCD 58/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare și industria spațială COM(2021)70
DA
3724. 16.06.2021 12:12 28366 Prezență - Verificare prezenta DA
3725. 16.06.2021 10:45 28363 AMR2
PL 75/2021 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
3726. 15.06.2021 14:57 28351 Vot asupra unei moțiuni DA
3727. 15.06.2021 14:56 28350 Vot final
Respingere PL 299/2016 privind măsurile de protecție a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control din învațământul preuniversitar în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției
DA
3728. 15.06.2021 14:53 28349 Vot final
Respingere PL 464/2017 pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc
DA
3729. 15.06.2021 14:51 28348 Vot final
Respingere PL 310/2019 pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
NU
3730. 15.06.2021 14:50 28347 Vot final
Respingere PL 262/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
DA
3731. 15.06.2021 14:49 28346 Vot final
Respingere PL 720/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
DA
3732. 15.06.2021 14:48 28345 Vot final
Respingere PL 609/2007 privind statutul ofițerilor de informații
DA
3733. 15.06.2021 14:47 28344 Vot final
Respingere PL 446/2015 pentru modificarea și completarea articolului 5 al Legii nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Abținere
3734. 15.06.2021 14:46 28343 Vot final
Respingere PL 149/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale
DA
3735. 15.06.2021 14:45 28342 Vot final
Respingere PL 450/2020 privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016
DA
3736. 15.06.2021 14:44 28341 Vot final
Respingere PL 219/2018 Lege pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău
NU
3737. 15.06.2021 14:43 28340 Vot final
Respingere PL 698/2018 privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
DA
3738. 15.06.2021 14:42 28339 Vot final
Respingere PL 394/2016 privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională
NU
3739. 15.06.2021 14:41 28338 Vot final
Respingere PL 313/2019 pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019
NU
3740. 15.06.2021 14:40 28337 Vot final
Respingere PL 262/2020 Propunerea legislativă pentru modificarea art.234 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
NU
3741. 15.06.2021 14:39 28336 Vot final
Respingere PL 417/2020 privind exploatarea masei lemnoase
DA
3742. 15.06.2021 14:38 28335 Vot final
Respingere PL 541/2018 pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
DA
3743. 15.06.2021 14:37 28334 Vot final
Respingere PL 182/2020 pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
NU
3744. 15.06.2021 14:36 28333 Vot final
Respingere PHCD 50/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
3745. 15.06.2021 14:35 28332 Verificare prezenta DA
3746. 15.06.2021 13:55 28330 Retrimitere la comisie
PL 394/2016 privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională
DA
3747. 15.06.2021 13:48 28329 Stabilire timpi dezbatere
PL 464/2017 pentru înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rákóczi Ferenc
DA
3748. 15.06.2021 13:41 28328 Retrimitere la comisie
PL 416/2020 privind comercializarea masei lemnoase
DA
3749. 15.06.2021 13:27 28326 Retrimitere la comisie
PL 219/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
DA
3750. 15.06.2021 13:12 28325 Retrimitere la comisie
PL 373/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
DA
3751. 15.06.2021 12:59 28324 Retrimitere la comisie
PL 526/2020 pentru completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice
DA
3752. 15.06.2021 12:05 28323 Comisa de Cultură să lucreze în paralel cu Plenul NU
3753. 14.06.2021 16:09 28322 Propunere timpi dezbatere moțiune DA
3754. 09.06.2021 13:11 28320 Vot final
Respingere PL 20/2018 privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua independenței naționale"
Abținere
3755. 09.06.2021 13:07 28319 Vot final
Adoptare PL 439/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene
DA
3756. 09.06.2021 13:06 28318 Vot final
Adoptare PL 179/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante
DA
3757. 09.06.2021 13:05 28317 Vot final
Adoptare PL 541/2019 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
DA
3758. 09.06.2021 12:57 28316 Vot final
Adoptare PL 116/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
NU
3759. 09.06.2021 12:56 28315 Vot final
Adoptare PL 205/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.32/2021 pentru completarea art.6 din Legea nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
DA
3760. 09.06.2021 12:41 28313 Verificare prezenta DA
3761. 09.06.2021 12:28 28311 Stabilire timpi dezbatere
PL 439/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene
DA
3762. 08.06.2021 15:07 28306 Vot final
Adoptare PHCD 57/2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaților
DA
3763. 08.06.2021 15:05 28305 Vot final
Respingere PL 195/2018 privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Sibiu și în administrarea Consiliului Local Sibiu
NU
3764. 08.06.2021 15:05 28304 Vot final
Respingere PL 54/2020 pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
Abținere
3765. 08.06.2021 15:04 28303 Vot final
Respingere PL 42/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
DA
3766. 08.06.2021 15:03 28302 Vot final
Respingere PL 518/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale
NU
3767. 08.06.2021 15:02 28301 Vot final
Respingere PL 358/2020 privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2
NU
3768. 08.06.2021 15:01 28300 Vot final
Respingere PL 492/2015 pentru modificarea și completarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
DA
3769. 08.06.2021 15:00 28299 Vot final
Respingere PL 636/2018 pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
3770. 08.06.2021 14:59 28298 Vot final
Respingere PL 631/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
3771. 08.06.2021 14:59 28297 Vot final
Respingere PL 627/2018 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
3772. 08.06.2021 14:58 28296 Vot final
Respingere PL 619/2018 pentru modificarea și completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
3773. 08.06.2021 14:57 28295 Vot final
Respingere PL 466/2018 pentru modificarea și completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
DA
3774. 08.06.2021 14:55 28294 Vot final
Respingere PL 204/2018 pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
NU
3775. 08.06.2021 14:55 28293 Vot final
Respingere PL 471/2018 pentru abrogarea alin.(21) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
DA
3776. 08.06.2021 14:54 28292 Vot final
Respingere PL 622/2018 pentru modificarea art.3 alin.(1) și alin.(2) din Legea apelor nr.107/1996
DA
3777. 08.06.2021 14:53 28291 Vot final
Respingere PL 684/2013 privind falimentul persoanelor fizice
Abținere
3778. 08.06.2021 14:52 28290 Vot final
Respingere PL 148/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
DA
3779. 08.06.2021 14:51 28289 Vot final
Respingere PL 626/2018 pentru completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
DA
3780. 08.06.2021 14:50 28288 Vot final
Respingere PL 74/2019 "Legea concediului pentru divorț"
DA
3781. 08.06.2021 14:49 28287 Vot final
Respingere PL 414/2019 privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
NU
3782. 08.06.2021 14:48 28286 Vot final
Respingere PL 480/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
DA
3783. 08.06.2021 14:47 28285 Vot final
Respingere PL 550/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
NU
3784. 08.06.2021 14:46 28284 Vot final
Respingere PL 746/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată
DA
3785. 08.06.2021 14:45 28283 Vot final
Respingere PL 714/2010 privind producerea energiei electrice și termice în cogenerare
DA
3786. 08.06.2021 14:42 28282 Vot final
Respingere PL 597/2018 pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
NU
3787. 08.06.2021 14:41 28281 Vot final
Respingere PL 467/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor comerciale
NU
3788. 08.06.2021 14:40 28280 Vot final
Respingere PL 544/2017 pentru susținerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri
DA
3789. 08.06.2021 14:39 28279 Vot final
Respingere PL 40/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
Abținere
3790. 08.06.2021 14:39 28278 Vot final
Respingere PL 35/2019 pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice
DA
3791. 08.06.2021 14:38 28277 Vot final
Respingere PL 572/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
Abținere
3792. 08.06.2021 14:37 28276 Vot final
Respingere PL 20/2019 modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
DA
3793. 08.06.2021 14:36 28275 Vot final
Respingere PL 747/2018 pentru modificarea și completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
NU
3794. 08.06.2021 14:35 28274 Vot final
Respingere PL 255/2018 pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
NU
3795. 08.06.2021 14:34 28273 Vot final
Respingere PL 65/2019 pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006
DA
3796. 08.06.2021 14:33 28272 Vot final
Respingere PL 72/2019 pentru modificarea Legii concurenței nr.21/1996
NU
3797. 08.06.2021 14:32 28271 Vot final
Respingere PL 21/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
DA
3798. 08.06.2021 14:31 28270 Prezență - Verificare prezenta DA
3799. 08.06.2021 13:41 28268 Stabilire timpi dezbatere
PL 358/2020 privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2
DA
3800. 03.06.2021 12:28 28266 Vot final
Adoptare PL 282/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială
DA

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 22 iulie 2024, 4:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro