Calendar vot electronic
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Votul electronic > Versiunea pentru printare
Cum a votat Mang Ioan în legislatura 2020-prezent?

5031 voturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 numai voturile finale
Nr.
Crt.
Data și ora Id
vot
Vot pentru Vot
4201. 10.03.2021 12:05 27698 Vot final
Adoptare PHCD 29/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
4202. 10.03.2021 12:05 27697 Vot final
Adoptare PHCD 28/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, cu privire la numărul de membri și componența Comisiei pentru muncă și protecție socială
DA
4203. 10.03.2021 12:04 27696 Vot final
Adoptare PHCD 27/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor COM (2020) 607
DA
4204. 10.03.2021 12:03 27695 Vot final
Adoptare PHCD 26/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Stabilirea unui obiectiv mai ambițios în materie de climă pentru Europa în perspectiva anului 2030 - Investirea într-un viitor neutru din punct de vedere climatic, în interesul cetățenilor COM(2020) 562
DA
4205. 10.03.2021 12:02 27694 Prezență - Verificare prezenta DA
4206. 10.03.2021 11:31 27692 timpi dezbatere
PL 579/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor
DA
4207. 10.03.2021 11:01 27691 timpi dezbatere
PL 163/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
DA
4208. 09.03.2021 13:01 27685 Vot final
Respingere PL 150/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală
DA
4209. 09.03.2021 13:00 27684 Vot final
Respingere PL 216/2020 pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
NU
4210. 09.03.2021 12:59 27683 Vot final
Respingere PL 461/2018 privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor
DA
4211. 09.03.2021 12:58 27682 Vot final
Respingere PL 626/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
NU
4212. 09.03.2021 12:57 27681 Vot final
Respingere PL 85/2016 pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind Codul penal
DA
4213. 09.03.2021 12:56 27680 Vot final
Respingere PL 441/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
NU
4214. 09.03.2021 12:54 27679 Vot final
Respingere PL 220/2016 pentru completarea alin.(2) al art.96 din Legea nr.448/2006 republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
DA
4215. 09.03.2021 12:53 27678 Vot final
Respingere PL 566/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora
DA
4216. 09.03.2021 12:52 27677 Vot final
Respingere PL 136/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
DA
4217. 09.03.2021 12:51 27676 Vot final
Respingere PL 508/2019 privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României
DA
4218. 09.03.2021 12:50 27675 Vot final
Respingere PL 451/2020 privind unele măsuri privind buna organizare și desfășurare a alegerilor locale din anul 2020
DA
4219. 09.03.2021 12:48 27673 Vot final
Respingere PL 363/2019 pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
NU
4220. 09.03.2021 12:47 27672 Vot final
Respingere PL 171/2019 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
NU
4221. 09.03.2021 12:46 27671 Vot final
Respingere PL 318/2020 privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby
NU
4222. 09.03.2021 12:45 27670 Vot final
Respingere PL 183/2019 pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
NU
4223. 09.03.2021 12:44 27669 Vot final
Respingere PL 94/2017 privind tichetele de bicicletă
NU
4224. 09.03.2021 12:43 27668 Vot final
Respingere PL 658/2020 pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
DA
4225. 09.03.2021 12:42 27667 Vot final
Respingere PL 554/2019 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
DA
4226. 09.03.2021 12:41 27666 Vot final
Respingere PL 226/2020 privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României
DA
4227. 09.03.2021 12:40 27665 Vot final
Respingere PL 565/2020 pentru completarea anexei nr.2 la Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
DA
4228. 09.03.2021 12:39 27664 Vot final
Respingere PL 654/2020 privind amânarea datei alegerilor locale pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
DA
4229. 09.03.2021 12:37 27663 Vot final
Respingere PL 670/2020 pentru modificarea art.1 din Legea nr.176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
DA
4230. 09.03.2021 12:36 27662 Vot final
Respingere PL 358/2019 pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
DA
4231. 09.03.2021 12:35 27661 Vot final
Respingere PL 394/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020
DA
4232. 09.03.2021 12:34 27660 Vot final
Respingere PL 652/2020 privind aprobarea Programului pilot de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a legumelor și fructelor în județul Teleorman
DA
4233. 09.03.2021 11:17 27656 Retrimitere la comisie PL 318/2020
PL 318/2020 privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby
DA
4234. 09.03.2021 10:34 27653 Retrimitere la comisie PL 564/2017
PL 564/2017 pentru completarea art.287 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
DA
4235. 08.03.2021 16:43 27650 timp dezbatere
PL 82/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă
DA
4236. 08.03.2021 16:25 27649 Vot final
Adoptare PHCD 32/2021 privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Ionuț - Sorin Banciu)
DA
4237. 08.03.2021 16:24 27648 Verificare cartele Nu a votat
4238. 03.03.2021 12:18 27645 Vot final
Respingere PL 206/2017 pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
DA
4239. 03.03.2021 12:17 27644 Vot final
Respingere PL 453/2017 privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
DA
4240. 03.03.2021 12:16 27643 Vot final
Respingere PL 433/2018 privind elaborarea și actualizarea Strategiei naționale pe termen lung "România 2040"
DA
4241. 03.03.2021 12:15 27642 Vot final
Respingere PL 164/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
DA
4242. 03.03.2021 12:14 27641 Vot final
Respingere PL 84/2018 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
DA
4243. 03.03.2021 12:13 27640 Vot final
Adoptare PL 7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat
DA
4244. 03.03.2021 12:11 27639 Vot final
Adoptare PL 530/2020 pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României
DA
4245. 03.03.2021 12:10 27638 Vot final
Adoptare PL 589/2018 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
DA
4246. 03.03.2021 12:09 27637 Vot final
Adoptare PL 509/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2020 pentru completarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare s suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar
DA
4247. 03.03.2021 12:08 27636 Vot final
Adoptare PL 448/2020 privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și mediatorilor
Abținere
4248. 03.03.2021 12:07 27635 Vot final
Adoptare PL 325/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
DA
4249. 03.03.2021 12:06 27634 Vot final
Adoptare PHCD 25/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
DA
4250. 03.03.2021 12:05 27646 Prezență - Verificare prezenta DA
4251. 03.03.2021 12:03 27633 Prezență - Verificare prezenta DA
4252. 03.03.2021 11:39 27630 Stabilire timpi dezbatere
PL 7/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat
DA
4253. 03.03.2021 11:31 27629 Prelungirea programului de lucru DA
4254. 03.03.2021 11:30 27628 Art. 18
PL 530/2020 pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României
Abținere
4255. 03.03.2021 11:29 27627 Amendament respins 1
PL 530/2020 pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României
DA
4256. 03.03.2021 10:37 27626 Amendament admis 1
PL 448/2020 privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și mediatorilor
NU
4257. 03.03.2021 10:34 27625 Retrimitere comisie
PL 448/2020 privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și mediatorilor
DA
4258. 02.03.2021 19:54 27614 Vot final
Adoptare PL 110/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021
NU
4259. 02.03.2021 19:53 27613 Pl 110/2021 - anexa 7/04 NU
4260. 02.03.2021 19:52 27612 Pl 110/2021 - anexa 6/04/01 NU
4261. 02.03.2021 19:52 27611 Pl 110/2021 - anexa 6/04 NU
4262. 02.03.2021 19:51 27610 Pl 110/2021 - anexa 5/04/01 NU
4263. 02.03.2021 19:51 27609 Pl 110/2021 - anexa 5/04 NU
4264. 02.03.2021 19:50 27608 Pl 110/2021 - anexa 4/04/01 NU
4265. 02.03.2021 19:50 27607 Pl 110/2021 - anexa 4/04 NU
4266. 02.03.2021 19:49 27606 Pl 110/2021 - anexa 3/04 NU
4267. 02.03.2021 19:48 27605 Pl 110/2021 - anexa 2/04 NU
4268. 02.03.2021 19:48 27604 Pl 110/2021 - anexa 1/04 NU
4269. 02.03.2021 19:47 27603 Pl 110/2021 - anexa 6/03/01 NU
4270. 02.03.2021 19:47 27602 Pl 110/2021 - anexa 6/03 NU
4271. 02.03.2021 19:46 27601 Pl 110/2021 - anexa 5/03/01 NU
4272. 02.03.2021 19:46 27600 Pl 110/2021 - anexa 5/03 NU
4273. 02.03.2021 19:45 27599 Pl 110/2021 - anexa 4/03/01 NU
4274. 02.03.2021 19:44 27598 Pl 110/2021 - anexa 4/03 NU
4275. 02.03.2021 19:43 27597 Pl 110/2021 - anexa 3/03 NU
4276. 02.03.2021 19:43 27596 Pl 110/2021 - anexa 2/03 NU
4277. 02.03.2021 19:42 27595 Pl 110/2021 - anexa 1/03 NU
4278. 02.03.2021 19:41 27594 Pl 110/2021 - art.22 NU
4279. 02.03.2021 19:41 27593 Pl 110/2021 - art.21 NU
4280. 02.03.2021 19:41 27592 Pl 110/2021 - art.20 NU
4281. 02.03.2021 19:40 27591 Pl 110/2021 - art.19 NU
4282. 02.03.2021 19:40 27590 Pl 110/2021 - art.18 NU
4283. 02.03.2021 19:39 27589 Pl 110/2021 - art.17 NU
4284. 02.03.2021 19:39 27588 Pl 110/2021 - art.16 NU
4285. 02.03.2021 19:39 27564 Pl 110/2021 - Titlul Capitului I NU
4286. 02.03.2021 19:39 27587 Pl 110/2021 - art.15 NU
4287. 02.03.2021 19:38 27586 Pl 110/2021 - Capitolul III NU
4288. 02.03.2021 19:38 27585 Pl 110/2021 - art.14 NU
4289. 02.03.2021 19:37 27584 Pl 110/2021 - art.13 NU
4290. 02.03.2021 19:37 27583 Pl 110/2021 - art.12 NU
4291. 02.03.2021 19:36 27582 Pl 110/2021 - art.11 NU
4292. 02.03.2021 19:36 27581 Pl 110/2021 - art.10 NU
4293. 02.03.2021 19:36 27580 Pl 110/2021 - Sectiunea a 2-a NU
4294. 02.03.2021 19:35 27579 Pl 110/2021 - art.9 NU
4295. 02.03.2021 19:35 27578 Pl 110/2021 - art.8 NU
4296. 02.03.2021 19:35 27577 Pl 110/2021 - art.7 NU
4297. 02.03.2021 19:34 27576 Pl 110/2021 - art.6 NU
4298. 02.03.2021 19:34 27575 Pl 110/2021 - Sectiunea 1 NU
4299. 02.03.2021 19:33 27574 Pl 110/2021 - Capitolul II NU
4300. 02.03.2021 19:33 27573 Pl 110/2021 - art.5 NU

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 17 iunie 2024, 19:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro